Στα περισσότερα σπίτια στη χώρα μας η κατάσταση των υδραυλικών εγκαταστάσεων αποτελεί συχνά πηγή ανησυχίας, προβλημάτων και ζημιών. Είτε πρόκειται για το δίκτυο θέρμανσης, ύδρευσης, αποχέτευσης ή κλιματισμού, οι προκλήσεις για τους ιδιοκτήτες ή τους ενοικιαστές είναι ίδιες. Μια διαρροή στις σωληνώσεις μπορεί να προκαλέσει ζημιές που βγάζουν «εκτός» τον οικογενειακό προϋπολογισμό και καθίστανται επώδυνες για την τσέπη μας.

Επιπλέον, τον χειμώνα καθώς η θερμοκρασία μειώνεται, εντοπίζονται πολύ συχνά προβλήματα σε σωληνώσεις, κυρίως σε περιοχές όπου το κρύο είναι αρκετά τσουχτερό και ο παγετός αποτελεί συχνό φαινόμενο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ασφάλιση κάλυψης διάρρηξης σωληνώσεων αναδεικνύεται ως αναγκαία προστασία.

Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες παρέχουν κάλυψη και αποζημιώνουν για έξοδα διερευνητικών εργασιών έτσι ώστε να εντοπιστεί μια πιθανή διαρροή, διάρρηξη σωληνώσεων από παγετό, φυσιολογική φθορά των ίδιων των σωληνώσεων καθώς και άντλησης υδάτων.

Μια ασφάλιση κατοικίας που περιλαμβάνει κάλυψη για τη διάρρηξη σωληνώσεων σίγουρα αφαιρεί πολύ από το άγχος του συμβαλλόμενου για το τι μέλλει γενέσθαι με μια τέτοια ζημιά η οποία συνήθως δεν περιορίζεται μόνο στις σωληνώσεις αλλά επεκτείνεται στα πατώματα, στους τοίχους, στα έπιπλα και βέβαια στο περιεχόμενο του σπιτιού.

Αν ο συμβαλλόμενος έχει πραγματοποιήσει ασφάλιση κτιρίου, τότε η κάλυψη  θα αποζημιώσει μόνο για τις ζημιές της κατοικίας. Αν έχει συναφθεί και  ασφάλιση περιεχομένου, τότε θα υπάρξει αποζημίωση για τα προσωπικά αντικείμενα βάσει πάντα των όρων του συμβολαίου της κάθε εταιρίας.

Πρέπει να αναφέρουμε πως πολλές ασφαλιστικές εταιρίες αποφασίζουν αν θα παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη για σωληνώσεις αν είναι μέχρι 20 ετών, άλλες πάλι παρέχουν κάλυψη έως και 30 χρόνια.

Όπως σε κάθε ζημιά, έτσι και στην προκειμένη περίπτωση, σημαντικό ρόλο έχει ο όρος της απαλλαγής, το ποσό δηλαδή που ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να καλύψει από την τσέπη του. Επί παραδείγματι, αν το κόστος από μια διάρρηξη σωληνώσεων ανέρχεται στα 3.000 ευρώ, με την απαλλαγή στα 500 ευρώ, αυτό σημαίνει πως ο συμβαλλόμενος θα καλύψει το ποσό της απαλλαγής, και η εταιρία το υπόλοιπο ποσό των 2.500 ευρώ.

Η σύναψη ενός ασφαλιστηρίου κατοικίας απαιτεί  διεξοδική έρευνα για τις παροχές και τις καλύψεις, που διαθέτει η κάθε ασφαλιστική εταιρία και το πως αυτές μπορούν να ταιριάξουν με τις ανάγκες του συμβαλλόμενου και με το προφίλ του κτιρίου.

 

Διαβάστε επίσης:

Ασφάλιση κατοικίας: Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν υπογράψετε το συμβόλαιο

Κατοικία: Καλύψεις για το περιεχόμενο του σπιτιού – Πώς καθορίζεται το κόστος της ασφάλισης

Ασφάλιση κατοικίας: Οι παράγοντες που καθορίζουν το κόστος του συμβολαίου