Το μεγαλύτερο μερίδιο της παραγωγής των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών αντιπροσωπεύουν οι ασφαλίσεις υγείας (και συμπληρωματικές), καθώς αποτελούν τα «δυνατά» προϊόντα των περισσότερων ασφαλιστικών εταιριών.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από κλαδική μελέτη που εκπόνησε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΕΕΑ) σε συνεργασία με την ICAP, το 38,8% της αξίας της ετήσιας παραγωγής των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών προέρχεται από ασφάλειες υγείας και συμπληρωματικές του κλάδου υγείας έναντι 28,9% της ασφάλισης αστικής ευθύνης οχημάτων, 13,4% των βασικών ασφαλίσεων (ζωής, συνταξιοδοτικά), 10,9% των λοιπών ασφαλίσεων κατά ζημιών και 8% της ασφάλισης unit linked. «Αν και οι ασφάλειες αστικής ευθύνης οχημάτων είναι υποχρεωτικές από τον Νόμο, οι ασφαλίσεις υγείας (και συμπληρωματικές) είναι αυτές που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο», σχολιάζει η ICAP.

Πέρα από τα ατομικά προγράμματα, οι εταιρίες διαθέτουν στην αγορά και συμβόλαια που αναλαμβάνουν να καλύψουν μεγαλύτερο αριθμό προσώπων, από τα μέλη μιας οικογένειας έως και τους εργαζομένους μιας επιχείρησης ή τα μέλη ενός συλλόγου. Πιο αναλυτικά, τα οικογενειακά προγράμματα υγείας προσφέρουν έκπτωση, η οποία ενδέχεται να φτάσει ακόμη και το 20% επί των ετήσιων ασφαλίστρων, με τους γονείς να πρέπει, ωστόσο, να αποσαφηνίσουν τι προβλέπεται στο συμβόλαιο για τα παιδιά, όταν αυτά ενηλικιωθούν (σ.σ. συνήθως τα τελευταία καλύπτονται μέχρι το τέλος των σπουδών τους, δηλαδή, την ηλικία των 25 ετών). Στα ομαδικά προγράμματα από την άλλη πλευρά, ο δικαιούχος της ασφάλισης έχει τη δυνατότητα να συμπεριλάβει στο «πακέτο» και άτομα της οικογένειάς του – γυναίκα, παιδιά – πληρώνοντας ένα, μικρό, συνήθως, αντίτιμο από τον μισθό ή την συνδρομή του, ενώ κάλλιστα θα μπορούσε να το… επεκτείνει, «κουμπώνοντας» σε αυτό και ένα ατομικό πρόγραμμα.

Όσον αφορά στον βαθμό που η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας επηρεάζει το έργο του επαγγελματία διαμεσολαβητή, σύμφωνα με την ίδια μελέτη ο κλάδος των ασφαλειών ζωής επηρεάζεται ελάχιστα σε ποσοστό 31,2%, σε αντίθεση με τον κλάδο της ασφάλισης οχημάτων, όπου η τεχνολογία τον επηρεάζει είτε πολύ είτε πάρα πολύ σε ποσοστό 83,7%. «Είναι γεγονός ότι η ανάγκη της προσωπικής επαφής μεταξύ πελάτη και ασφαλιστικού διαμεσολαβητή παραμένει πολύ πιο ισχυρή στην περίπτωση των ασφαλειών ζωής σε σύγκριση με τις ασφάλειες οχημάτων, όπου ο παράγοντας τεχνολογία υπεισέρχεται περισσότερο», σημειώνει η εταιρία. Αξίζει να αναφερθεί πως η πλειοψηφία των απαντήσεων (ακόμα και στον κλάδο οχημάτων) θεωρεί ότι οι ηλεκτρονικές πωλήσεις πρέπει να ενισχυθούν σε ελάχιστο βαθμό, στοιχείο που επιβεβαιώνει την πεποίθηση ότι η προσωπική επαφή του ασφαλιστή με τον πελάτη είναι ιδιαίτερα σημαντική και είναι αυτή που ενδεχομένως να αποφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα (νέο συμβόλαιο συνεργασίας, ανανέωση κ.λπ.).

Διαβάστε επίσης

Το σύστημα που επηρεάζει τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και τις τιμές τους

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο – Καταγγελία: Πότε κινδυνεύετε να μείνετε χωρίς κάλυψη

Σχολικά προγράμματα ομαδικής ασφάλισης: Πόσο κοστίζουν και τι καλύπτουν