Ένας έμπειρος και καταρτισμένος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής οφείλει να ενημερώσει τον υποψήφιο ασφαλισμένο για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, καθώς και να απαντήσει σε κάθε ερώτημά του αναφορικά με το συμβόλαιό του.

Ποια είναι η διάρκεια του συμβολαίου;

Η διάρκεια ενός συμβολαίου είναι ενός έτους και ξεκινά από την ημερομηνία που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο.

Με ποια συχνότητα πληρώνεται το ασφαλιστήριο;

Η πληρωμή ενός προγράμματος υγείας μπορεί να είναι ετήσια, εξαμηνιαία, τριμηνιαία ή μηνιαία. Οι περισσότεροι προτιμούν τον ετήσιο τρόπο πληρωμής αφού αποφεύγονται πιθανοί τόκοι.

Πως υπολογίζεται το ασφάλιστρο;

Το ασφάλιστρο καθορίζεται από κάποιους παράγοντες όπως το κόστος της ιατρικής περίθαλψης του ασφαλισμένου αλλά και το μέσο κόστος αποζημίωσης των περιστατικών

Το κόστος μιας  νοσηλείας καλύπτεται από την ασφαλιστική;

Αυτό εξαρτάται από την επιλογή του ασφαλισμένου και την πολιτική της εταιρίας. Υπάρχει πρώτον, η δυνατότητα 100% κάλυψης της νοσηλείας από την ασφαλιστική και δεύτερον η δυνατότητα συμμετοχής του ασφαλισμένου με κάποιο ποσό. Αυτό σημαίνει πως αν μια νοσηλεία κοστίσει 2.000 ευρώ με την συμμετοχή του ασφαλισμένου να έχει οριστεί στα 500 ευρώ, η ασφαλιστική εταιρία θα καλύψει τα 1.500 ευρώ.

Σε ποια νοσοκομεία μπορεί να πραγματοποιηθεί η νοσηλεία;

Η νοσηλεία μπορεί να πραγματοποιηθεί βάσει των όρων του συμβολαίου σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία καθώς και στα συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα. Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος προτιμήσει μη συμβεβλημένο νοσοκομείο, τότε η αποζημίωση του από την εταιρία θα γίνει απολογιστικά, δηλαδή θα πρέπει αρχικά εκείνος να καλύψει την δαπάνη και στη συνέχεια βάσει των αποδείξεων που θα προσκομίσει, θα λάβει το ποσό από την εταιρία.

Από την πλευρά του, ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής θα πρέπει να ενημερώσει τον ασφαλισμένο για μια σειρά θεμάτων που θα πρέπει να γνωρίζει όπως:

Ποια είναι τα δικαιώματα του ασφαλισμένου;

  • Να ζητήσει την προσθήκη ή αφαίρεση ασφαλισμένων
  • Να ζητήσει την αλλαγή του τρόπου πληρωμής των ασφαλίστρων
  • Να ορίσει άλλο συμβαλλόμενο
  • Να ασκήσει δικαίωμα εναντίωσης

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του ασφαλισμένου;

  • Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής θα υποβάλλει ένα ερωτηματολόγιο στον ασφαλισμένο και εκείνος θα πρέπει να απαντήσει με ειλικρίνεια σχετικά με το ιατρικό ιστορικό του και αν στην παρούσα χρονική στιγμή είναι υγιής. στοιχεία κρίσιμα για να υπολογίσει η εταιρία τον πιθανό ασφαλιστικό κίνδυνο.
  • Ο ασφαλισμένος θα πρέπει να καταβάλει το ασφάλιστρο στις καθορισμένες χρονικές περιόδους, σε αντίθετη περίπτωση μετά το πέρας 14 ημέρων, μπορεί το συμβόλαιο να καταγγελθεί.
  • Θα πρέπει επίσης ο ασφαλισμένος να δηλώσει στην εταιρία την πραγματική του ηλικία.
  • Ο ασφαλισμένος πρέπει να προσκομίσει σε κάθε νοσηλεία, τις αποδείξεις  στην ασφαλιστική εταιρία ώστε να λάβει την αποζημίωση που δικαιούται.

Η σωστή και ειλικρινής επικοινωνία με τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή θωρείται πολύ σημαντική και θεμελιώδης. Ακόμα και η σωστή εξήγηση των όρων του συμβολαίου μπορεί να εγκαινιάσει μια σχέση εμπιστοσύνης και από τις δύο πλευρές.

Διαβάστε επίσης:

Πως θα τεστάρετε τον ασφαλιστή σας – Τι να τον ρωτήσετε

Τι πρέπει να καλύπτει ένα καλό συμβόλαιο υγείας

Οικογενειακό πρόγραμμα υγείας: Πέντε σημεία – κλειδιά που πρέπει να προσέξετε