homescreen

Νεφροπαθείς: Καλύψεις και επιδόματα που παρέχει η ιδιωτική ασφάλιση

Νεφροπαθείς: Καλύψεις και επιδόματα που παρέχει η ιδιωτική ασφάλιση


Μάριος Οικονόμου

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού, εξετάζουμε πώς καλύπτεται από τα συμβόλαια υγείας η χρόνια νεφρική νόσος αλλά και τι προβλέπουν τα επιδοματικά προγράμματα των ασφαλιστικών εταιρειών για τους νεφροπαθείς

Τη δεύτερη Πέμπτη κάθε Μαρτίου, από το 2006 ήδη, γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού, μια πρωτοβουλία της Διεθνούς Νεφρολογικής Εταιρείας και της Διεθνούς Ένωσης Νεφρολογικών Ιδρυμάτων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία των νεφρών και τη Χρόνια Νεφρική Νόσο (ΧΝΝ), τη μόνιμη δηλαδή νεφρική βλάβη και δυσλειτουργία είτε ανεπάρκεια των νεφρών που μπορεί να αποβεί θανατηφόρα χωρίς κατάλληλη αντιμετώπιση.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της καμπάνιας World Kidney Day, ένας στους δέκα ενήλικες παγκοσμίως πάσχει από την νεφρική νόσο ενώ η σχετιζόμενη με αυτή θνητότητα παρουσιάζει ανοδική τάση, με τις δυσοίωνες εκτιμήσεις να την αναγάγουν σε πέμπτη βασική αιτία θανάτων μέχρι το 2040. Στην Ελλάδα, ένα εκατομμύριο άτομα αναφέρουν προβλήματα στους νεφρούς με το 10% αρκετά σοβαρά και στους 10.000 ανέρχονται οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου που υποβάλλονται σε θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής τους λειτουργίας (αιμοκάθαρση – περιτοναϊκή κάθαρση), σύμφωνα με την Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία (ΕΝΕ).

Η παχυσαρκία, η υπέρταση και ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελούν από τους κυριότερους παράγοντες εμφάνισης χρόνιας νεφρικής νόσου, το δε έλλειμμα γνώσης και εκπαίδευσης σε ασθενείς έως παρόχους υγείας τη βασική τροχοπέδη στην αναχαίτιση του προβλήματος.

Το μήνυμα της φετινή εκστρατείας είναι «Καλή Υγεία Νεφρών για Όλους – Γεφυρώνοντας το χάσμα για μια καλύτερη φροντίδα των νεφρών». Πώς μπορεί να συμβάλει η ιδιωτική ασφάλιση υγείας προς την επίτευξη αυτού του στόχου;

Ποιες θεραπείες καλύπτονται

Η αντιμετώπιση νεφροπαθών με νόσο σε τελικό στάδιο περιλαμβάνει την εξωνεφρική κάθαρση (αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση) είτε τη μεταμόσχευση νεφρών.

      1. Μεταμόσχευση νεφρού

Σε όλα τα συμβόλαια υγείας προβλέπεται η κάλυψη των νοσηλίων για μεταμοσχευμένους νεφροπαθείς καθώς και των ιατρικών αμοιβών, σύμφωνα κατ’ αρχάς με τη χρονική αναμονή που απαιτεί το εκάστοτε συμβόλαιο υγείας αλλά και τη βαρύτητα που αποδίδει στην εν λόγω μεταμοσχευτική επέμβαση κατά τον σχετικό πίνακα αξιολόγησης. Εν προκειμένω, η μεταμόσχευση εντοπίζεται συνήθως στις εξαιρετικά βαριές επεμβάσεις με όριο στα 5.000€ για χειρουργό και 1.000€ για αναισθησιολόγο.

Σημειώνεται ωστόσο ότι η ασφαλιστική εταιρεία δεν θα αναλάβει τα έξοδα αγοράς, συντήρησης ή μεταφοράς των νεφρών και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη αφορά τον δότη του μοσχεύματος, ενώ προσοχή και συμβουλή του ασφαλιστή απαιτείται για περιπτώσεις που η μεταμόσχευση νεφρών προκύπτει ως ανάγκη γενετικών διαταραχών (π.χ. πολυκυστική νόσος), την οποία η εταιρεία ενδεχομένως να εξαιρεί.

      2. Εξωνεφρική κάθαρση

Εν αντιθέσει με τη μεταμόσχευση, η εξωνεφρική κάθαρση εντοπιζόταν συνήθως στις εξαιρέσεις των ασφαλιστικών συμβάσεων, ενώ ο όρος «περιτοναϊκή κάθαρση» δεν απαντάται ακόμα. Βέβαια, τα σύγχρονα συμβόλαια προβλέπουν κάλυψη της αιμοκάθαρσης κατόπιν χρονικής αναμονής μιας τουλάχιστον ασφαλιστικής περιόδου κατά τον τρόπο που καλύπτονται άλλες ημερήσιες θεραπείες (π.χ. χημειοθεραπείες), ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να αναζητήσουν τέτοια παροχή και σε διεθνή προγράμματα υγείας.

Σημειώνεται βέβαια πως η εξωνεφρική κάθαρση πραγματοποιείται από το δημόσιο σύστημα υγείας ενώ για την αιμοκάθαρση συγκεκριμένα, οι δαπάνες καλύπτονται συνολικά από τον ΕΟΠΥΥ, ανεξαρτήτως αν διενεργείται σε κρατική ή ιδιωτική μονάδα τεχνητού νεφρού.

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι δεν πρέπει να παραβλέπουν πως ένα συμβόλαιο υγείας μπορεί να ωφελήσει και αναφορικά με την πρόληψη έναντι της χρόνιας νεφρικής νόσου, θεραπεύοντας καταστάσεις που πολλαπλασιάζουν τον κίνδυνο εμφάνισής της. Ενδεικτικά, η αντιμετώπιση της νεφρολιθίασης που έχει σχετιστεί με τη νόσο, περιλαμβάνεται στις καλύψεις όλων σχεδόν των νοσοκομειακών προγραμμάτων, στις μεγάλες επεμβάσεις και με αναμονή ενός έτους συνήθως.

Χρήσιμα επιδόματα

Οι κάτοχοι νοσοκομειακού προγράμματος έχουν τη δυνατότητα λήψης χρήσιμων επιδομάτων που θα ανακουφίσουν σημαντικά από τα οικονομικά βάρη της επέμβασης, όπως λόγου χάρη το ποσό της απαλλαγής που κλήθηκαν να καταβάλουν. Ειδικότερα, μπορούν να ενημερωθούν από τον ασφαλιστή ή την εταιρεία τους σχετικά με το Ημερήσιο Επίδομα Νοσηλείας, Εφάπαξ Χειρουργικό Επίδομα ή Ημερήσιο Επίδομα Ανάρρωσης που δικαιούνται.

Τέλος, το Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών ως αυτόνομο ή συμπληρωματικό πρόγραμμα, προβλέπει την καταβολή εφάπαξ κεφαλαίου έως και 20.000€ ανάλογα με την εταιρεία εντός ενός μήνα από την αναγνώριση της επέμβασης. Ο ασφαλισμένος θα χρειαστεί να προσκομίσει τη γνωμάτευση ιατρού για την αιτιολόγηση της μεταμόσχευσης και τη βεβαίωση του κέντρου μεταμοσχεύσεων για την πραγματοποίηση της μεταμόσχευσης.

 

Διαβάστε επίσης

Ιδιωτική ασφάλιση: Τι πρέπει να προσέξει ένας 20αρης και τι ένας 50άρης

Χρόνια Νεφρική Νόσος: Οι καλές συνήθειες που μειώνουν κατά 22% τον κίνδυνο

Αποκατάσταση κήλης: Τι καλύπτει η ασφάλεια – Τι ισχύει για τη ρομποτική χειρουργικήΑπόρρητο Απόρρητο