Η κάλυψη για επείγοντα και έκτακτα περιστατικά αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι ενός ισχυρού συμβολαίου υγείας και μια από τις τρεις σημαντικές παροχές για να έχετε για 100% κάλυψη (περισσότερα εδώ). Τροχαία ατυχήματα, εγκαύματα ή αιφνίδιες παθήσεις μεταξύ άλλων απαιτούν άμεση ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και εξετάσεις για να μην κινδυνεύει η ζωή του παθόντος καθώς και να μην επιδεινωθεί βραχυπρόθεσμα η υγεία του λόγω καθυστερημένης ιατρικής ή χειρουργικής θεραπείας σε νοσοκομείο.

Η κάλυψη περιστατικών έκτακτου ή επείγοντος χαρακτήρα, εφόσον τεκμαίρονται με ιατρικά και αντικειμενικά κριτήρια, επιτρέπουν τη διάγνωση και χρήζουν θεραπείας, περιλαμβάνεται κατά το σύνηθες στις βασικές καλύψεις των νοσοκομειακών προγραμμάτων αλλά και των προγραμμάτων πρωτοβάθμιας περίθαλψης, με τη διαφορά ότι τα τελευταία, εφόσον χρειαστεί νοσηλεία, δεν θα καλύψουν τις νοσοκομειακές δαπάνες.

Κάποιες εταιρείες τέλος θα αναλάβουν έξοδα για επείγοντα περιστατικά στο πλαίσιο παροχών προς τους ασφαλισμένους δίκην προνομίων, δεν αποτελούν δηλαδή καλύψεις των ατομικών συμβολαίων με δεσμευτικό χαρακτήρα αλλά υπηρεσίες υγείας που διαμορφώνονται από την εκάστοτε συμφωνία της ασφαλιστικής εταιρείας με διάφορα νοσοκομεία και μπορούν να μεταβληθούν ή ακυρωθούν.

Κάλυψη ή προνομιακό κόστος;

Τα περισσότερα ασφαλιστήρια νοσοκομειακής περίθαλψης καλύπτουν τις δαπάνες που θα προκύψουν από ένα επείγον περιστατικό έως ενός συγκεκριμένου χρηματικού ποσού (π.χ. €300, €500 ή €800), ενώ θέτουν ως προαπαιτούμενο την αντιμετώπισή του σε συμβεβλημένο νοσοκομείο. Τα εξωνοσοκομειακά προγράμματα αντίστοιχα θα καλύψουν πλήρως τις επισκέψεις στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στα Εξωτερικά Ιατρεία συμβεβλημένων νοσηλευτηρίων. Το ζητούμενο εν προκειμένω είναι ποιες ειδικότητες περιλαμβάνει η κάλυψη;

Κάποια ασφαλιστικά προγράμματα αναφέρουν στα περιγράμματα υγείας ποιες ιατρικές υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και ποιες έναντι ειδικών τιμών βάσει της συμφωνίας με το εκάστοτε νοσοκομείο. Έτσι, μπορεί σε ένα συμβεβλημένο νοσηλευτικό ίδρυμα η εξέταση στα ΤΕΠ από νευρολόγο να υπάγεται στις καλύψεις, σε κάποιο άλλο όμως η συμφωνία να προβλέπει προνομιακό κόστος. Οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων θα πρέπει να είναι ενήμεροι ώστε να μεταβούν στο νοσοκομείο που θα καλύψει πλήρως τις πιθανές εξετάσεις, όπως στο παραπάνω παράδειγμα που θα έβρισκε εφαρμογή ενδεικτικά αν ο ασφαλισμένος έφτανε στα ΤΕΠ με έντονη κεφαλαλγία και ο παθολόγος σύστηνε εξέταση από νευρολόγο.

Κατά βάση όλα τα προγράμματα υγείας θα καλύψουν επείγοντα περιστατικά ως προς τις «βασικές» ιατρικές ειδικότητες του παθολόγου, καρδιολόγου, ορθοπαιδικού, γενικού χειρουργού, ενώ από τις ειδικές συμφωνίες κρίνεται η πλήρης κάλυψη ή ειδική χρέωση για ειδικότητες όπως πνευμονολόγου, νευρολόγου, ΩΡΛ, νευροχειρουργού κ.α..

Η κατατοπιστική ενημέρωση σχετικά με το ασφαλιστικό πρόγραμμα που ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε ή έχετε ήδη αγοράσει είναι η σημαντικότερη πρόληψη για τη σωστή χρήση του συμβολαίου σε μια επείγουσα κατάσταση. Πέρα από την πρόληψη εντούτοις, είναι αναγκαία και η ετοιμότητα στην περίπτωση που το επείγον περιστατικό επέλθει συνεπώς, θα ήταν χρήσιμο να ενημερωθείτε για τέσσερα πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε για το καλό του ασθενούς εδώ.

Διαβάστε επίσης:

Κολονοσκόπηση: Πώς αποζημιώνονται όσοι έχουν ιδιωτική ασφάλιση υγείας

Ασφάλεια «πακέτο» με την αγορά υπηρεσιών και αγαθών – Πρέπει να αγοράσετε το «σετ»;

Διαβήτης: Τι καλύπτουν τα συμβόλαια υγείας