Η δυνατότητα πρόσβασης στην ιδιωτική υγεία μέσω ενός προγράμματος από μια ασφαλιστική εταιρεία δεν είναι πάντα διαθέσιμη για όλους. Πολλοί αναρωτιούνται γιατί ορισμένοι ενδιαφερόμενοι δε γίνονται δεκτοί από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Οι λόγοι είναι πολλοί και σύνθετοι, και συνήθως σχετίζονται με την υγεία των αιτούντων και τις πολιτικές των ασφαλιστικών εταιρειών. Όπως είναι γνωστό, τα ασφαλιστικά συμβόλαια περιλαμβάνουν εξαιρέσεις, και συνεπώς δεν είναι σπάνιο φαινόμενο να ασφαλίζεται κάποιος με συγκεκριμένες εξαιρέσεις που αφορούν στην κατάστασή του.

Ποιος είναι, λοιπόν, ο κυριότερος λόγος που η πρόσβαση αυτή καθίσταται απαγορευτική για κάποιους; Σύμφωνα με τους ειδικούς, όταν κατά τη διάρκεια της αίτησης για ασφάλιση διαπιστωθεί μια σοβαρή κατάσταση υγείας, όπως ένα χρόνιο νόσημα, ο διαβήτης, ή διάφορες ανεπάρκειες, η ασφάλιση μπορεί να μην προχωρήσει. Αυτές οι καταστάσεις θεωρούνται υψηλού κινδύνου, καθώς μπορούν να εξελιχθούν σε προβλήματα υγείας με δυνητικά σοβαρές συνέπειες. Για παράδειγμα, υπάρχουν παθήσεις που μπορεί να εξελιχθούν σε κακοήθειες και γι’ αυτό δεν ασφαλίζονται. Ο διαβήτης, επίσης, θεωρείται παράγοντας πρόκλησης μιας σειράς άλλων επιπτώσεων με σοβαρό αντίκτυπο στην υγεία, γεγονός που οδηγεί συχνά σε απόρριψη της αίτησης ασφάλισης.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη εάν κάποιος αποκρύψει σημαντικά στοιχεία σχετικά με την υγεία του κατά τη διαδικασία της αίτησης. Εάν η ασφάλισή του προχωρήσει με λανθασμένες πληροφορίες και στη συνέχεια διαπιστωθεί ότι υπήρχε προϋπάρχουσα κατάσταση που δεν αναφέρθηκε με ειλικρίνεια, τότε ο ασφαλισμένος δε θα λάβει αποζημίωση σε περίπτωση ανάγκης νοσηλείας, και η ασφάλιση θα ακυρωθεί. Η έλλειψη διαφάνειας και η απόκρυψη πληροφοριών μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες για τον αιτούντα.

Συνεπώς, τα άτομα με σοβαρές ασθένειες βρίσκονται συχνά αντιμέτωπα με δυσκολίες στην απόκτηση ασφαλιστικής κάλυψης. Αν επιχειρήσουν να αποκτήσουν ασφάλιση με ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες, θα βρεθούν προ εκπλήξεως. Ωστόσο, κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες προσπαθούν να αμβλύνουν αυτή τη σκληρή και αρνητική στάση, προσφέροντας περιορισμένα προγράμματα που καλύπτουν δύσκολες περιπτώσεις πολιτών με σοβαρά προβλήματα υγείας. Αυτά τα προγράμματα μπορεί να έχουν υψηλότερα ασφάλιστρα και περιορισμένες καλύψεις, αλλά παρέχουν κάποια μορφή προστασίας σε άτομα που διαφορετικά θα ήταν τελείως ανασφάλιστα.

Διαβάστε επίσης:

Σοβαρή ασθένεια ή ατύχημα: Πώς καλύπτεται η αποκατάσταση από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια

Το ασφαλιστήριο που καλύπτει την απώλεια εισοδήματος από ασθένεια ή ατύχημα

Ασφάλιση ατυχήματος: Μια εναλλακτική και προσιτή λύση για τους νεαρούς ασφαλισμένους