Κάθε χρόνο, την 28η Απριλίου, η παγκόσμια κοινότητα στρέφει το βλέμμα της στη σχέση υγείας και εργασίας. Όπως αναφέρουν τα Ηνωμένα Έθνη, η Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για την πρόληψη των επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών και έχει στόχο να συγκεντρώσει «τη διεθνή προσοχή στο μέγεθος του προβλήματος και στο πώς η προώθηση και η δημιουργία μιας κουλτούρας ασφάλειας και υγείας μπορεί να συμβάλει στη μείωση των σχετιζόμενων με την εργασία θανάτων και τραυματισμών».

Σύμφωνα με στοιχεία από της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία που κοινοποιήθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

  • 2.340.000 θάνατοι εργαζομένων τον χρόνο οφείλονται σε επαγγελματικές ασθένειες και εργατικά ατυχήματα
  • στα 160 εκατομμύρια εκτιμώνται οι μη θανατηφόρες επαγγελματικές ασθένειες και
  • σε 270 εκατομμύρια τα εργατικά ατυχήματα

ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση:

  • 160.000 εργαζόμενοι παθαίνουν λόγω επαγγελματικών ασθενειών και
  • 2.000 εργαζόμενοι λόγω εργατικού ατυχήματος.

Οφέλη των ομαδικών ασφαλιστηρίων

Τα ομαδικά ασφαλιστήρια υγείας αποτελούν ένα ασφαλιστικό προϊόν που συνδυάζει νοσοκομειακές καλύψεις, εξωνοσοκομειακή περίθαλψη και ασφάλεια ζωής. Αποτελούν ένα ισχυρό προστατευτικό πλέγμα τόσο για τον εργαζόμενο ως άμεσα ασφαλισμένο όσο και την οικογένειά του ως εξαρτώμενα μέλη, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών όπως δυνατότητα νοσηλείας σε κορυφαία ιδιωτικά νοσοκομεία -συχνά χωρίς απαλλαγή-, ιατρικές επισκέψεις με μηδενική συμμετοχή -συχνά απεριόριστου αριθμού για γιατρούς του δικτύου υγείας της ασφαλιστικής εταιρείας-, διαγνωστικές εξετάσεις, επιδόματα νοσηλείας κ.α., προσφέροντας δε παροχές που απουσιάζουν από τα ατομικά συμβόλαια υγείας όπως επίδομα τοκετού, ποσοστιαία κάλυψη εξωσωματικής γονιμοποίησης ή έξοδα αγοράς γυαλιών οράσεως κ.α.. Παράλληλα, μεριμνούν για τις περιπτώσεις μόνιμης και πρόσκαιρης ολικής ή μερικής ανικανότητας είτε θανάτου του εργαζομένου, με την επίδοση επιδόματος ή του συνολικού ασφαλίσματος ανά περίπτωση.

Πολλές επιχειρήσεις προτείνουν τα ομαδικά ασφαλιστήρια στο προσωπικό τους, αφενός γιατί το κόστος των ασφαλίστρων που επωμίζεται ο εργοδότης θεωρείται δαπάνη της επιχείρησης και εκπίπτει της φορολογίας έως ενός ορίου, αφετέρου γιατί ενισχύεται στην πράξη το ενδιαφέρον προς τον εργαζόμενο, αποτρέπoυν το εργατικό δυναμικό από την επιλογή της κινητικότητας και προσελκύουν νέα στελέχη. Δεν είναι λίγες επιχειρήσεις που θα εξασφαλίσουν στους υπαλλήλους τους «δυνατά» ασφαλιστικά πακέτα ανταγωνιστικά μιας μισθολογικής αύξησης.

Ωστόσο, οι ειδήμονες του ασφαλιστικού κλάδου επισημαίνουν κάποιους περιορισμούς που πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν όσοι ασφαλίζονται σε ομαδικά ασφαλιστήρια.

Πέντε σημαντικοί περιορισμοί

Σύμφωνα με τους επαΐοντες, πρέπει να πάντα να θυμάται ο ασφαλισμένος ότι το ομαδικό ασφαλιστήριο δεν αντικαθιστά το ατομικό συμβόλαιο υγείας αφού:

  • προσφέρει συνήθως μικρότερο όριο κάλυψης
  • «χάνεται» μετά την απομάκρυνση του ασφαλισμένου από την εργασία οικειοθελώς, λόγω απόλυσης ή συνταξιοδότησης
  • αποτελούν ετησίως ανανεούμενες συμβάσεις η ανανέωση των οποίων είναι στην ευχέρεια του εργοδότη
  • η διακοπή του σε προχωρημένη ηλικία του υπαλλήλου ενδεχομένως να μειώσει την επιλεξιμότητά του καθώς τα… περισσότερα χρόνια δυσκολεύουν τη σύναψη συμβολαίου υγείας
  • δεν επιτρέπουν διαπραγμάτευση των όρων σε αντίθεση με το ατομικό που μπορεί να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες του ασφαλισμένου.

Οι έμπειροι ασφαλιστές υπογραμμίζουν ως κίνηση-ματ για 100% κάλυψη τον συνδυασμό «διπλής» ιδιωτικής και δημόσιας ασφάλισης. Ενημερωθείτε πώς εδώ.

 

Διαβάστε επίσης:

Ομαδική Ασφάλιση: Ποιοι εργαζόμενοι δεν ωφελούνται – Πώς να προφυλαχθείτε

Oμαδικό Aσφαλιστήριο Yγείας: Πώς μπορεί να μετατραπεί σε ατομικό – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Ομαδική και ατομική ασφάλιση υγείας: Ένας συνδυασμός που σας συμφέρει πολύ