Ο βασικός κορμός ενός ασφαλιστηρίου υγείας είναι ένα καλό νοσοκομειακό πρόγραμμα. Ωστόσο και η κάλυψη σε Πρωτοβάθμια Περίθαλψη πολλές φορές αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη. Ενδεικτικό και πρόσφατο παράδειγμα είναι ότι οι περισσότερες εταιρίες καλύπτουν το τεστ για τον κορωνοϊό μόνο για τους πελάτες που έχουν συνάψει και συμβόλαιο για πρωτοβάθμια περίθαλψη.

Επιστρέφοντας από τις διακοπές το Σεπτέμβριο πολλοί από μας προγραμματίζουμε το ετήσιο check up μας που πιθανόν αναβάλαμε λόγω της πανδημίας.

Το ετήσιο check up παρέχεται συνήθως δωρεάν από τις περισσότερες εταιρίες και περιλαμβάνει ένα σύνολο εξετάσεων, ανάλογα με την ηλικία και το φύλο, για τον απαραίτητο σε όλους μας προληπτικό έλεγχο.

Ωστόσο αν αποφασίσατε να αγοράσετε έξτρα πακέτο για πρωτοβάθμια περίθαλψη, θα εξασφαλίσετε περισσότερες υπηρεσίες πρόληψης και πρωτοβάθμιας περίθαλψης χωρίς κόστος ή σε προνομιακές τιμές, για να φροντίσετε τόσο τη δική σας υγεία όσο και των αγαπημένων σας. Στις υπηρεσίες αυτές μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται check up, προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις, ειδικά πακέτα προληπτικού ελέγχου για παιδιά, προγεννητικοί έλεγχοι ακόμη και οδοντιατρικές πράξεις και φυσικοθεραπείες με σημαντικές εκπτώσεις.

Αυτά είτε θα καλυφθούν απευθείας από την ασφαλιστική σας εταιρεία επειδή θα χρησιμοποιήσετε το Δίκτυο Υγείας της, είτε θα καλυφθούν απολογιστικά ή ένα μέρος τους εάν δεν χρησιμοποιήσεις το Δίκτυο της.

Το Δίκτυο Υγείας είναι ουσιαστικά οι πάροχοι υπηρεσιών που είναι συμβεβλημένοι με την ασφαλιστική εταιρεία.

Επίσης πολλά προγράμματα υγείας παρέχουν δωρεάν έναν αριθμό ιατρικών επισκέψεων σε συμβεβλημένα νοσοκομεία καθώς και δωρεάν επίσκεψη σε συγκεκριμένες ειδικότητες (π.χ. Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού κ.λπ.) σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού.