«Ευάλωτοι» ασφαλιστικά θεωρούνται οι ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, όπως είναι για παράδειγμα η νεφρική ανεπάρκεια, η πολλαπλή σκλήρυνση, η αρθρίτιδα, ο διαβήτης κ.α. Οι χρόνιες παθήσεις δεν θεραπεύονται, αλλά ρυθμίζονται. Αν κάποιος διαγνωστεί με χρόνια πάθηση, τότε είναι που χρειάζεται να καλύπτεται από ένα πρόγραμμα ασφάλισης υγείας ώστε να αντιμετωπίζει τις εξάρσεις της ασθένειας.

Οι ασφαλιστικές εταιρίες όμως έχουν άλλη γνώμη. Όπως τονίζουν, το ετησίως ανανεούμενο συμβόλαιο υγείας έχει ως στόχο να καλύπτει το κόστος που προκύπτει από μη αναμενόμενα συμβάντα. Δηλαδή δεν προορίζεται για να καλύψει το κόστος μακροχρόνιων ασθενειών που προκαλούν μια σειρά από προβλέψιμες καταστάσεις.

Δυστυχώς πολλά ασφαλιστήρια ακόμα και μεγάλων ασφαλιστικών εταιριών εξαιρούν από τις καλύψεις τις χρόνιες παθήσεις. Άλλες εταιρίες καλύπτουν τους ασφαλισμένους όταν η ασθένεια βρίσκεται σε έξαρση. Δηλαδή καλύπτουν τα έξοδα νοσηλείας μέχρις ότου ο ασθενής σταθεροποιηθεί η επανέλθει στην πρότερη κατάσταση. Άλλες εταιρίες πάλι καλύπτουν τα έξοδα μόνο ενός αριθμού ιατρικών επισκέψεων.

Για παράδειγμα ασφαλισμένος που πάσχει από διαβήτη επισκέπτεται το γιατρό του και λαμβάνει αγωγή. Η επίσκεψη καλύπτεται από το συμβόλαιο. Ο γιατρός συμβουλεύει τον ασθενή να τον επισκέπτεται κάθε τέσσερις μήνες προκειμένου να αξιολογεί την κατάστασή του. Η εταιρία ενημερώνει τον ασθενή ότι δε θα καλύψει τις επόμενες επισκέψεις. Δύο χρόνια αργότερα ο ασθενής χρειάζεται να νοσηλευθεί γιατί «απορυθμίστηκε». Η εταιρία κρίνει ότι η κατάστασή του επιδεινώθηκε και καλύπτει τα έξοδα νοσηλείας.

Πρόσφατα ορισμένες εταιρίες προσάρμοσαν την πολιτική τους και καλύπτουν τη νοσηλεία χρόνιων παθήσεων με βάση ειδικό συμβόλαιο και σε ειδικό συνεργαζόμενο νοσοκομείο.

Πάντως πριν από την υπογραφή του συμβολαίου ο ασφαλιστής επικοινωνεί με τον γιατρό του χρονίως πάσχοντα, καταγράφει το ιστορικό και ενημερώνει τον υποψήφιο κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί να αποζημιώσει τη θεραπεία της συγκεκριμένης πάθησης. Ακόμα και αν μας δυσαρεστεί η πολιτική της ασφαλιστικής εταιρίας, καλό είναι να ξέρουμε τι να περιμένουμε.