homescreen

Ασφαλιστικός διαμεσολαβητής: Πώς να τον ελέγξετε πριν υπογράψετε το συμβόλαιο

Ασφαλιστικός διαμεσολαβητής: Πώς να τον ελέγξετε πριν υπογράψετε το συμβόλαιο


Μάριος Οικονόμου

Προτού υπογράψετε την ασφαλιστική σύμβαση, θα ήταν φρόνιμο να ελέγξετε την αξιοπιστία του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή που σας προτείνει το υποψήφιο προς αγορά προϊόν. Ενημερωθείτε για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να σας παράσχει σύμφωνα με τον νόμο

Η αγορά ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου είναι η επένδυση που εγγυάται ένα μέλλον με μεγαλύτερη βεβαιότητα και ασφάλεια. Εντούτοις, πολλοί είναι οι ενδιαφερόμενοι που είτε διστάζουν είτε βρίσκουν τη διαδικασία, από τη λήψης της απόφασης έως την υπογραφή της σύμβασης, «χαοτική». Την κατάσταση φαίνεται να δυσχεραίνουν επίμονοι διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων που ενίοτε, όπως έχουμε γράψει παλαιότερα στο ygeiamou, παρέχουν τις υπηρεσίες τους πλημμελώς.

Η ελληνική νομοθεσία (Νόμος 4583/2018 – ΦΕΚ Α’ 212/18-12-2018), με την υιοθέτηση επιπλέον της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, ορίζει τη διαδικασία αλλά και τον «έντιμο, αμερόληπτο και επαγγελματικό τρόπο, με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συμφερόντων του πελάτη» που πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο αναλαμβάν​ει ή ασκεί επ’ αμοιβή δραστηριότητες διανομής ασφαλιστικών προϊόντων.

Σύμφωνα με τo άρθρο 28, οι πληροφορίες που υποχρεούται να γνωστοποιήσει ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής (ή η ασφαλιστική επιχείρηση) στον υποψήφιο πελάτη πριν την υπογραφή του ασφαλιστηρίου είναι:

 • η ταυτότητά του, η διεύθυνσή του, το γεγονός ότι είναι ασφαλιστικός διαμεσολαβητής και η συγκεκριμένη κατηγορία στην οποία είναι εγγεγραμμένος,
 • ο αριθμός ειδικού μητρώου στο οποίο είναι εγγεγραμμένος και ο διαδικτυακός σύνδεσμος προς το Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης της παραγράφου 10 του άρθρου 19, ώστε ο πελάτης να είναι σε θέση να εξακριβώσει την εγγραφή του μέσα από τη σχετική μηχανή αναζήτησης
 • ότι παρέχει συμβουλή για τα πωλούμενα ασφαλιστικά προϊόντα,
 • οι διαδικασίες υποβολής από τους πελάτες και τους άλλους ενδιαφερομένους (κυρίως ενώσεις καταναλωτών ιδιαίτερα) καταγγελιών κατά των διανομέων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων, καθώς και διερεύνησης της βασιμότητας των καταγγελιών αυτών και τις διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών (προσφυγή στον Συνήγορο του Καταναλωτή, ο οποίος έχει συσταθεί με τον ν. 3297/2004 (Α΄ 259), ή σε άλλον φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, νόμιμα καταχωρισμένο στο Μητρώο της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 18 της 70330οικ./30.6.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄ 1421).
 • αν εκπροσωπεί τον πελάτη ή αν ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της ασφαλιστικής επιχείρησης,
 • αν επιτρέπεται να προωθεί επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση,
 • αν του έχει δοθεί από την ασφαλιστική επιχείρηση εντολή είσπραξης ασφαλίστρων από τον πελάτη για λογαριασμό της.

Επιπλέον, ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής οφείλει να πληροφορήσει τον πελάτη ότι παρέχει αμερόληπτη και προσωπική ανάλυση των προϊόντων που προωθούνται στην ελληνική αγορά και επί τούτω αναλύει επαρκώς μεγάλο αριθμό ασφαλιστικών συμβάσεων και προϊόντων που διατίθενται στην αγορά, ώστε να μπορεί να προτείνει με εξατομικευμένα και επαγγελματικά κριτήρια το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη, ενημερώνοντάς τον ειδικότερα για:

 • τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του
 • τις συνέπειες της πρόωρης διακοπής ή ακύρωσης ή εξαγοράς του ασφαλιστηρίου συμβολαίου
 • τις συνέπειες της μη έγκαιρης καταβολής του οφειλόμενου ασφαλίστρου
 • τα δικαιώματα εναντίωσης, υπαναχώρησης και καταγγελίας του συμβολαίου του, χρογώντας τα σχετικά έντυπα με απόδειξη παραλαβής
 • το τι προβλέπεται σε περίπτωση που διακόψει την άσκηση ασφαλιστικής διανομήςΑπόρρητο Απόρρητο