Ενα μείγμα ορθολογικής χρηματοδότησης, αλλά και βελτίωση αποτελεσματικότητας σε ένα περιβάλλον βιώσιμο, που τέτοιο θα γίνει αν γίνει προβλέψιμο ζήτησε για την ανάπτυξη της φαρμακοβιομηχανίας στην Ελλάδα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και γενικός διευθυντής της Novo Nordisk Ελλάς, Ολύμπιος Παπαδημητρίου στο συνέδριο του ygeiamou.gr.

Ειδικότερα, ο κ. Παπαδημητρίου, είπε:

Τι διδάγματα μπορούμε να αποκομίσουμε από αυτή την περίοδο της πανδημίας;

Στέκομαι στην υποχρηματοδότηση των συστημάτων υγείας μετά από μια μακρά περίοδο μνημονίων. Ελπίζουμε στο προσεχές διάστημα να προχωρήσει η μεταρρύθμιση για ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η πρόληψη είναι ο τομέας που αναδείχθηκε στην πανδημία πόσο μας λείπει.

Η COVID-19 ανέδειξε το έλλειμμα στην καινοτομία. Είδαμε τα παγκόσμια επιτεύγματα με τα εμβόλια κατά της COVID-19.

Η Ελλάδα έχει κατά κεφαλήν δαπάνη για φάρμακα μικρότερο από νότιες χώρες. Η δημόσια χρηματοδότηση δεν είναι βιώσιμη με αποτέλεσμα ένα σημαντικό κομμάτι της φαρμακευτικής δαπάνης να καλύπτεται από το σύστημα επιστροφών από τη φαρμακοβιομηχανία είτε πρόκειται για την εξωνοσοκομειακή είτε για ενδονοσομεικαή δαπάνη,.

Η παρούσα κυβέρνηση έχει κάνει σημαντικές προσπάθειες όπως ένα ιδιαίτερο κονδύλι για τα εμβόλια καθώς και επιπλέον χρηματοδοτήσεις μικρότερου μεγέθους που δυστυχώς δεν αρκούν λόγω της μακράς περιόδου μνημονίων.

2000-2003, τι φάρμακα είχαμε τότε και τι εχουμε σήμερα.

Η χωρα γερνάει και μικραίνει σύμφωνα με την επίσημή έκθεση της βουλής για το δημογραφικό. Τα νούμερα είναι αδυσώπητα. Ο γηραιότερος πληθυσμός θα αυξάνεται έως το 2050

Διαβήτης, παχυσαρκία συνεχίζουν να αυξάνονται ενώ κάπνισμα έχει μειωθεί. Ειδικά η παχυσαρκία θα πολλαπλασιαστεί αν δεν επενδύσουμε στην πρόληψη.

Η πολιτική των επιστροφών 4:35 έχει κινδύνους γιατί ο μηχανισμός έχει μειώσει την κινητοποίηση της πολιτείας για μεταρρυθμίσεις.

 

7 πυλώνες δράσεων για την βιώσιμη φαρμακευτική πολιτική

Επαναπροσδιορισμός της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης,
Αύξηση αποτελεσματικότητας,
Αναθεώρηση του μηχανισμού επιστροφών,
Ενίσχυση πρόσβασης σε καινοτόμες θεραπείες,
Προώθηση επενδύσεων,
Ενίσχυση εποπτείας συστήματος & αξιοποίηση ψηφιακών δυνατοτήτων,
Προώθηση ηθικής και κοινωνικής ευθύνης
Αυτό που ζητάμε από την πλευρά μας είναι ένα μίγμα ορθολογικής χρηματοδότησής και έμφαση στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων μέσα από ένα βιώσιμο περιβάλλον.