Η ηλικία, η θέση νοσηλείας, το ύψος της απαλλαγής και το ποσοστό κάλυψης των θεραπειών αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος του ετήσιου ασφαλίστρου.

Ακολουθήστε πέντε υποδείξεις των ασφαλιστών για να μειώσετε το κόστος του ασφαλιστηρίου υγείας.

1. Ξεκινήστε νωρίς την ασφάλιση. Όσο νεότερος είναι ο ασφαλισμένος τόσο φθηνότερα στοιχίζει η ασφάλιση. Στις μεγαλύτερες ηλικίες το ασφάλιστρο ανεβαίνει ενώ εξαιρούνται από την κάλυψη αρκετές ασθένειες.

2. Επιλέξτε συμβεβλημένο με την ασφαλιστική εταιρεία νοσοκομείο. Μπορεί το συμβόλαιο να σας δίνει πολλές απαλλαγές αλλά να ξέρετε ότι αν περιοριστείτε σε μόνο έναν ή δύο συμβεβλημένα θα μειωθεί το ασφάλιστρό σας και δε θα ταλαιπωρηθείτε με τη γραφειοκρατία καθώς οι διαδικασίες είναι αυτοματοποιημένες.

3. Επιλέξτε χαμηλότερη θέση νοσηλείας. Τα περισσότερα ασφαλιστήρια υγείας παρέχουν στους ασφαλισμένους τους Β’ θέση νοσηλείας. Προσοχή! Μη δεχθείτε να σας αναβαθμίσουν τη θέση νοσηλείας κατά την είσοδό σας στο νοσοκομείο χωρίς να ενημερώσετε τον ασφαλιστή σας ο οποίος φυσικά θα σας αποτρέψει. Το κόστος θα τριπλασιαστεί και θα επιβαρύνει την τσέπη σας. Καλύτερα να επιλέξετε εξαρχής κατά την υπογραφή του ασφαλιστήριου συμβολαίου Α’ θέση νοσηλείας.

4. Επιλέξτε υψηλό ποσό απαλλαγής δηλαδή της συμμετοχή σας στο κόστος της νοσηλείας με ένα προκαθορισμένο ποσό (π.χ. 1.000-1.500 ευρώ ανά νοσηλεία). Όσο υψηλότερο είναι το ποσό της απαλλαγής τόσο μειώνεται το ετήσιο ασφάλιστρο. Έτσι, για παράδειγμα αν ο ασφαλισμένος συμφωνήσει η απαλλαγή να ανέλθει σε 1.500 ευρώ, τότε το ετήσιο ασφάλιστρό του θα μειωθεί στα 800 ευρώ. Έτσι , όπως επισημαίνουν έμπειροι ασφαλιστές, σε 2 -3 χρόνια θα έχετε αποσβέσει το ποσό που καταβάλατε.

5. Αρκεστείτε σε μικρότερο ποσοστό καλύψεων για πολυδάπανες θεραπείες. Ακριβά είναι τα έξοδα θεραπείας στο εξωτερικό και η κάλυψη της «Εντατικής». Αν θέλετε κάλυψη 100% σ’ αυτές τις δύο παροχές το ασφάλιστρο θα πάρει την ανιούσα ενώ αν αρκεστείτε στο 80% θα διαμορφωθεί πιο οικονομικό ασφάλιστρο.