Η αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή θεωρείται, πια, μέρος της ολοκληρωμένης θεραπευτικής αντιμετώπισης, στις γυναίκες με καρκίνο του μαστού. Είναι μια αισθητική, επανορθωτική χειρουργική επέμβαση, που στόχο έχει την καλύτερη δυνατή διαχείριση του μαστού μετά τη μαστεκτομή, καθώς έχουμε, πλέον, τη δυνατότητα, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να εφαρμόζουμε μια πρωτοποριακή τεχνική αποκατάστασης, με εξαιρετικά αποτελέσματα, σε ένα και μόνο χειρουργείο.

Οι υπάρχουσες τεχνικές

Υπάρχουν ποικίλες τεχνικές αποκατάστασης μετά από μαστεκτομή, που χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια. Η πλειοψηφία των πλαστικών χειρουργών και χειρουργών μαστού χρησιμοποιεί αρχικά διατατήρες (expanders) για να διαταθούν οι θωρακικούς μύες και να δημιουργηθεί ο χώρος που θα υποδεχτεί το ένθεμα σιλικόνης, στο δεύτερο χειρουργείο. Τους επόμενους μήνες, ακολουθεί μια διαδικασία προοδευτικού φουσκώματος των διατατήρων με φυσιολογικό ορό. Όταν ο χώρος που θα υποδεχτεί το ένθεμα σιλικόνης φτάσει το επιθυμητό μέγεθος, τότε ακολουθεί η δεύτερη και οριστική χειρουργική επέμβαση κατά την οποία αφαιρούνται οι διατατήρες και τοποθετούνται τα ενθέματα.

One stage reconstruction

Η επιθυμία των ασθενών οδήγησε, τα τελευταία δύο χρόνια, το Κέντρο Μαστού του Metropolitan να εξελίξει και να εφαρμόσει, σε επιλεγμένες περιπτώσεις, την ογκολογική και την αισθητική αντιμετώπιση, σε ένα μόνο χειρουργείο, έτσι ώστε η ασθενής να έχει το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα, άμεσα, απαλλαγμένη από τη νόσο.

Η τεχνική που χρησιμοποιείται απαιτεί προεγχειρητικό σχεδιασμό από τη χειρουργική ομάδα (χειρουργό μαστού, πλαστικό χειρουργό). Η επέμβαση γίνεται μέσα από μία, σχετικά μικρή τομή, συνήθως στην υπομάστια πτυχή του μαστού. Μέσω της τομής αυτής γίνεται η μαστεκτομή, δηλαδή η αφαίρεση όλου του μαστού κάτω από το δέρμα, στη συνέχεια τοποθετείται ειδικό ένθεμα σιλικόνης ανάλογου όγκου και σχήματος με το μαστό που αφαιρείται, κάτω από το μείζονα θωρακικό μυ, και σταθεροποιείται με ειδικό πλέγμα τιτανίου (Ti-LOOP) σε ένα και μόνο χειρουργείο.

Η νοσηλεία της ασθενούς διαρκεί 2-3 ημέρες και, συνήθως, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη αναλγητική αγωγή. Η μετεγχειρητική πορεία της ασθενούς είναι σχετικά ανώδυνη. Ακολουθούν κάποιες αλλαγές και παρακολούθηση στο ιατρείο.

Τα πλεονεκτήματα

Μέχρι σήμερα, οι περισσότερες ασθενείς που υποβάλλονταν σε αποκατάσταση μετά από μαστεκτομή περιέγραφαν την εμπειρία τους ως μια δύσκολη διαδικασία, με επανειλημμένες ρυθμίσεις των διατατήρων και ένα δεύτερο χειρουργείο πριν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Με τη νέα, πρωτοποριακή τεχνική αποκατάστασης μετά από μαστεκτομή σε ένα και μόνο στάδιο, οι ασθενείς απαλλάσσονται από αυτή τη δυσάρεστη διαδικασία. Ταυτόχρονα, η αποφυγή της δεύτερης χειρουργικής επέμβασης μειώνει το συνολικό χειρουργικό κίνδυνο και τη ταλαιπωρία καθώς και το κόστος του συνδυασμού της επέμβασης και της αποκατάστασης.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα και, ίσως το πιο σημαντικό, για την ασθενή είναι ότι αμέσως μετά το χειρουργείο έχει ένα πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα, που συναγωνίζεται αυτό της αισθητικής επέμβασης αυξητικής μαστών, γεγονός που συμβάλλει στην πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση, στην τόνωση της λίμπιντο, τη διατήρηση της αυτοεκτίμησης και γενικά την εξασφάλιση μιας πολύ καλής ποιότητας ζωής μετά από αυτή τη σοβαρή περιπέτεια.

Εφαρμόζεται σε όλες τις ασθενείς;

Η μέθοδος one stage εφαρμόζεται σε επιλεγμένες ασθενείς, που υποβάλλονται σε ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή με διατήρηση δέρματος (skin sparingmastectomy), με ή χωρίς διατήρηση της θηλής και θηλαίας άλω. Οι ενδείξεις που οδηγούν στην επιλογή της συγκεκριμένης τεχνικής είναι το μέγεθος του μαστού (μικρό – μεσαίο), η καλή ποιότητα δέρματος, η ηλικία, ο τύπος της κακοήθειας και φυσικά η επιθυμία της ίδιας της ασθενούς. Το κάπνισμα και η προηγηθείσα ακτινοβολία, καθώς και άλλες παθήσεις είναι σχετικές αντενδείξεις, που πάντα, εξατομικεύονται προκειμένου να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη τεχνική.

Μοναδικό στην Ελλάδα και σε λίγα κέντρα του εξωτερικού

Στη σύγχρονη αντιμετώπιση των παθήσεων του μαστού θα πρέπει να προσφέρεται η ιδανικότερη λύση για κάθε περίπτωση και αυτή είναι η προτεραιότητα και ο στόχος του Κέντρου Μαστού του Metropolitan που, εδώ και χρόνια, στελεχώνει μια από τις αρτιότερες ομάδες της χώρας και δουλεύει με γνώμονα το καλό της ασθενούς σε όλα τα επίπεδα. Τα μέλη της ομάδας είναι: Δρ. Βασίλειος Βενιζέλος, Διευθυντής Μονάδας Μαστού – Χειρουργός Μαστού, Δρ. Δημήτρης Αντωνόπουλος, Πλαστικός Χειρουργός, Δρ. Μαρουλιώ Σταθουλοπούλου, Διευθύντρια Χειρουργός Μαστού.

Η μεγάλη εμπειρία των μελών της ομάδας από την εφαρμογή όλων των άλλων μεθόδων αποκατάστασης, καθώς και ο σεβασμός στις ανάγκες των ασθενών οδήγησε στην επιτυχημένη και πρωτοποριακή αυτή τεχνική, που εφαρμόζεται σε λίγα μόνο κέντρα μαστού του εξωτερικού.