Οι εξαιρέσεις στην ασφαλιστική κάλυψη των παθήσεων και των επιπλοκών τους εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες.

Για παράδειγμα η υψηλή χοληστερόλη, η παχυσαρκία και το κάπνισμα μπορεί από μόνα τους να μην αποτελούν αιτίες εξαίρεσης από τις ασφαλιστικές καλύψεις αλλά αν συνδυαστούν και τα τρία μαζί, ο υποψήφιος ασφαλισμένος κινδυνεύει να απορριφθεί εντελώς από την επιτροπή εκτίμησης ασφαλιστικού κινδύνου ή να εξαιρεθεί από την κάλυψη των παθήσεων που συνδέονται με τη χοληστερόλη όπως είναι η καρδιοπάθεια.

Σε άλλες περιπτώσεις, οι εταιρείες είναι πιο ελαστικές και προτείνουν εναλλακτικές λύσεις.

Για παράδειγμα προτείνουν στον καρδιοπαθή ή τον ασθενή με διαβήτη (παθήσεις που εξαιρούνται) κλειστού τύπου συμβόλαια (capitation) σύμφωνα με τα οποία καλύπτονται τα έξοδα, αν ο ασθενής νοσηλευτεί σε συγκεκριμένο συμβεβλημένο θεραπευτήριο και εξεταστεί σε συγκεκριμένο διαγνωστικό κέντρο.

Επίσης σε άλλες περιπτώσεις οι εξαιρέσεις «χαλαρώνουν» και γίνονται αναμονές. Αν, για παράδειγμα, οι εξετάσεις δείξουν υψηλή χοληστερόλη, το συμβόλαιο προβλέπει αναμονή κάποιου διαστήματος για να καλύψει έξοδα νοσηλείας παθήσεων που προέρχονται από την αυξημένη χοληστερίνη.

Για υψηλή χοληστερόλη και αυξημένη αρτηριακή πίεση, αρκετές φορές ο ασφαλιστής μπορεί να προτείνει στον πελάτη, για να μην εξαιρεθεί από τις καλύψεις, να καταβάλλει ένα έξτρα επασφάλιστρο 10%-40%.

Σημειώστε ωστόσο ότι ασθενείς με σοβαρές παθήσεις όπως ο καρκίνος και η πολλαπλή σκλήρυνση, δυστυχώς δε μπορούν να ασφαλιστούν με επασφάλιστρο, αλλά θα συμπεριληφθούν στις «εξαιρέσεις».

Οι εταιρείες που βάζουν εξαιρέσεις, όπως και ειδικές κατονομαζόμενες αναμονές, δικαιολογούν τη στάση τους επισημαίνοντας ότι είναι άξιες εμπιστοσύνης καθώς έτσι δίνουν στους ασφαλισμένους τη δυνατότητα να καταλάβουν ότι η εταιρεία γνωρίζει πολύ καλά τους κινδύνους που καλείται να αναλάβει.

Διαβάστε επίσης: 

Οι 3 κινήσεις που εξασφαλίζουν μέγιστη ασφαλιστική κάλυψη και προστασία

Έξι παροχές που δεν πρέπει να λείπουν από το ασφαλιστικό σας συμβόλαιο