Περισσότερες από 1.000 επεμβάσεις καταρράκτη με την πιο προηγμένη μέθοδο στον κόσμο, την Femtosecond-Laser Assisted Cataract Surgery (FLACS), έχουν πραγματοποιηθεί στα πέντε χρόνια ύπαρξης της Μονάδας Προηγμένης Οφθαλμολογικής Μικροχειρουργικής του Metropolitan Hospital. 

Στη Μονάδα Προηγμένης Οφθαλμολογικής Μικροχειρουργικής την τρέχουσα 5ετία έχουν επίσης γίνει πολλές πρωτοποριακές επεμβάσεις, όπως η πρώτη στον κόσμο τετραπλή επέμβαση αποκατάστασης οφθαλμού όπου χρησιμοποιήθηκε τεχνητή ίριδα.

Η Μονάδα Προηγμένης Οφθαλμολογικής Μικροχειρουργικής του Metropolitan Hospital προσφέρει πρωτοποριακές υπηρεσίες στους ασθενείς που χρειάζονται οφθαλμολογικές επεμβάσεις. Η Μονάδα ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Σεπτέμβριο του 2015 στον χώρο των χειρουργείων Μίας Ημέρας, στον 5ο όροφο του Β’ κτιρίου του Metropolitan Hospital. Έκτοτε έχουν χειρουργηθεί στη Μονάδα περισσότεροι από 1.000 ασθενείς που είχαν καταρράκτη, με την μέθοδο FLACS , την πιο προηγμένη επέμβαση σήμερα για αυτή την πάθηση. Ο αριθμός αυτός φέρνει την Μονάδα Προηγμένης Οφθαλμολογικής Μικροχειρουργικής του Metropolitan Hospital, πρώτη πανελλαδικά στην προτίμηση των ασθενών που επιθυμούν να χειρουργηθούν με τη μέθοδο FLACS.

Μέθοδος FLACS για τον καταρράκτη

Σύμφωνα με τον καθηγητή κ. Παντελή Παπαδόπουλο, Διευθυντή της Μονάδας και της Οφθαλμολογικής Κλινικής του Metropolitan Hospital, η μέθοδος FLACS πραγματοποιείται με Laser και υπερήχους, σε αντίθεση με τη συμβατική μέθοδο η οποία γίνεται μόνο με υπερήχους. Με τη μέθοδο FLACS, το πρώτο μέρος του χειρουργείου καταρράκτη πραγματοποιείται χωρίς ο χειρουργός να χρησιμοποιήσει νυστέρι ή άλλο εργαλείο για τις τομές και τον κατακερματισμό του θολού φακού. Οι δημιουργία των τομών και ο τεμαχισμός του καταρράκτη γίνονται ανώδυνα, με τη βοήθεια του Femtosecond Laser. Στη συνέχεια η απομάκρυνση του θολού φακού γίνεται με τη βοήθεια των υπερήχων μέσα από μια μικροσκοπική τομή 2 περίπου χιλιοστών. Η ίδια μικρή τομή χρησιμοποιείται για την ένθεση ενός τεχνητού φακού που αντικαθιστά τον φυσικό που έχει θολώσει, προσφέροντας πολύ καλύτερη όραση. Συνήθως δεν  χρειάζεται κάποιο ράμμα.

Με αυτή την επέμβαση υπάρχει ή δυνατότητα της διόρθωσης και των διαθλαστικών σφαλμάτων που έχει κάποιος ασθενής, έτσι ώστε στη συνέχεια να βλέπει χωρίς γυαλιά στις μακρινές αλλά και στις κοντινές αποστάσεις με τη χρήση αστιγματικών και πολυεστιακών ενδοφακών. Στη Μονάδα Προηγμένης Οφθαλμολογικής Μικροχειρουργικής χρησιμοποιείται το απεικονιστικό σύστημα Verion Image Guided System για τον ακριβέστερο εντοπισμό του άξονα του αστιγματισμού του ασθενή κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Για τη διόρθωση της πρεσβυωπίας χρησιμοποιούνται οι ενδοφακοί Premium, οι πιο προηγμένοι παγκοσμίως,  προσφέροντας στο άτομο μια καλύτερη ποιότητα ζωής και ανεξαρτησία από γυαλιά και φακούς επαφής.

Excimer Laser & μέθοδος transPRK για τις διαθλαστικές επεμβάσεις

Στην Μονάδα Προηγμένης Οφθαλμολογικής Μικροχειρουργικής του Metropolitan Hospital πραγματοποιούνται επίσης με μεγάλη επιτυχία διαθλαστικές επεμβάσεις με Excimer Laser τελευταίας γενιάς για τη διόρθωση της μυωπίας, της υπερμετρωπίας του αστιγματισμού και της πρεσβυωπίας. Τα τελευταία 2 χρόνια εφαρμόζεται η trans-PRK, η νεότερη μέθοδος που υπάρχει σήμερα καθώς επίσης και η τεχνική LASIK. Σε περίπτωση που για κάποιο άτομο δεν ενδείκνυται ή διόρθωση με Laser λόγω λεπτού κερατοειδούς ή πολύ υψηλού βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας, η διόρθωση μπορεί να γίνει με την ένθεση ειδικών φακικών ενδοφακών (ICL, Artisan).

Μεταμόσχευση κερατοειδούς

Στη Μονάδα πραγματοποιούνται και όλες οι σύγχρονες επεμβάσεις γλαυκώματος καθώς και επεμβάσεις μεταμόσχευσης κερατοειδούς.  Μάλιστα, η Οφθαλμολογική Κλινική του Metropolitan Hospital είναι ένα από τα λίγα επίσημα αδειοδοτημένα μεταμοσχευτικά Κέντρα που λειτουργούν στην Ελλάδα. Στις μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς χρησιμοποιούνται μοσχεύματα από τις μεγαλύτερες τράπεζες οφθαλμών των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Με τη μέθοδο της διασύνδεσης του κερατοειδoύς (Corneal Cross-linking, CXL) αρκετές φορές αποφεύγεται η μεταμόσχευση σε περιπτώσεις με κερατόκωνο. Ο κερατόκωνος είναι μια εκφυλιστική πάθηση του κερατοειδούς που εμφανίζεται σε νέα ηλικία και μπορεί να οδηγήσει στην προοδευτική λέπτυνσή του. Με τη μέθοδο CXL ο χειρουργός μπορεί να σταματήσει τη λέπτυνση του κερατοειδούς.

Παγκόσμια πρωτιά

Η Μονάδα Προηγμένης Οφθαλμολογικής Μικροχειρουργικής είναι από τα λίγα κέντρα της Ευρώπης που τοποθετεί τεχνητή ίριδα σε μάτια όπου η φυσική ίριδα έχει καταστραφεί λόγω κάποιου τραυματισμού ή άλλης πάθησης, με άριστο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα. Στη Μονάδα πραγματοποιήθηκε το 2012, για πρώτη φορά στον κόσμο, τετραπλή επέμβαση αποκατάστασης οφθαλμού με μεγάλη επιτυχία, όπου και χρησιμοποιήθηκε τεχνητή ίριδα.

Άλλες επεμβάσεις που πραγματοποιούνται στη Μονάδα Προηγμένης Οφθαλμολογικής Μικροχειρουργικής αφορούν τον αμφιβληστροειδή και το υαλοειδές, την παιδοφθαλμολογία κα την οφθαλμοπλαστική χειρουργική.