Το ενδεχόμενο μιας αιφνίδιας νοσηλείας ενός κατόχου ασφαλιστικού προγράμματος Υγείας, όταν αυτός βρίσκεται στο εξωτερικό, είναι ένα θέμα που απαιτεί προσεκτική προετοιμασία και ενημέρωση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες εφαρμόζουν διαφορετικές πολιτικές σε τέτοιες περιπτώσεις, και ο ασφαλισμένος θα πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων τις λεπτομέρειες του προγράμματός του για να μπορέσει να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απρόβλεπτη κατάσταση υγείας όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.

Αναλύοντας το θέμα αυτό, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι υπάρχουν διάφορες πρακτικές και κατηγορίες κάλυψης από τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα προγράμματά τους όσον αφορά τη νοσηλεία ασφαλισμένων στο εξωτερικό. Συνολικά, μπορούμε να πούμε ότι ορισμένα ασφαλιστικά συμβόλαια καλύπτουν τη νοσηλεία σε άλλες χώρες είτε εξ ολοκλήρου είτε εν μέρει, ανάλογα με το ποσοστό κάλυψης που έχει συμφωνηθεί. Ωστόσο, το κύριο ζήτημα έγκειται στη διαφορά στον τρόπο πληρωμής.

Οι τρεις κατηγορίες κάλυψης νοσηλείας στο εξωτερικό

Χωρίς συμβεβλημένα νοσοκομεία

Σε αυτή την κατηγορία, οι ασφαλιστικές εταιρείες δε συμπεριλαμβάνουν συγκεκριμένα συμβεβλημένα νοσοκομεία στο εξωτερικό. Ο ασφαλισμένος αναγκάζεται να καλύψει τα έξοδα της νοσηλείας με δικά του χρήματα και, μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, να υποβάλει τα απαραίτητα έγγραφα στην ασφαλιστική εταιρεία για να λάβει την αποζημίωση, είτε εξ ολοκλήρου είτε κατά το ποσοστό που έχει καθοριστεί στο συμβόλαιο. Αυτή η διαδικασία μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς απαιτείται να έχει ο ασφαλισμένος άμεσα διαθέσιμο ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, κάτι που συχνά είναι αδύνατο.

Με δίκτυο συμβεβλημένων νοσοκομείων

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει ασφαλιστικά προγράμματα όπου οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν δίκτυο συμβεβλημένων νοσοκομείων στις χώρες του εξωτερικού. Σε αυτή την περίπτωση, ο ασφαλισμένος μπορεί να επισκεφθεί ένα από τα συμβεβλημένα νοσοκομεία και να λάβει τη φροντίδα που χρειάζεται. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτή την κατηγορία, ο τρόπος πληρωμής μπορεί να διαφέρει. Ο ασφαλισμένος μπορεί να χρειαστεί να πληρώσει τα έξοδα και να του επιστραφεί το ποσό (ολόκληρο ή εν μέρει) μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα.

Άμεση κάλυψη από την ασφαλιστική εταιρεία

Η τρίτη και περιεκτικότερη κατηγορία περιλαμβάνει προγράμματα όπου ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να επισκεφτεί ένα νοσοκομείο που δέχεται την ασφαλιστική του κάλυψη ή το ίδιο το νοσοκομείο αποτελεί μέρος του δικτύου συμβεβλημένων νοσοκομείων. Σε αυτή την περίπτωση, η ασφαλιστική εταιρεία από την Ελλάδα αναλαμβάνει να αποζημιώσει απευθείας το νοσοκομείο στο εξωτερικό, χωρίς να απαιτείται κάποια άλλη διαδικασία από τον ασφαλισμένο. Αυτή η διαδικασία είναι η πιο ευνοϊκή και ασφαλής για τον ασφαλισμένο, καθώς εξαλείφει την ανάγκη για άμεσες πληρωμές από τον ίδιο και διασφαλίζει ότι λαμβάνει την απαραίτητη φροντίδα χωρίς οικονομικές δυσκολίες.

Γίνεται, λοιπόν, σαφές ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται λεπτομερώς για τις πολιτικές κάλυψης των ασφαλιστικών τους προγραμμάτων προτού επιλέξουν ένα πρόγραμμα ασφάλισης. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν πώς θα αντιμετωπιστεί η ενδεχόμενη ανάγκη νοσηλείας στο εξωτερικό, ώστε να είναι βέβαιοι ότι η ασφάλισή τους τους καλύπτει επαρκώς και χωρίς απρόβλεπτα έξοδα. Η επιλογή ενός προγράμματος που παρέχει άμεση κάλυψη θεωρείται η πιο συμφέρουσα, καθώς εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή φροντίδα με τον λιγότερο άγχος και κόστος για τον ασφαλισμένο.

Διαβάστε επίσης:

Ασφαλιστική αποζημίωση: Πότε κινδυνεύετε να τη χάσετε – Η μεγάλη παγίδα

Ασφάλιση: Μεταφέρεται το συμβόλαιο στο εξωτερικό; Όλες οι περιπτώσεις

Αποζημίωση μετά από ατύχημα: Το ξέρατε ότι εξαρτάται από το «καλό» σας χέρι;