Μία από τις βασικές συμβουλές των ασφαλιστών είναι να επιλέγουν οι ενδιαφερόμενοι να ασφαλιστούν με υψηλό εκπιπτόμενο ποσό ή απαλλαγή, δηλαδή το ποσό που πληρώνουν από την τσέπη τους για τα έξοδα νοσηλείας. Ό,τι απομένει μετά την αφαίρεση της απαλλαγής, το πληρώνει η ασφαλιστική εταιρία είτε απευθείας, αν πρόκειται για συμβαλλόμενο με την εταιρία νοσοκομείο, είτε με απολογιστική πληρωμή. Δηλαδή ο ασφαλισμένος πρώτα υποβάλλει δικαιολογητικά και αποδείξεις στην εταιρία και στη συνέχεια περιμένει να πιστωθεί η αποζημίωσή του.

Το υψηλό εκπιπτόμενο ποσό συμφέρει γιατί α) οδηγεί σε μείωση των ασφαλίστρων β) μπορεί να καλυφθεί από το ομαδικό ασφαλιστήριο και τον ΕΟΠΥΥ με αποτέλεσμα να μην χρειαστεί ο ασφαλισμένος να κάνει χρήση της απαλλαγής και να πληρώσει από την τσέπη του.

Για παράδειγμα, ο ασφαλισμένος έχει ορίσει ως απαλλαγή ποσό της τάξης των 2000 ευρώ. Τα έξοδα νοσηλείας ανέρχονται συνολικά σε 10.000. Τα ομαδικά ασφαλιστήρια υγείας συνήθως καλύπτουν τα έξοδα κατά 80-85%. Δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση, το ομαδικό καταβάλλει τις 8.000 ευρώ ενώ ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει άλλα 500 ευρώ. Επομένως μέσω του ομαδικού και του δημόσιου φορέα έχει καλυφθεί το ποσό της απαλλαγής και η ασφαλιστική εταιρία στην οποία διατηρεί ο ασφαλισμένος ατομικό ασφαλιστήριο υγείας πληρώνει τα υπόλοιπα 1500 ευρώ, χωρίς να βάλει καθόλου ο ασφαλισμένος το χέρι στην τσέπη.

Παράλληλα, αυτό που πρέπει να έχει υπόψη του ο ασφαλισμένος είναι ότι υπάρχουν συμβόλαια υγείας στην αγορά που επιτρέπουν έως δύο φορές τη μείωση του ποσού της απαλλαγής. Η μείωση μπορεί να είναι στο 50% ή και παραπάνω. Δηλαδή τα 2000 ευρώ μπορεί να μειωθούν στα 1000 η και στα 500 ευρώ για την οικονομική διευκόλυνση του ασφαλισμένου. Αυτό που έχει βαρύνουσα σημασία είναι ότι για τη μείωση της απαλλαγής δεν απαιτείται επανέλεγχος της υγείας του ασφαλισμένου.