Η πρόληψη για τις νοσοκομειακές δαπάνες που θα στοιχίσει ένα ατύχημα ή μια ασθένεια είναι αναγκαία. Ωστόσο, κάποια δυσάρεστα απρόοπτα μπορεί να μη χρήζουν νοσηλείας αλλά να αλλάζουν την καθημερινότητα του ασφαλισμένου, να τον επιβαρύνουν οικονομικά και να επιβάλλουν θεραπεία ή ανακούφιση από τα συμπτώματα μέσα από εξωνοσοκομειακές μεθόδους. Ένα ατύχημα που έφερε μη αναστρέψιμη απώλεια της όρασης και από τα δύο μάτια είτε μόνιμη ή προσωρινή παράλυση, θα επιβάλει ίσως ανά περίπτωση και μεταξύ άλλων την αναδιαμόρφωση του χώρου της μόνιμης κατοικίας, υπηρεσίες φροντίδας υγείας κατ’ οίκον, ψυχολογική υποστήριξη ή συνεδρίες σε κέντρα αποκατάστασης.

Για τις περιπτώσεις αυτές, ένα ασφαλιστικό προϊόν που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι το Επίδομα Σοβαρών Ασθενειώνμια παροχή υπό μορφήν άπαξ επιδόματος είτε σε δύο ή τρεις δόσεις κατά την πολιτική της κάθε εταιρείας, μια οικονομική ενίσχυση ανεξάρτητη από τις δαπάνες που πραγματοποιεί ο ασφαλισμένος για τη θεραπεία του προβλήματος υγείας και από άλλες αποζημιώσεις που μπορεί να λαμβάνει γι’ αυτό όπως π.χ. κάποιο επίδομα αναπηρίας από το δημόσιο. Το πρόγραμμα προσφέρεται ως συμπληρωματικό σε βασικά προγράμματα υγείας είτε ως αυτόνομο, με ετήσιο ασφάλιστρο για ηλικίες 31-35 ετών και κεφάλαιο 30.000€ στα 140€ ενδεικτικά, είτε στα 180€ για άτομα 41-45 ετών και κεφάλαιο ύψους 20.000€.

Για την καταβολή του επιδόματος η εταιρεία θα ζητήσει από τον ασφαλισμένο κάποια δικαιολογητικά όπως εξετάσεις, ιατρική γνωμάτευση κ.λπ.. Αν και συνήθως η ενεργοποίηση της κάλυψης γίνεται άμεσα από την εξόφληση του πρώτου ασφαλίστρου, κάποιες περιπτώσεις θα καλυφθούν κατόπιν αναμονής όπως πέντε συνεχή έτη για τις μεταμοσχεύσεις. Καθώς οι «σοβαρές ασθένειες» που καλύπτει το ασφαλιστήριο είναι κοινές για τις περισσότερες εταιρείες, ας δούμε τι θα ζητηθεί για κάποιες βασικές από αυτές:

1. Τύφλωση: Η ολική και μη αναστρέψιμη απώλεια της όρασης και στους δύο οφθαλμούς ως αποτέλεσμα ασθένειας ή ατυχήματος θα πρέπει για κάποιες εταιρείες να επιβεβαιώνεται από οφθαλμίατρο ή από απόφαση του Κέντρου Ελέγχου Ποσοστού Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.) που θα αναγράφει ποσοστό αναπηρίας σχετιζόμενο αποκλειστικά με την τύφλωση ίσο ή μεγαλύτερο του 80%.

Προσοχή: Κάποιες εταιρείες δεν θα καλύψουν την τύφλωση από ατύχημα

2. Καρκίνος/Κακοήθης νεοπλασία: Η διάγνωση πρέπει να αποδειχθεί από ιστολογικά στοιχεία κακοήθειας και να επιβεβαιωθεί από ογκολόγο ή παθολογοανατόμο. Η εταιρεία θα ζητήσει για κάθε περίπτωση άλλα δικαιολογητικά όπως αποτέλεσμα ιστολογικής εξέτασης (βιοψία), για λέμφωμα Hodgkin τις απαντήσεις αξονικών τομογραφιών και οστεομυελικής βιοψίας είτε αποτελέσματα αξονικής ή μαγνητικής τομογραφίας και κυτταρολογικής εξέτασης για ανεγχείρητους κακοήθεις όγκους (αιματολογικές κακοήθειες). 

Προσοχή: Χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (εν γένει ή σταδίου μικρότερου από RAI Στάδιο 3), κακοήθεις νεοπλασίες που οφείλονται σε σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) και άλλοι καρκίνοι με συγκεκριμένη έκταση όπως μελάνωμα κατά Breslow μικρότερο από 0,75 χιλιοστά είτε πρώτο στάδιο καρκίνου συνήθως δεν καλύπτονται.

3. Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο: Θα ζητηθεί ιατρική βεβαίωση νευρολόγου για παρουσία μόνιμης νευρολογικής βλάβης τουλάχιστον έξι εβδομάδες μετά το επεισόδιο και/είτε μόνιμη και μη αναστρέψιμη ολική παράλυση ενός τουλάχιστον μέλους για χρονικό διάστημα άνω των τριών μηνών, ευρήματα μαγνητικής, αξονικής τομογραφίας άλλων απεικονιστικών μεθόδων που θα δείχνουν στοιχεία ισχαιμίας ή αιμορραγίας, πλήρη αναφορά από τον θεράποντα σχετικά με το ιατρικό ιστορικό του ασφαλισμένου.

Προσοχή: Παροδικά ισχαιμικά επεισόδια, εγκεφαλική βλάβη/αιμορραγία εξαιτίας ατυχήματος ή τραυματισμού, λοίμωξης, αγγειίτιδας και φλεγμονώδους νόσου και ισχαιμικές διαταραχές του αιθουσαίου συστήματος αποτελούν περιπτώσεις που ίσως εξαιρεθούν.

4. Καρδιακή προσβολή/Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου: Θα ζητηθούν -μερικά και όχι απαραιτήτως όλα- ιατρικό σημείωμα του θεράποντα για το πλήρες ιατρικό ιστορικό του ασφαλισμένου, ιστορικό τυπικού θωρακικού άλγους, ηλεκτροκαρδιογραφήματα που έγιναν κατά την αντιμετώπιση του καρδιακού επεισοδίου που φανερώνουν έμφραγμα, αποτελέσματα των μυοκαρδιακών ενζύμων (CK-MB) κατά την εξέλιξη του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, διαγνωστική αύξηση της Τροπονίνης (T ή I) κ.α..

5. Νευροεκφυλιστικά νοσήματα:
Για ασθένεις όπως η νόσος Πάρκινσον και η πολλαπλή σκλήρυνση, θα ζητηθούν γνωμάτευση νευρολόγου κατά το χρόνο της αναγγελίας που να πιστοποιεί αδυναμία του ασφαλισμένου για μετακίνηση, ένδυση και σίτιση, ενημερωτικό σημείωμα νοσηλείας (οσφυονωτιαίας παρακέντησης και των προκλητών δυναμικών) και αποτελέσματα μαγνητικής τομογραφίας εγκεφάλου ή/και νωτιαίου μυελού. Οι εταιρείες προσφέρουν και την εναλλακτική προσκόμισης της απόφασης Κ.Ε.Π.Α. όπου θα αναφέρεται ποσοστό αναπηρίας οφειλόμενο αποκλειστικά στις παραπάνω παθήσεις ίσο ή μεγαλύτερο του 80%.

6. Νεφρική ανεπάρκεια – Αιμοκάθαρση: Γνωμάτευση νεφρολόγου για τη χρόνια μη αναστρέψιμη ανεπάρκεια και των δύο νεφρών η οποία χρειάζεται είτε μόνιμη αιμοκάθαρση είτε μεταμόσχευση νεφρού, είτε σημείωμα νεφρολόγου για την έναρξη της αιμοκάθαρσης.

7. Κίρρωση ήπατος: Καλύπτεται η μη αντιρροπούμενη κίρρωση ήπατος εφόσον προσκομιστεί στην εταιρεία ο ιατρικός φάκελος του ασφαλισμένου, απαντήσεις από βιοψίες ήπατος και εργαστηριακών ελέγχων για την ηπατοπάθεια.

8. Αορτοστεφανιαία παράκαμψη (by pass): Θα πρέπει να επιβεβαιώνεται με αγγειογραφικές ενδείξεις σημαντικής απόφραξης στεφανιαίας αρτηρίας από πρόσφατα στεφανιογραφήμτατα και η χειρουργική επέμβαση να ορίζεται ως ιατρικώς αναγκαία από καρδιολόγο.

Προσοχή: Δεν περιλαμβάνεται στην κάλυψη η αγγειοπλαστική και όλες οι ενδαρτηριακές τεχνικές με βάση καθετήρα, οι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις με laser.

9. Απλαστική αναιμία: Ο ασφαλισμένος θα χρειαστεί να προσκομίσει το ιστορικό υγείας, πρόσφατες αιματολογικές εξετάσεις καθώς και αποτελέσματα οστεομυελικής βιοψίας και μυελογράμματος.

10. Μεταμόσχευση οργάνων (ή λίστα αναμονής): Θα ζητηθούν η ιατρική γνωμάτευση που θα αιτιολογεί τη μεταμόσχευση και η βεβαίωση του Κέντρου Μεταμοσχεύσεων για την πραγματοποίηση της μεταμόσχευσης είτε και της ένταξης σε λίστα αναμονής.

11. Εγκαύματα: Καλύπτονται οι βλάβες 3ου βαθμού με έκταση πάνω από 20% της επιφάνειας του σώματος εφόσον η εταιρεία λάβει ενημερωτικό σημείωμα νοσηλείας που επιβεβαιώνει την έκταση των εγκαυμάτων.

Προσοχή: Δεν καλύπτονται εγκαύματα που οφείλονται σε συμπεριφορές του ασφαλισμένου που ο Ποινικός Κώδικας χαρακτηρίζει πλημμελήματα ή κακουργήματα.

12. Κώφωση (Απώλεια της ακοής): Θα χρειαστεί επιβεβαίωση της ολικής μη αναστρέψιμης απώλειας της ακοής και από τα δύο αυτιά με ακουομετρικές εξετάσεις που διενεργούνται και πιστοποιούνται από Ειδικό Ωτορινολαρυγγολόγο (ΩΡΛ).

Προσοχή: Η εταιρεία θα διευκρινίσει τι ορίζεται ως «ολική» απώλεια, όπως «απώλεια τουλάχιστον 80 ντεσιμπέλ (dB) σε όλες τις ακουστικές συχότητες»

13. Ακτωτηριασμός και παράλυση: Η ολική απώλεια θα χρειαστεί την ιατρική βεβαίωση ενώ ή απώλεια της χρήσης των άκρων από ατύχημα ή νόσο θα επιβεαιωθεί από νευρολόγο.

Προσοχή: Εξαιρούνται οι αυτοτραυματισμοί

14. Χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια: Καλύπτεται η νόσος στο 3ο στάδιο κατόπιν προσκόμισης της γνωμάτευσης πνευμονολόγου όπου θα αναφέρεται η αναγκαιότητα συνεχούς παροχής οξυγόνου και των αποτελεσμάτων σπιρομέτρησης με συγκεκριμένους δείκτες (FEV1 < 50%, FVC < 50%, FEV1/FVC < 50%).

Διαβάστε επίσης:

Θέλετε να ασφαλιστείτε ή να αλλάξετε εταιρία; Όλα όσα θα σας ρωτήσει ο ασφαλιστής

Έξι ερωτήσεις για να επιλέξετε το σωστό ασφαλιστικό πακέτο

Τρία πράγματα που ενοχλούν περισσότερο τους υποψήφιους για ασφάλιση