Το βάρος του υποψήφιου για ασφάλιση αποτελεί παράγοντα ασφαλιστικού κινδύνου και λαμβάνεται υπόψη από τα αρμόδια τμήματα των εταιριών που θα εγκρίνουν ή θα απορρίψουν την αίτηση.

Σε γενικές γραμμές οι εταιρίες ασφαλίζουν με επασφάλιστρο (αύξηση επί του ασφαλίστρου) τους υπέρβαρους και τους ήπια παχύσαρκους. Αντίθετα απορρίπτονται οι αιτήσεις των σοβαρά παχύσαρκων καθώς η παχυσαρκία αυξάνει (όπως και το κάπνισμα, ο διαβήτης και η υπέρταση) τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Υπενθυμίζουμε ότι τα ασφαλιστήρια υγείας εξαιρούν από τις καλύψεις τις επεμβάσεις για την παχυσαρκία (δακτύλιος στομάχου, γαστρικό μανίκι, λιποαναρρόφηση κλπ). Εκτός αν ο Δείκτης Μάζας Σώματος είναι πάνω του 50 ή πάνω του 40 και υπάρχουν ενδείξεις ότι ο ασφαλισμένος κινδυνεύει από παθήσεις που έχουν σχέση με την παχυσαρκία (νοσογόνος παχυσαρκία).

Η αξιολόγηση της παχυσαρκίας γίνεται βάσει του δείκτη μάζας σώματος (Β.Μ.Ι.)

BMI = Σωματικό βάρος/Ύψος2

Η κατάταξη είναι η εξής :

17,6 – 18,5 = Αδύνατοι

18,5 – 24 = Φυσιολογικό βάρος

25 – 29,5 = Υπέρβαροι

30 – 34,9 = Παχύσαρκοι κατηγορία Ι

35 – 39,9 = Παχύσαρκοι κατηγορία ΙΙ

> 40 = Νοσηρή παχυσαρκία κατηγορία ΙΙ1

Ωστόσο εξίσου επικίνδυνο θεωρείται και το χαμηλό σωματικό βάρος και συνιστάται διερεύνηση πριν εγκριθεί η αίτηση του υποψήφιου για ασφάλιση.

Οι λόγοι που κρίνεται απαραίτητη η διερεύνηση είναι οι εξής:

• Κατάθλιψη

• Νευρογενής ανορεξία

• Υπερθυρεοειδισμός

• Καρκίνος

• Σακχαρώδης διαβήτης

Σε περιπτώσεις χαμηλού σωματικού βάρους λοιπόν είτε η αίτηση απορρίπτεται είτε τίθεται επασφάλιστρο.

 

Διαβάστε επίσης

Μάθετε όλα όσα καλύπτουν τα ασφαλιστήρια υγείας για τη νοσηλεία σας