Έχουμε συνηθίσει όταν μιλάμε για ένα νοσοκομειακό πρόγραμμα, να περιλαμβάνει εκτός από νοσηλεία και τις πιθανές χειρουργικές επεμβάσεις, απόρροια κάποιας ασθένειας ή ατυχήματος.

Τι καλύψεις προβλέπονται όμως σε περίπτωση νοσηλείας χωρίς να απαιτείται χειρουργική επέμβαση; Επί παραδείγματι, αν ο ασφαλισμένος προσέλθει στα εξωτερικά ιατρεία ενός συμβεβλημένου νοσοκομείου με υψηλό πυρετό που επιμένει για αρκετές μέρες, με την κλινική του εικόνα να συμπληρώνεται από έντονο βήχα και δύσπνοια, είναι επόμενο να γίνει εισαγωγή και να υποβληθεί σε μια σειρά εξετάσεων για να εντοπιστεί η αιτία της λοίμωξης.

Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να γνωρίζει το ανώτατο όριο κάλυψης που του παρέχει το νοσοκομειακό πρόγραμμα για εξετάσεις. Αν το κόστος του είναι εντός των ασφαλιστικών ορίων, τότε καλύπτεται πλήρως από το συμβόλαιο του. Αν όμως η δαπάνη αυτή ξεπεράσει το όριο,  το υπερβάλλον ποσό  θα πρέπει να καλυφθεί από τον ασφαλισμένο.

Ασφαλιστικοί κύκλοι διαμηνύουν πως οι ασφαλισμένοι για να αποφύγουν την πιθανότητα να καλύψουν οι ίδιοι μέρος μιας τέτοιας δαπάνης, καλό είναι να ενημερώνουν το νοσοκομείο σχετικά με το όριο κάλυψης που τους παρέχεται βάσει συμβολαίου.

Αν,  λόγου χάρη, βάσει των εξετάσεων κριθεί απαραίτητη η εισαγωγή στο νοσοκομείο, για θεραπεία μέσω ενδοφλέβιας αντιβίωσης, τότε ενεργοποιείται το νοσοκομειακό πρόγραμμα,  επομένως η ασφαλιστική εταιρία αναλαμβάνει την κάλυψη των δαπανών νοσηλείας.

Στις δαπάνες περιλαμβάνονται η τροφή, το δωμάτιο, οι αμοιβές των ιατρών για τη θεραπεία του ασφαλισμένου, τα φάρμακα που παρέχονται κατά την διάρκεια της νοσηλείας, καθώς και οι διαγνωστικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται εξαιτίας της λοίμωξης για να διαπιστώνεται η πορεία της νόσου.

Πρέπει παράλληλα να σημειώσουμε πως ο ασφαλισμένος μπορεί να επωφεληθεί από το επίδομα νοσηλείας το οποίο είναι ανεξάρτητο από τα έξοδα της νοσηλείας καθώς και από την αποζημίωση που μπορεί να λάβει ο συμβαλλόμενος από οποιαδήποτε άλλη πηγή. Το ποσό του επιδόματος και η διάρκεια του, καθορίζεται από τον πίνακα καλύψεων.

Επιπροσθέτως, πρέπει να αναφερθούμε στην συμμετοχή του ασφαλισμένου στις δαπάνες νοσηλείας. Αν ο ασφαλισμένος βάσει συμβολαίου έχει ορίσει μια συμμετοχή στα 500 ευρώ και το κόστος ανέλθει στις 3.000 ευρώ, τότε η ασφαλιστική εταιρία θα κληθεί να καταβάλλει 2.500 ευρώ.

Αν πρόκειται για συμβεβλημένο νοσοκομείο , τότε η ασφαλιστική εταιρία καλύπτει απευθείας στο νοσηλευτικό ίδρυμα την δαπάνη βάσει της συμφωνίας που υπάρχει μεταξύ τους. Στην περίπτωση μη συμβεβλημένου, τότε η αποζημίωση στον ασφαλισμένο θα δοθεί απολογιστικά, αυτό σημαίνει πως εκείνος αρχικά θα καλύψει την δαπάνη και στη συνέχεια η εταιρία βάσει των αποδείξεων, θα καταβάλλει στον συμβαλλόμενο το συνολικό ποσό.

Σε κάθε περίπτωση, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να ενημερώνει τον ασφαλιστικό του διαμεσολαβητή και να γνωρίζει τους όρους και τις δυνατότητες που του παρέχει το ασφαλιστήριο πρόγραμμα του, ώστε να αποφευχθούν πιθανές παρανοήσεις και λάθος εκτιμήσεις.

 

Διαβάστε επίσης:

Συμμετοχή στα ασφάλιστρα: Με ποιο τρόπο μπορεί να ελαχιστοποιηθεί το ύψος της

Νοσοκομειακό επίδομα: Η ασφαλιστική κάλυψη που διευκολύνει οικονομικά σε περίπτωση νοσηλείας

Επίδομα νοσηλείας και ανάρρωσης: Ποιες καλύψεις προσφέρει – Γιατί να το επιλέξετε