Η 11η Απριλίου καθιερώθηκε το 1997 με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για τη Νόσο του Πάρκινσον (EPDA) και την υποστήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ως η Παγκόσμια Ημέρα για την νόσο του Πάρκινσον. Παράλληλα, τον ίδιο χρόνο δημοσιεύτηκε και η «Χάρτα της EPDA», μια ενέργεια με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για τη νευροεκφυλιστική νόσο και την ενημέρωση των πασχόντων σχετικα με τα δικαιώματά τους για:

 • καθοδήγηση από γιατρούς εξειδικευμένους στη νόσο Πάρκινσον
 • ενημέρωση σχετικά με την κατάλληλη και έγκυρη διάγνωση
 • πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης και βοήθειας
 • λήψη συνεχούς φροντίδας
 • ενεργούς συμμετοχής στη διαχείριση και αντιμετώπιση της ασθένειάς τους.

H νόσος Πάρκινσον αποτελεί συχνό νευροεκφυλιστικό νόσημα ατόμων μέσης και μεγάλης ηλικίας κυρίως, με κάποιες μορφές όπου εντοπίζεται γενετικό υπόβαθρο να αφορά νεαρότερες ηλικίες. Η εκλεκτική νευροεκφύλιση συγκεκριμένων νευρωνικών ομάδων -με κυρίαρχη αυτή των νευρώνων που παράγουν ένα νευροδιαβιβαστή, την ντοπαμίνη- που προκαλεί η νόσος θα επιφέρει σειρά κινητικών εκδηλώσεων όπως τρόμος (τρέμουλο), δυσκαμψία και βραδυκινησία που μπορούν να αντιμετωπιστούν ως έναν σημαντικό βαθμό με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, καθώς και μη κινητικά όπως διαταραχές του ύπνου και του αυτονόμου νευρικού συστήματος, άγχος και δυσκολία στην ομιλία, ευερεθιστότητα, κατάθλιψη και σε προχωρημένο στάδιο άνοια. Περίπου το 50-80% των ατόμων με νόσο Πάρκινσον θα αναπτύξουν ανοϊκού τύπου συμπτωματολογία κατά την εξέλιξη της νόσου, σύμφωνα με στοιχεία από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την άνοια-νόσο Αλτσχάιμερ 2015-2020.

Η άνοια εντούτοις αποτελεί την κλινική έκφραση πολλών νευροεκφυλιστικών νοσημάτων όπως η νόσος Alzheimer, η αγγειακή άνοια, η μικτή άνοια, οι μετωποκροταφικές άνοιες και η άνοια με σωματίδια Lewy. Σύμφωνα με στοιχεία της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών, αφορά περί τα 50.000.000 άτομα παγκοσμίως, 10.500.000 στην Ευρώπη και 200.000 στην Ελλάδα, ενώ δραματική αναμένεται η αύξηση του αριθμού στο μέλλον.

Η σημασία ενός ασφαλιστηρίου διαγνωστικών εξετάσεων

Απουσία θεραπειών για νευρολογικές παθήσεις όπως οι νόσοι Πάρκινον και Αλτσχάιμερ, η πολλαπλή σκλήρυνση κ.α., η έγκαιρη διάγνωση αναδεικνύεται σε αδήριτη ανάγκη ώστε ο ασθενής, με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή και οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση, να επιβραδύνει την εξέλιξη της πάθησης και να πετύχει την καλύτερη δυνατή έκβαση.

Σήμερα, οι διάφορες μορφές άνοιας μπορούν να διαγνωστούν σε πρώιμα στάδια με προηγμένες μεθόδους όπως PIB PET- τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων, ογκομετρική τομογραφία, γενετικός έλεγχος, δομημένες νευροψυχολογικές δοκιμασίες κ.α.. Όπως εξηγούν οι ειδήμονες του κλάδου ασφάλισης υγείας, η κάλυψη Εξωνοσοκομειακών Δαπανών, με τα ετήσια ασφάλιστρα από 70€ έως 1.000€ και υψηλό ετήσιο ασφάλισμα όπως 2.000€ ανά έτος, μπορεί να επιτρέψει στον ασφαλισμένο που εμφανίζει ύποπτη συμπτωματολογία να προβεί στον απαραίτητο έλεγχο σε συμβεβλημένο με την ασφαλιστική εταιρεία διαγνωστικό κέντρο. Σημειώνουν βέβαια πως κάθε εταιρεία μπορεί να καλύπτει άλλες εξετάσεις σύμφωνα με την πολιτική της, όμως όλες θα αιτηθούν την προσκόμιση παραπεμπτικού από νευρολόγο ώστε να προβούν στην προβλεπόμενη αποζημίωση.

Ανακούφιση από τις αυξημένες οικονομικές ανάγκες

Σύμφωνα με στοιχεία μελέτης που αναφέρεται στο Εθνικό Σχέδιο, το μηνιαίο κόστος για έναν άτομο με άνοια στο στάδιο αυτονομίας υπολογίστηκε στα 341€, στο στάδιο εξάρτησης στο σπίτι 957€ και στο στάδιο εξάρτησης σε ίδρυμα 1.267€, ούτως ειπείν στα 4.092 έως 15.204€ το έτος. Πέρα από τις άμεσες δαπάνες (παρακολούθηση – ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις, ιατροφαρμακευτικά έξοδα, νοσήλια, αντιμετώπιση συννοσηροτήτων κ.α.), ο ασθενής θα επιβαρυνθεί και με το έμμεσο κόστος από τα διαφυγόντα εισοδήματα καθώς η νόσος εμφανίζεται στην παραγωγική ηλικία, όσο και των φροντιστών του.

Η ανεξάρτητη ή συμπληρωματική στο νοσοκομειακό πρόγραμμα παροχή «Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών», με ενδεικτικό κόστος 70€ ετησίως για νέους 35 ετών και 90€ για έναν 45άρη, μπορεί να ανακουφίσει από τα νέα οικονομικά βάρη και να επιτρέψει την παρακολούθηση του ασθενούς σε Ιατρεία Μνήμης και Νοητικών Λειτουργιών, Ψυχογηριατρικές Κλινικές, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας κ.α..

Επιπλέον, το υψηλό χρηματικό ποσό που δίδεται εφάπαξ είτε σε δυο ισόποσες δόσεις αναλόγως την εταιρεία, μπορεί να συμπληρώσει κοινωνικές παροχές που σχετίζονται με τη θεραπεία και την κινητική και νοητική αποκατάσταση των ατόμων με άνοια όπως φυσικοθεραπεία και λογοθεραπεία, εφόσον αναγνωρίζεται ποσοστό αναπηρίας 67-80% από τις επιτροπές των ΚΕΠΑ και υπάρχει σχετική συνταγογράφηση από ορθοπεδικό, νευρολόγο, νευροχειρουργό ή φυσίατρο. Άτομα με άνοια χωρίς ασφάλιση σε κάποιο ταμείο μπορεί να λάβει και επίδομα Πρόνοιας στα 600€ το δίμηνο.

Σχετικά με την επιδοματική ενίσχυση από τα ασφαλιστικά προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει επιπλέον να γνωρίζουν κάποιες προϋποθέσεις και περιορισμούς:

 • για τη λήψη του επιδόματος ο ασφαλισμένος ασθενής πρέπει να είναι εν ζωή και να ήταν υγιής πριν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο είτε αποδεδειγμένα να αγνοούσε την ασθένεια
 • συνήθως υπάρχει μια αναμονή όπως 90 ημερών από την έναρξη ισχύος του συμβολαίου για την παροχή του επιδόματος
 • υπάρχει χρονικό όριο (π.χ. 30 ημερών) για την αναγγελία της νόσου στην εταιρεία με την προσκόμιση των δικαιολογητικών
 • θα ζητηθεί γνωμάτευση νευρολόγου που θα πιστοποιεί την αδυναμία του ασφαλισμένου να αυτοεξυπηρετείται σε καθημερινές δραστηριότητες (π.χ. μετακίνηση, ένδυση, σίτιση) είτε η απόφαση του Κέντρου Ελέγχου Ποσοστού Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α) που θα αναγράφει ποσοστό αναπηρίας οφειλόμενο αποκλειστικά στη νόσο Πάρκινσον ίσο ή μεγαλύτερο του 80%
 • η εταιρεία μπορεί να ζητήσει για δική της καλύτερη εικόνα και με δική της επιβάρυνση την εξέταση του ασφαλισμένου από γιατρό που θα του προτείνει
 • θα ζητηθεί η συμπλήρωση του ιατρικού ιστορικού του ενδιαφερόμενου προς ασφάλιση
 • σε περίπτωση υψηλού κεφαλαίου, είναι πιθανό η εταιρεία να ζητήσει προασφαλιστικό έλεγχο ώστε να επιβεβαιωθεί η καλή υγεία του υποψηφίου προς ασφάλιση.

Διαβάστε επίσης

Έξοδα Νοσηλείας: Πώς αποζημιώνονται τα αυτοάνοσα νοσήματα

Πολλαπλή Σκλήρυνση: Πότε και τι καλύπτουν τα συμβόλαια υγείας

Ημερήσια Nοσηλεία: Τι να προσέξετε για να μην πληρώσετε από την τσέπη σας