homescreen

Τρύφων σε συνέδριο ygeiamou: Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία σε μια πενταετία μπορεί να καλύψει το 70% των αναγκών της χώρας

Τρύφων σε συνέδριο ygeiamou: Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία σε μια πενταετία μπορεί να καλύψει το 70% των αναγκών της χώρας


ygeiamou.gr team

«Αυτό είναι το στοίχημα της επόμενης μέρας: πρόσβαση του ασθενούς σε νέα φάρμακα και τα παλιά φάρμακα να καλύπτονται από την εγχώρια παραγωγή» τόνισε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης Φαρμακοβιομηχανίας

Στις επιπτώσεις, αλλά και στο ρόλο που καλείται να αναλάβει την επόμενη μέρα της πανδημίας στην Ελλάδα ο κλάδος του φαρμάκου, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης Φαρμακοβιομηχανίας και αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ELPEN, Θεόδωρος Τρύφων, κατά την ομιλία του στο συνέδριο του ygeiamou.gr.

Οπως σημείωσε υπό προϋποθέσεις, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία σε μια πενταετία μπορεί να καλύψει το 70% των αναγκών της χώρας, από το περίπου 25% που καλύπτει σήμερα. Στο κομμάτι των επενδύσεων, το claw back δίνει τη δυνατότητα συμψηφισμών με επενδύσεις. Κινητοποιήθηκαν 50 επενδυτικά προγράμματα. Ο κλάδος, είπε, έχει δυναμική και δημισουργούνται προϋποθέσεις ώστε η Ελλάδα να γίνει κόμβος παραγωγής, αλλά απαιτείται περιβάλλον σταθερότητας και προβλεψιμότητας. Εχουμε υποβάλει σχέδιο οι ελληνικές βιομηχανίες για νέα 12 νέα εργοστάσια και 29 γραμμές παραγωγής. Αυτό είναι το στοίχημα της επόμενης μέρας: πρόσβαση του ασθενούς σε νέα φάρμακα και τα παλιά φάρμακα να καλύπτονται από την εγχώρια παραγωγή. Μπορούμε να παράγουμε και να εξάγουμε. Η ελληνική βιομηχανία δείχνει τι σημαίνει ένας δυνατός κλάδος.

Η ομιλία του κ. Τρύφωνος, ακολουθεί:

Η πανδημία ανέδειξε τις δομικές αδυναμίες και τις στρεβλώσεις της φαρμακευτικής πολιτικής οι οποίες οδήγησαν πολλά ευρωπαϊκά συστήματα υγείας στην έντονη εξάρτηση από τις εισαγωγές φαρμάκων από τρίτες χώρες χαμηλού κόστους, εκτός Ε.Ε. Τα κράτη αυτά βρέθηκαν εκτεθειμένα όταν η πανδημία διέρρηξε τις εφοδιαστικές αλυσίδες με αποτέλεσμα τεράστιες καθυστερήσεις στην εισαγωγή φαρμάκων και πρώτων υλών. Η χώρα μας δεν αντιμετώπισε προβλήματα επάρκειας/κάλυψης καθώς οι ελληνικές παραγωγικές φαρμακοβιομηχανίες, εξασφάλισαν πλήρη κάλυψη σε περισσότερους από 3 εκατ. ασθενείς κυρίως χρονίων νοσημάτων, ενώ στήριξαν και πολλές ευρωπαϊκές χώρες με απαραίτητα φάρμακα, ιδιαίτερα κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας.

Η επόμενη ημέρα – Νέα ευρωπαϊκή φαρμακευτική στρατηγική

Η επόμενη ημέρα μετά την πανδημία σηματοδοτεί και την αλλαγή προσανατολισμού της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής στρατηγικής. Η νέα ευρωπαϊκή στοχοθεσία εστιάζει:

• στη μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές τρίτων χωρών
• στην διασφάλιση συνθηκών επάρκειας στα φάρμακα ιδιαίτερα σε συνθήκες απότομης αύξησης της ζήτησης
• στην απρόσκοπτη πρόσβαση των Ευρωπαίων πολιτών σε κάθε απαραίτητη θεραπεία.
• στην ενίσχυση του ερευνητικού και παραγωγικού δυναμικού στον τομέα του Φαρμάκου

Οι άξονες της στρατηγικής αυτής αφορούν

• στον επαναπατρισμό στο έδαφος της Ευρώπης της παραγωγής φαρμάκων,
• στην ενδυνάμωση των ευρωπαϊκών περιφερειακών αλυσίδων αξίας και
• στην παροχή κινήτρων για την προώθηση της βιοφαρμακευτικής έρευνας.
Τι σημαίνει η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την Ελλάδα;

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει νέους ορίζοντες για τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες που προσπαθούν -ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια- να καλύψουν το επενδυτικό κενό της προηγούμενης δεκαετίας, υλοποιώντας σημαντικά επενδυτικά προγράμματα με στόχο:

• την αναβάθμιση/εξειδίκευση των παραγωγικών τους υποδομών
• την έρευνα και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων.

Σημειώνεται ότι η χώρα μας ήδη διαθέτει σήμερα 40 από τα συνολικά 450 εργοστάσια παραγωγής φαρμάκων στην Ευρώπη, ενώ το επενδυτικό πρόγραμμα της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας περιλαμβάνει εκτός των άλλων και την δημιουργία 12 νέων εργοστασίων, με 29 μονάδες παραγωγής.

Η επενδυτική αυτή προσπάθεια πραγματοποιείται σε αντίξοο περιβάλλον:

• Υποχρηματοδότηση της φαρμακευτικής δαπάνης
• Υπερφορολόγηση 70% – (φορολογία & υψηλά ποσοστά rebate από 14% έως και 30% & τεράστια clawback).

Σημειώνεται ότι μόνο το 2020 η φαρμακοβιομηχανία καλείται να καταβάλει ~1,3 δις. ευρώ σε clawback. Ας αναλογιστούμε τι θα μπορούσαμε να πετύχουμε, επενδύοντας έστω το 50% του ποσού αυτού.

Η ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης και του RRF- Recovery and Resilience Facility

Το 2019, δόθηκε η δυνατότητα συμψηφισμού ενός μικρού τμήματος του clawback με επενδύσεις (50 εκατ. ευρώ, ~8% του clawback). Το μέτρο σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία, αποτελώντας μία από τις πιο επιτυχημένες αναπτυξιακές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών, καθώς οδήγησε στην κατάθεση 39 επενδυτικών σχεδίων από ελληνικές και ξένες φαρμακοβιομηχανίες ύψους 80 εκατ. ευρώ.

Το 2020, το ύψος του κινήτρου διπλασιάστηκε και το τελικό ύψος των επενδύσεων αναμένεται να ξεπεράσει τα 200 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι τα επενδυτικά προγράμματα του κλάδου έχουν μέσο χρόνο υλοποίησης που συχνά ξεπερνά την πενταετία. Με αυτό το δεδομένο, η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να εντάξει το μέτρο του συμψηφισμού στο πλαίσιο του RRF για τα επόμενα χρόνια.

Ελληνική φαρμακοβιομηχανία και επενδύσεις

Οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες επενδύουν σημαντικά ποσά κάθε χρόνο, με στόχο την κάλυψη του 70% των αναγκών με φάρμακο που παράγεται στη χώρα μας. Οι προϋποθέσεις για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι:

• Η επαρκής χρηματοδότηση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης
• Η επιτάχυνση της εφαρμογής των διαθρωτικών μέτρων για τον εξορθολογισμό της συνταγογράφησης/ κατανάλωσης
• Η βιώσιμη αντιμετώπιση των προκλήσεων της νέας βιοφαρμακευτικής τεχνολογίας και των ακριβών θεραπειών που αυξάνουν την δαπάνη.
• Η αξιοποίηση των ευκαιριών του Ταμείου Ανάκαμψης και η ενίσχυση των κινήτρων για την διενέργεια παραγωγικών επενδύσεων από τη φαρμακοβιομηχανία, ανεξάρτητα από τους χωροθετικούς περιορισμούς του Γενικού Απαλλακτικού Κώδικα και με βάση ένα δείκτη Συνολικής Προστιθέμενης Αξίας.

H αξιοποίηση του momentum της Επόμενης Ημέρας και οι ευκαιρίες του RRF επιτρέπουν:

• Την διασφάλιση της μέγιστης δυνατής ανταποδοτικότητας για κάθε ευρώ που η χώρα μας δαπανά για φάρμακα.
• Την εξασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικά, οικονομικά, ασφαλή και αποτελεσματικά φάρμακα ελληνικής παραγωγής.
• Την παραγωγή εξοικονομήσεων και τη δημιουργία του απαραίτητου χρηματοδοτικού χώρου για την αποζημίωση των νέων φαρμακευτικών θεραπειών.
• Την σταδιακή μετατροπή της χώρας μας σε κόμβο φαρμακευτικής έρευνας και παραγωγής.

Η περίπτωση της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, είναι απτή απόδειξη της ύπαρξης μιας Ελλάδας που δραστηριοποιείται με εξωστρέφεια, συμμετέχει ενεργά στις παγκόσμιες επιστημονικές εξελίξεις και επιμένει να ερευνά και να καινοτομεί.

Ειδήσεις σήμερα: 

Κικίλιας στο συνέδριο ygeiamou: Το ΕΣΥ στάθηκε όρθιο και στο ύψος των περιστάσεων
Μητσοτάκης σε συνέδριο ygeiamou: «Επενδύουμε στο δημόσιο σύστημα υγείας»
Κοτανίδου στο συνέδριο ygeiamou: «Βρεθήκαμε απροετοίμαστοι, αλλά καταφέραμε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να κάνουμε θαύματα»Απόρρητο Απόρρητο