homescreen

Kρύψατε χρόνια από τον ασφαλιστή – Και άλλες 3 ψευδείς δηλώσεις που σας «καίνε»

Kρύψατε χρόνια από τον ασφαλιστή – Και άλλες 3 ψευδείς δηλώσεις που σας «καίνε»


Μάριος Οικονόμου

Μπορεί να οφείλεται σε παραδρομή, ζάλη από το πλήθος ερωτήσεων που καλείται να απαντήσει είτε σκοπιμότητα για την εξασφάλιση χαμηλότερων ασφαλίστρων. Η δήλωση ωστόσο ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων από τον ασφαλισμένο, μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις

Η ηλικία, καθώς και το ιστορικό υγείας και ο τρόπος ζωής, θα αποτελέσουν εκ των βασικών κριτηρίων για τη διαμόρφωση του ύψους των ασφαλίστρων, τους όρους του συμβολαίου αλλά, κυρίως, αν η ασφαλιστική εταιρεία θα προχωρήσει κατ’ αρχήν στη σύναψη συμβολαίου με τον ενδιαφερόμενο.

Οι δηλώσεις που συμπληρώνουν οι υποψήφιοι προς ασφάλιση και των οποίων την ακρίβεια και αλήθεια αποδέχεται καλόπιστα ο ασφαλιστής, πρέπει να είναι πλήρεις, ακριβείς και να περιλαμβάνουν κάθε στοιχείο είτε περιστατικό για το οποίο έχουν γνώσει και που είναι αντικειμενικά ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση του κινδύνου. Ψευδή ή ανακριβή στοιχεία είτε πληροφορίες που αποκρύφθηκαν κατά την υπογραφή του συμβολαίου, δηλαδή από δόλο είτε τυχαία, θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις για τον ασφαλισμένο μεταξύ των οποίων:

  • καταγγελία της σύμβασης (εντός ενός μήνα από την ημερομηνία που έλαβε γνώση),
  • αξίωση από την εταιρεία είσπραξης αναδρομικών ασφαλίστρων
  • αξίωση από την εταιρεία αποζημίωσης σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας.

Ας μην ξεχνάμε πως, δεδομένης της συγκατάθεσής του πελάτη για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τον νόμο GDPR, τα αρμόδια τμήματα κάθε ασφαλιστικής εταιρείας δύνανται να ελέγξουν την ακρίβεια στοιχείων όπως η ηλικία ενώ για άλλα η αποκάλυψη ενδέχεται να γίνει ξαφνικά με πικρές συνέπειες.

Διαφορά ηλικίας

«Τι τριάντα, τι σαράντα, τι πενήντα… Τι θα πει αν είναι λίγα πολλά;» αναφέρουν οι στίχοι του Πυθαγόρα στο πασίγνωστο άσμα που έχουν τραγουδήσει μεταξύ άλλων η Μαίρη Λω και η Ρένα Βλαχοπούλου, σύμφωνα με το οποίο η ηλικία δεν έχει σημασία αν ξέρεις να γελάς. Τα πράγματα ωστόσο είναι διαφορετικά στην περίπτωση των συμβολαίων υγείας.

Η «Λανθασμένη Δήλωση Ηλικίας» ή «Διαφορά Ηλικίας» όπως μπορεί να απαντηθεί στα επίμαχα συμβόλαια, προβλέπεται σε πολλά συμβόλαια τα οποία ορίζουν ότι:

  • το ασφάλισμα θα τροποποιηθεί ανάλογα με τη διαφορά μεταξύ των ασφαλίστρων που καταβήθηκαν και των ασφαλίστρων που αντιστοιχούν στην πραγματική ηλικία του ασφαλισμένου όταν έγινε η ασφάλιση
  • το ασφαλιστήριο μπορεί να ακυρωθεί σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος, εφόσον η πραγματική ηλικία του ασφαλισμένου ήταν εκτός των ορίων ασφάλισης σύμφωνα με τα τιμολόγια της εταιρείας
  • σε περίπτωση που η ασφαλιστική κάλυψη θα είχε λήξει νωρίτερα με βάση την πραγματική του ηλικία από αυτή που παρέχεται με το συμβόλαιο, η ευθύνη της εταιρείας έναντι ασφαλισμένου θα περιοριστεί στην απόδοση όλων των ασφαλίστρων που καταβλήθηκαν για την περίοδο που δεν καλύπτει το ασφαλιστήριο.

Τρία ακόμα ψέματα που «καίνε» τον ασφαλισμένο

Πέρα από την ηλικία, που εύκολα μπορεί να διαπιστωθεί σήμερα με τη χρήση του ΑΜΚΑ που παραχωρούν στην εταιρεία, οι υποψήφιοι μπορεί να υποπέσουν στο σφάλμα του ψεύδους και αναφορικά με το ιστορικό υγείας ή κακές συνήθεις που «φουσκώνουν» τα ασφάλιστρα. Καίτοι ανθρώπινο να ξεχάσεις ένα περιστατικό νοσηλείας δέκα χρόνια πριν, η δήλωση καπνίσματος δύο τσιγάρων ημερησίως, επί παραδείγματι, αντί δύο πακέτων που είναι η πραγματικότητα εμπίμπει στην κατηγορία του σκόπιμου ψεύδους. Έτσι, αν συντελέσει στην εκδήλωση καρκίνου του πνεύμονα εν μέσω ενεργού συμβολαίου υγείας, η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την κάλυψη εφόσουν οι εξετάσεις αποκαλύψουν το συστηματικό αρειμάνιο κάπνισμα. Ο ασφαλισμένος θα κληθεί να καλύψει όλα τα έξοδα νοσηλείας και εξετάσεων.

Συνοπτικά, οι ψευδείς δηλώσεις αφορούν κυρίως:

  • το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό υγείας, όπως για μια κληρονομική πάθηση που θα «φρενάρει» το συμβόλαιο ακόμη και του παιδιού
  • το ύψος και βάρος και δη σε περιπτώσεις παχυσαρκίας που δεν καλύπτεται από τα συμβόλαια
  • η χρήση αλκοόλ, προϊόντων καπνού και ναρκωτικών ουσιών, τα οποία επιβαρύνουν την υγεία και αυξάνουν τον ασφαλιστικό κίνδυνο.

Το «ἄνευ ψεύδους οὐδεμία ὑπόθεσις εὐοδοῦται» που γράφει ο Α. Παπαδιαμάντης στο διήγημα «Χρῆστος Μηλιόνης», δεν βρίσκει εφαρμογή στο πεδίο των ασφαλίσεων.

Διαβάστε επίσης

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο – Καταγγελία: Πότε κινδυνεύετε να μείνετε χωρίς κάλυψη

Πότε πρέπει να παραλαμβάνουμε το έντυπο ασφαλιστικής σύμβασης – Ενημερωθείτε

Καταγγελία στην ασφαλιστική: Τι πρέπει να γνωρίζετεΑπόρρητο Απόρρητο