Η παροχή προστασίας και ασφάλειας στην οικογένεια και τα αγαπημένα πρόσωπα είναι μια διαρκής πράξη αγάπης. Μια πράξης αγάπης που εκτείνεται πέρα από τα απευκταία και πλέον σκληρά σενάρια της ζωής.

Σε παλαιότερο άρθρο του, το ygeiamou.gr είχε ενημερώσει σχετικά με την Πρόσκαιρη Ασφάλιση Ζωής, ένα ασφαλιστικό προϊόν που απευθύνεται μεταξύ άλλων σε οικογενειάρχες και μονογονείς, και αποτελεί ουσιαστικά ένα εχέγγυο δυνατότητας των συγγενών του ασφαλισμένου να παραμείνουν συνεπείς σε οικονομικές υποχρεώσεις ή να καλύψουν άλλες ανάγκες σε περίπτωση που ο πρώτος φύγει από τη ζωή. Το ασφαλισμένο κεφάλαιο μπορεί να ξεκινά από 3.000€ και να φτάνει αρκετά υψηλά όπως 150.000€.

Η οικονομική ασφάλεια των μελών της οικογένειας ωστόσο μπορεί να διατηρηθεί και από τα ασφαλιστήρια Προσωπικού Ατυχήματος, τα οποία καλύπτουν υποχρεωτικά συνήθως τις περιπτώσεις θανάτου και μόνιμης ολικής ανικανότητας και προαιρετικά την πρόσκαιρη ανικανότητα, τα ιατροφαρμακευτικά έξοδα που θα προκύψουν από το ατύχημα (εργατικό, τροχαίο κ.ο.κ.), παρέχουν επιδόματα για νοσηλεία ή χειρουργική επέμβαση σχετιζόμενες με ατύχημα κ.α.. Το κεφάλαιο θανάτου στα συμβόλαια προσωπικού ατυχήματος βέβαια είναι συνήθως μικρότερο συγκριτικά με τις ασφαλίσεις ζωής όπως 15.000€, 20.000€ ή 40.000€ ενδεικτικά.

Ποια είναι η διαδικασία

Όπως εξηγούν οι ασφαλιστές, ο λήπτης της ασφάλισης, ο ασφαλισμένος ή ο δικαιούχος οφείλουν να ειδοποιήσουν εγγράφως το αρμόδιο τμήμα της εταιρεία εντός ορισμένου χρόνου όπως οκτώ ημέρες σχετικά με το γεγονός του θανάτου και να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Πιστοποιητικό θανάτου από γιατρό ή νοσοκομείο
 • Ιατροδικαστική έκθεση νεκροψίας-νεκροτομής εφόσον έχει διενεργηθεί
 • Πιστοποιητικό της Εφορίας για τη δήλωση του ασφαλιστικού ποσού
 • Κληρονομητήριο
 • Όλα τα σχετικά έγγραφα σε περίπτωση που έχει σχηματιστεί ποινική δικογραφία για τον θάνατο του ασφαλισμένου

Σε κάποια συμβόλαια αναγράφονται επιπλέον δικαιολογητικά που θα χρειαστεί η εταιρεία όπως:

 • Πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών, αν δεν έχουν οριστεί δικαιούχοι, και αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητάς τους ή μόνο αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητάς τους, αν έχουν οριστεί δικαιούχοι
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (από τον Δήμο ή την Κοινότητα)
 • Πιστοποιητικό από Γραμματέα Πρωτοδικών «Περί Μη Δημοσίευσης Διαθήκης»
 • Πιστοποιητικό από Ειρηνοδικείο, βάσει της τελευταίας κατοικίας του θανόντος «Περί Μη Δημοσίευσης Διαθήκης»
 • Πιστοποιητικό από το βιβλίο εκούσιας δικαιοδοσίας του αρμόδιου Πρωτοδικείου «ότι δεν εκδόθηκε απόφαση έκπτωσης ή παύσης της μητέρας ή του πατέρα, από τη γονική μέριμνα των Ανηλίκων» όταν οι Δικαιούχοι ή Κληρονόμοι είναι ανήλικοι
 • Απόσπασμα από το βιβλίο συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής
 • Πιστοποιητικό τοξικολογικής εξέτασης
 • Αποδεικτικό Α.Φ.Μ. από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κεφαλαίου
 • Πιστοποιητικό Εφορίας Κληρονομιών περί δήλωσης της είσπραξης και παρακράτησης του αναλογούντος φόρου (το οποίο ζητείται μεταγενέστερα μετά την προσκόμιση όλων των προηγούμενων δικαιολογητικών)

Κάθε ασφαλιστική εταιρεία βέβαια δικαιούται να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία εφόσον η αιτία του θανάτου ενδέχεται να εμπίπτει στις εξαιρέσεις της παρούσας Ασφαλιστικής Σύμβασης.

Όπως τονίζουν οι επαΐοντες, η καταβολή του ασφαλισμένου κεφαλαίου θα γίνει και στην περίπτωση που ο θάνατος δεν επέλθει άμεσα από το ατύχημα αλλά μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ως συνέπεια βλαβών από το ατύχημα, το οποίο μπορεί να είναι τρεις μήνες, ένας χρόνος κ.ο.κ..

Δύο πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι σχετικά με την πληρωμή της αποζημίωσης είναι ότι:

 • σε περίπτωση που μέρος του ασφαλισμένου κεφαλαίου σύμφωνα με το συμβόλαιο αποδόθηκε για μόνιμη ανικανότητα από το ατύχημα και ο θάνατος ακολούθησε, οι δικαιούχοι θα λάβουν τη διαφορά μεταξύ του καταβληθέντος ποσού και του καταβλητέου ποσού λόγω θανάτου
 • εάν εγκληματική πράξη ή ενέργεια οποιουδήποτε από τους δικαιούχους της αποζημίωσης σχετίζονται με το ατύχημα ή/και τον θάνατο του ασφαλισμένου, τότε αυτός εκπίπτει από το δικαίωμά του να εισπράξει το ασφαλισμένο κεφάλαιο ή το μερίδιό του, το οποίο περιέχεται στους υπόλοιπους Δικαιούχους ή Κληρονόμους.

Διαβάστε επίσης:

Έχετε παράπονα από την ασφαλιστική σας; Τι να κάνετε πριν «σπάσετε» το συμβόλαιό σας

Ασφαλιστικό συμβόλαιο: Κατανοείτε τους όρους; Γιατί είναι σημαντικό

Άλλαξαν οι όροι του ετήσιου συμβολαίου υγείας; Τι μπορείτε να κάνετε