Στα… ψιλά γράμματα του συμβολαίου θα πρέπει να ανατρέξουν οι ασφαλισμένοι που επιθυμούν να μάθουν εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις έχουν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τους όρους της ασφάλισής τους.

Πιο αναλυτικά, όπως σημειώνουν στο ygeiamou πηγές της αγοράς με μία απλή γραπτή αίτηση οι ασφαλισμένοι μπορούν κάλλιστα να ζητήσουν από την εταιρία μία σειρά από αλλαγές, όπως:

Α) Να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν ασφαλισμένο μέλος. «Η ασφάλιση των ασφαλισμένων μελών συνεχίζεται όσο εσείς παραμένετε ασφαλισμένος. Η ασφάλιση των παιδιών – ασφαλισμένων μελών μπορεί να ξεκινήσει από την 30η ημέρα της ζωής τους και λήγει με τη συμπλήρωση του 30ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον παραμένουν άγαμα», τονίζεται χαρακτηριστικά σε ένα από τα συμβόλαια, το οποίο βρίσκεται ακόμη και σήμερα σε ισχύ. Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση της ενηλικίωσης οι γονείς οφείλουν να ενημερωθούν από την εταιρία τους εάν παρέχεται η δυνατότητα συνέχισης της ασφάλισής τους με ατομικό ασφαλιστήριο, χωρίς έλεγχο ασφαλισιμότητας, με τις ίδιες καλύψεις, εφόσον η εταιρία εξακολουθεί τότε να διαθέτει το ίδιο πρόγραμμα για κάθε κάλυψη και με όρους όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί κατά τη στιγμή άσκησης του δικαιώματος αυτού ή με το πρόγραμμα κάθε κάλυψης που η εταιρία θα διαθέτει εκείνη τη χρονική στιγμή και θα περιέχει παρόμοιους όρους και παροχές. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με έγγραφη αίτηση, η οποία πρέπει να υποβληθεί εντός ενός μηνός από την παύση ισχύος της ασφάλισης.

Β) Να αλλάξουν τη συχνότητα ή τον τρόπο πληρωμής του ασφαλίστρου στην ετήσια επέτειο πληρωμής. «Ειδικά στην περίπτωση της μηνιαίας συχνότητας πληρωμής εάν ανακληθούν οι αυτόματοι τρόποι είσπραξης που έχετε επιλέξει σύμφωνα με την αίτηση ασφάλισης, η συχνότητά της θα αλλάζει σε τριμηνιαία από την επόμενη απόδειξη πληρωμής, προτού αυτή πληρωθεί», υπογραμμίζεται. Αξίζει να αναφερθεί ότι το ασφάλιστρο είναι ετήσιο και καταβάλλεται κατά την έναρξη κάθε περιόδου της ασφάλισης. Μπορεί, όμως, να συμφωνηθεί η καταβολή του σε εξαμηνιαίες (με επιβάρυνση 2%), τριμηνιαίες (με επιβάρυνση 3%) ή μηνιαίες (με επιβάρυνση 4%) δόσεις ή με όποια επιβάρυνση θα ισχύει με βάση την τιμολογιακή/εμπορική πολιτική της εταιρίας, για την οποία θα ενημερώσει τον ασφαλισμένο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του ετησίου ασφαλίστρου σε 12 μηνιαίες δόσεις είναι η εξόφληση του ασφαλίστρου μέσω πιστωτικής κάρτας ή πάγιας εντολής από λογαριασμό τραπέζης.

Γ) Να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν μία προαιρετική κάλυψη από την επόμενη απόδειξη πληρωμής προτού αυτή πληρωθεί. Αυτό εξαρτάται πάντοτε από τις ανάγκες του εκάστοτε ασφαλισμένου, με την αφαίρεση μιας κάλυψης να συνίσταται πρωτίστως σε εκείνους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να συντηρήσουν ένα πρόγραμμα και προσανατολίζονται να το «σπάσουν».

Διαβάστε ακόμη

Η επίμαχη διάταξη που αποκαλύπτει το «ταβάνι» στα ασφάλιστρα

Ακριβότερα ασφάλιστρα: Τέσσερις λόγοι που ανεβάζουν το κόστος