Για ποιο λόγο χρειαζόμαστε μια ιδιωτική ασφάλιση υγείας τη στιγμή που ανήκουμε στο κρατικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης; Η απορία είναι εύλογη, αλλά η απάντηση είναι επίσης ξεκάθαρη: Οι κρατικές παροχές για διάφορους λόγους δεν είναι πάντοτε αρκετές για την πλήρη και ολοκληρωμένη κάλυψη των σύγχρονων αναγκών υγείας τόσο για εμάς όσο και για την οικογένειά μας.

Επομένως δημιουργείται ένα «κενό» το οποίο έρχεται να καλύψει η ιδιωτική ασφάλιση υγείας η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς τις κρατικές παροχές.

Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας θεωρείται απαραίτητη για διάφορους λόγους, οι οποίοι ποικίλλουν ανάλογα με τις ανάγκες μας. Όπως εξηγούν οι ειδήμονες της ασφαλιστικής αγοράς ανάμεσα στους κυριότερους λόγους για την επιλογή ιδιωτικού συμβολαίου υγείας περιλαμβάνονται:

Η πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας. Ένα ιδιωτικό ασφαλιστικό πακέτο υγείας παρέχει τη δυνατότητα επίσκεψης σε ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές και ιατρεία, όπου δεν υπάρχει χρόνος αναμονής, σε σύγκριση με το δημόσιο σύστημα υγείας.

Η κάλυψη περισσότερων υπηρεσιών. Τις περισσότερες φορές μια ιδιωτική ασφάλιση υγείας παρέχει επιπρόσθετες καλύψεις για πληθώρα υπηρεσιών που δεν καλύπτονται από το δημόσιο σύστημα.

Η άμεση πρόσβαση σε εξετάσεις και χειρουργικές επεμβάσεις. Η ταχύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας αποτελεί πλεονέκτημα της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας η οποία μπορεί να εξασφαλίσει άμεση πρόσβαση σε διαγνωστικές εξετάσεις και χειρουργικές επεμβάσεις, ελαχιστοποιώντας τους χρόνους αναμονής.

Η μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια. Όλοι γνωρίζουμε για περιουσίες που έχουν χαθεί στην κάλυψη ιατρικών εξόδων. Η ιδιωτική ασφάλιση παρέχει προστασία από τις υψηλές δαπάνες υγείας προσφέροντας επιπρόσθετη οικονομική ασφάλεια.

Η πρόληψη και ευεξία. Ορισμένα ασφαλιστικά πακέτα  παρέχουν και υπηρεσίες προληπτικής φροντίδας, όπως check up και συμβουλές διατροφής, προσφέροντας ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας.

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι παρόλο που τα δημόσια συστήματα υγείας προσφέρουν βασική περίθαλψη, είναι πολλοί  όσοι επιλέγουν μια ιδιωτική ασφάλιση υγείας για να εξασφαλίσουν επιπλέον πλεονεκτήματα και προστασία της υγείας τους.

Υπάρχουν λοιπόν πολλοί λόγοι να αναθεωρήσετε τη στάση σας και να βάλετε την ιδιωτική ασφάλιση υγείας στο προσωπικό, αλλά και το οικογενειακό σας πλάνο.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω σημειώνουμε ότι:

  • μέσα από τις ασφαλίσεις υγείας εξασφαλίζουμε αποκατάσταση της υγείας μας σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος, καθώς και αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών μιας προσωρινής ή μόνιμης ανικανότητας, που μπορεί να έρθει ως επακόλουθο.
  • Επίσης αποκτάμε πρόσβαση στις πλέον αναβαθμισμένες ποιοτικά και εκσυγχρονισμένες υπηρεσίες φροντίδας της υγείας και αποφεύγουμε τις πολύωρες και πολυήμερες αναμονές.

Ας δούμε λοιπόν όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε αναφορικά με ένα ιδιωτικό ασφαλιστήριο υγείας ούτως ώστε να κάνουμε τις ορθότερες επιλογές. Αρχικά πρέπει να γνωρίζουμε ότι η ασφάλιση υγείας μπορεί να έχει τη μορφή ατομικών συμβολαίων (ασφάλιση ιδιωτών) ή ομαδικών συμβολαίων (ασφάλιση ομάδων προσώπων, όπως των εργαζομένων μιας επιχείρησης).

Οι καλύψεις

Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο μπορεί να περιέχει αμιγώς καλύψεις υγείας, ή μπορεί να έχει ως βασική ασφαλιστική κάλυψη αυτή της ζωής ή της σύνταξης και οι καλύψεις υγείας να παρέχονται ως «συμπληρωματικό συμβόλαιο» ή «προσάρτημα» στο συμβόλαιο της βασικής κάλυψης ζωής. Σε κάθε περίπτωση, οι καλύψεις σε ένα συμβόλαιο που παρέχει ασφάλιση υγείας μπορεί να είναι συνδυασμός των κατωτέρω:

  • Νοσοκομειακή, δηλαδή κάλυψη για προβλήματα υγείας που απαιτούν νοσηλεία
  • Εξω-νοσοκομειακή, δηλαδή κάλυψη για προβλήματα υγείας που δεν απαιτούν νοσηλεία
  • Ανικανότητα, δηλαδή αποζημίωση/αναπλήρωση απωλειών που προκαλούνται από ασθένεια, ατύχημα ή αναπηρία.

Εξυπακούεται ότι το κόστος ενός προγράμματος υγείας καθορίζεται από τις καλύψεις που παρέχει, αλλά και από παράγοντες όπως η ύπαρξη ή μη ενεργού ταμείου κοινωνικής ασφάλισης, το ποσό της απαλλαγής, το ποσοστό κάλυψης, αλλά και το αν ασφαλίζονται περισσότερα του ενός μέλη της οικογένειας.

Ο βαθμός του ρίσκου, δηλαδή του κινδύνου που καλείται να αναλάβει η εταιρία με την σύναψη συμβολαίου είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας κόστους. Όσο μικρότερο το ρίσκο, τόσο λιγότερα ασφάλιστρα καλείται να καταβάλλει ο ασφαλιζόμενος. Για παράδειγμα, σε μεγαλύτερη ηλικία υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος ασθενείας, επομένως και ρίσκου για την ασφαλιστική εταιρία.

Τι καλύπτει ένα νοσοκομειακό πρόγραμμα

Ένα νοσοκομειακό πρόγραμμα υγείας σας δίνει τη δυνατότητα να φροντίσετε την υγεία σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αποκτάτε πρόσβαση σε κορυφαία ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, με μικρή ή μηδενική συμμετοχή. Δηλαδή, ανάλογα με το συμβόλαιό σας, ένα μέρος ή συνολικά το ποσό μιας νοσηλείας μπορεί να καλυφθεί από την ασφαλιστική σας. Στην Ελλάδα υπάρχουν προγράμματα που προσφέρουν μια σειρά από καλύψεις για κάθε ανάγκη.

Τι δεν καλύπτει ένα ασφαλιστήριο υγείας
Η απάντηση εξαρτάται από την εκάστοτε εταιρία. Ενδεικτικές περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά προγράμματα υγείας είναι σωματικές βλάβες ή ασθένειες που υπήρχαν πριν από την έναρξη της ασφάλισης και οι επιπλοκές αυτών.

Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα υγείας
Εάν σκεφτεί κανείς ότι η κατάσταση της υγείας μας είναι κυρίως ανάλογη του χρόνου, όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα! Φυσικά, ποτέ δεν είναι αργά κάποιος να αποφασίσει να προχωρήσει σε ιδιωτική ασφάλιση της υγείας του ακόμα και μετά τα 60 έτη.

Σε κάθε περίπτωση μπορεί κανείς να ξεκινήσει ασφαλιστήριο πρόγραμμα υγείας από 30 ημερών έως και 70 ετών, αναλόγως την εταιρία και το πρόγραμμα.

Η διαδικασία αποζημίωσης
Η διαδικασία αποζημίωσης διαφέρει ανάλογα με την εταιρία και το πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα την ασφαλιστική σας εταιρία για οποιαδήποτε νοσηλεία. Κάποια προγράμματα προσφέρουν απευθείας πληρωμή του νοσοκομείου (σε συμβεβλημένα νοσοκομεία), ανάλογα με τους όρους του συμβολαίου σας. Εάν η νοσηλεία πραγματοποιηθεί σε νοσοκομείο με το οποίο δεν συνεργάζεται η εταιρία σας, τότε θα χρειαστεί να εξοφλήσετε εσείς το κόστος και να προσκομίσετε τα δικαιολογητικά που θα σας ζητηθούν από την ασφαλιστική σας εταιρία σας για να σας αποζημιώσει εκ των υστέρων.

Η εποχή είναι η πλέον κατάλληλη για να επικοινωνήσετε με έναν εμπειρο ασφαλιστικό διαμεσολαβητή και να δρομολογήσετε ένα ιδιωτικό ασφαλιστήριο υγείας. Καθώς κλείνει αυτη η χρονιά και όλοι κάνουμε τον προγραμματισμό μας για την επόμενη, καλό είναι η σύναψη ενός νοσοκομειακού προγράμματος υγείας να μπει πρώτη στη λίστα μας για το 2024, για το καλό μας!