Είχαμε αναφερθεί σε παλαιότερο άρθρο στις παροχές των ασφαλιστηρίων υγείας σχετικά με τα περιστατικά ακρωτηριασμών και τοποθέτησης τεχνητών μελών σημειώνοντας ότι μετά το συμβάν ο τραυματίας θα χρειαστεί χειρουργικές υπηρεσίες για την επανασυγκόλληση του μέλους, την κάλυψη του χαίνοντος τραύματος είτε την οστεοσύνθεση. Τι είναι λοιπόν η οστεοσύνθεση και πώς καλύπτεται από τα συμβόλαια νοσοκομειακής περίθαλψης;

Η οστεοσύνθεση αποτελεί χειρουργική μέθοδο αποκατάστασης καταγμάτων με τη χρήση μεταλλικών είτε απορροφήσιμων υλικών όπως πλάκες και βίδες. Μπορεί να είναι εσωτερική οπότε τα υλικά εφαρμόζονται στην επιφάνεια του οστού ή εντός του αυλού του είτε εξωτερική οπότε το πλαίσιο συγκράτησης τοποθετείται εξωτερικά με χρήση ράβδων και βελονών. Στόχος της τεχνικής είναι η συγκράτηση των τμημάτων του οστού σε θέση ανάταξης μετά το κάταγμα. Στις περιπτώσεις ακρωτηριασμών, η οστική σταθεροποίηση θα είναι το πρώτο βήμα στη διαδικασία της συγκόλλησης.

Έπειτα, για περιπτώσεις που ο ασθενής επιθυμεί την επιμήκυνση του οστού, υπάρχει η μέθοδος της διατατικής ιστογένεσης ή διατατικής οστεογένεσης, η οποία περιλαμβάνει την οστεοτομία, το ελεγχόμενο δηλαδή «σπάσιμο» του οστού από τον χειρουργό και την απομάκρυνση των δύο άκρων μεταξύ τους, ώστε με την τοποθέτηση ενός μηχανισμού τα άκρα να απομακρύνονται μεταξύ τους 1 χιλιοστό την ημέρα και νέο οστό να δημιουργείται στο κενό.

H οστεοσύνθεση και επιμήκυνση οστού – συχνά απαντώνται ως μέθοδος Ilizarov- εφαρμόζονται σε συντριπτικά ή ανοικτά κατάγματα, ψευδαρθρώσεις και πλημμελή πόρωση, ανισοσκελία, βραχύνσεις μελών και άλλων παραμορφώσεων εξαιτίας συγγενών διαμαρτιών, βραχυμεταταρσία αλλά και για την αύξηση του ύψους.

Τι καλύπτει το ασφαλιστήριο υγείας

Στις λίστες των ορθοπαιδικών και πλαστικών χειρουργικών επεμβάσεων των νοσοκομειακών προγραμμάτων εντοπίζεται η κάλυψη της οστεοσύνθεσης:

  • επιγονατίδος Kirschner και για κάταγμα αν έχει βίδες
  • καταγμάτων μηριαίου δια πλακός ή ενδομυελικής ηλώσεως, κατάγματα ΡΙLΟΝ συντριπτικά κάτω πέρατος κνήμης
  • καταγμάτων κνήμης, κλείδας, αντιβραχίου, άκρας χειρός, σφυρών, άκρου ποδός, ωλεκράνου, αποσπαστικά κατάγματα επί κονδύλων.

Επιπλέον, καλύπτεται η τοποθέτηση εξωτερικής οστεοσύνθεσης αντιβραχίου, άκρας χειρός, κνήμης, άκρου ποδός καθώς και για την αντιμετώπιση καταγμάτων βραχιονίου, μηρού και λεκάνης, όπως και η επιμήκυνση οστών.

Χάρη στο ασφαλιστικό συμβόλαιο, ο ασθενής μπορεί να υποβληθεί στην εξειδικευμένη και απαιτητική επέμβαση σε εξελιγμένα ιδιωτικά νοσοκομεία, χωρίς το άγχος του υψηλού κόστους που φέρει η συγκεκριμένη τεχνική. Τα οφέλη όμως δεν περιορίζονται εκεί αφού τα προγράμματα δευτεροβάθμιας (νοσοκομειακής) φροντίδας προβλέπουν καλύψεις και για τις φυσικοθεραπείες μετά την επέμβαση, απαραίτητες στις περιπτώσεις οστεοσύνθεσης. Τέλος, εάν το συμβόλαιο προβλέπει επιδοματικές παροχές για την ανικανότητα εργασίας ή την περίοδο της ανάρρωσης, ο ασφαλισμένος θα βγει σημαντικά κερδισμένος δεδομένου πως πρόκειται για διαδικασίες διάρκειας αρκετών μηνών.

Προσοχή: Τα περισσότερα συμβόλαια καλύπτουν ατυχήματα και ασθένειες, ενώ στους πίνακες με τις επεμβάσεις εντοπίζονται παροχές για οστεοτομία αρχικά και οστεοσύνθεση έπειτα σε περιπτώσεις συγγενών ανωμαλιών όπως συγγενούς δυσπλασίας του ισχίου. Εντούτοις, η επιλογή της μεθόδου για την απόκτηση επιπλέον εκατοστών ύψους στο πλαίσιο της αισθητικής ορθοπαιδικής δεν θα καλυφθεί από την ασφαλιστική εταιρεία.

Διαβάστε επίσης:

Μηχανική υποστήριξη – Κώμα: Τι προβλέπουν τα ασφαλιστικά συμβόλαια

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο – Νοσηλεία: Πότε κινδυνεύετε να πληρώσετε από την τσέπη σας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων: Ανακαλύψτε πόσο διαρκεί αυτή η χρήσιμη κάλυψη