Οι προκλήσεις για το ΕΣΥ και την πολιτική υγείας στη μετά covid εποχή ήταν το αντικείμενο της ομιλίας του κ. Ανδρέα Ξανθού, πρώην υπουργού Υγείας και βουλευτή Ρεθύμνου του ΣΥΡΙΖΑ, στο συνέδριο του ygeiamou.

Οπως είπε η πανδημία άλλαξε πάρα πολλά στην παγκόσμια συλλογική συνείδηση, για τον ρόλο των δημόσιων δομών υγείας. Ελπίζω, είπε η κυβέρνηση με βάση αυτή την εμπειρία να έχει αναθεωρήσει προσεγγίσεις επικριτικές για τις δημόσιες δομές υγείας και το μότο «άλλο δημόσιο, άλλο κρατικό». Οι κρατικοί γιατροί, νοσηλευτές σήκωσαν το βάρος της πανδημίας. Αν υπάρχει πράγματι αλλαγή προσέγγισης που λέει ότι η προτεραιότητα είναι το δημόσιο σύστημα υγείας και εκεί πρέπει να υπάρχει πλάνο παρεμβάσεων μόνιμου χαρακτήρα, μπορούμε να συζητήσουμε στοχοθεσία, προτεραιότητες, ανάγκες που ήρθαν στο προσκήνιο με εμφατικό τρόπο: Ελλειμμα στην προνοσοκομειακή οργάνωση των υπηρεσιών, τον οικογενειακό γιατρό, τη μετανοσοκομειακή φροντίδα και αποκατάσταση. Πρέπει να δούμε με ειλικρίνεια το ρόλο του δημόσιου συστήματος υγείας. Θα υπάρξει ενίσχυση, σοβαρό πλάνο για να θωρακισθεί το δημόσιο σύστημα υγείας με επαρκές και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό; Θα υπάρξει σχέδιο αναβάθμισης των υποδομών για να παρέχονται ποιοτικές υπηρεσίες από το δημόσιο σύστημα υγείας; Και φυσικά θα υπάρχει πάντα το περιθώριο συνεργειών με τον ιδιωτικό τομέα. Το αποτέλεσμα της πανδημίας είναι οι ανισότητες που έρχονται στο προσκήνιο και απαιτούν για να αντιμετωπισθούν ΄πολιτικές ισότητας. Ο χώρος της υγείας είναι προνομιακό πεδίο για τέτοιες πολιτικές.

 

Αναλυτικά, ο κ. Ξανθός είπε:

• Η πανδημία δεν έχει τελειώσει , απαιτείται υγειονομική εγρήγορση , επιτάχυνση των εμβολιασμών με στόχο την πλήρη ανοσοποίηση των ευπαθών ομάδων , αξιόπιστο testing , καλή επιδημιολογική επιτήρηση και συνεχής ενδυνάμωση του ΕΣΥ. Οι κυβερνητικές θριαμβολογίες , οι μεγαλοστομίες και ή αδικαιολόγητη έπαρση, ειδικά μετά από την τραγική διαχείριση στη διάρκεια του 3ου επιδημικού κύματος , στέλνουν λάθος «σήμα» στην κοινωνία.

• Το ΕΣΥ έχει υποστεί μεγάλη αποδιοργάνωση στη διάρκεια της πανδημίας και η «επόμενη μέρα» προβλέπεται ιδιαίτερα δύσκολη . Η «κοβιντοποίηση» των νοσοκομείων αλλά και της ΠΦΥ έχει δημιουργήσει ακάλυπτες υγειονομικές ανάγκες , γεγονός το οποίο έχει επιβαρύνει οικονομικά τους πολίτες που αναγκάστηκαν να στραφούν στον ιδιωτικό τομέα ( «έμμεση» ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ) , αλλά και έχει αυξήσει την «πλεονάζουσα» θνησιμότητα το 2020 κατά 8,4% ή κατά 8405 θανάτους , το 45% των οποίων δεν αποδίδεται στην covid-19( βλ. μελέτη Κονδύλη-Μπένου).

• Είναι επείγουσα ανάγκη και σημαντική προτεραιότητα Δημόσιας Υγείας , η πλήρης αποκατάσταση της τακτικής λειτουργίας όλων των δημόσιων δομών υγείας ( νοσοκομείων-Κέντρων Υγείας-ΤΟΜΥ- ΠΙ- ΚΨΥ ) . Και , πάνω απ’ όλα , χρειάζεται μια γενναία και μόνιμου χαρακτήρα επένδυση στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας και στο ανθρώπινο δυναμικό του , αναβαθμίζοντας τις συνθήκες εργασίας και αμοιβής του προσωπικού και βελτιώνοντας ταυτόχρονα τις συνθήκες νοσηλείας των πολιτών . Μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει μια σοβαρή «παρακαταθήκη» από την πανδημία , που θα ενισχύσει το ηθικό του προσωπικού , θα «θωρακίσει» το ΕΣΥ σε βάθος χρόνου και θα εγγυηθεί την ισότητα και την ποιότητα στη φροντίδα υγείας.

• Η καθολική αναγνώριση της αξίας των Δημόσιων Συστημάτων Υγείας και του ισχυρού Κοινωνικού Κράτους , είναι σίγουρα η πιο σημαντική «παρακαταθήκη» για την «επόμενη μέρα» . Το συχνά λοιδορημένο και συκοφαντημένο ΕΣΥ κέρδισε με το «σπαθί» του την εμπιστοσύνη των πολιτών και την απαίτηση τους για γενναία ενίσχυση με πόρους ( ανθρώπινους και υλικούς) . Αυτή η νέα συνθήκη διευκολύνει τη δημόσια συζήτηση για ένα καθολικό και ισότιμο κατ’ αρχήν , και προφανώς αποδοτικό και βιώσιμο Δημόσιο Σύστημα Υγείας . Με στόχο να καλύψει αξιόπιστα τις νέες υγειονομικές ανάγκες , να αναδιοργανωθεί με επίκεντρο όχι μόνο το νοσοκομείο αλλά και την πρωτοβάθμια και μετανοσοκομειακή φροντίδα και , κυρίως, να ενισχυθεί με επιπλέον πόρους σε σύγκλιση με το μέσο όρο της ΕΕ ( 7% του ΑΕΠ οι δημόσιες δαπάνες υγείας ).

• Το διαχρονικό και διαρθρωτικό έλλειμα του ΕΣΥ στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας , φάνηκε πολύ έντονα στην πανδημία . Η ανυπαρξία ενός δημόσιου δικτύου δομών και υπηρεσιών ΠΦΥ με επίκεντρο τον οικογενειακό γιατρό , την κοινοτική φροντίδα και την κατ’οίκον παρακολούθηση , επηρέασε αρνητικά την αποτελεσματική προνοσοκομειακή διαχείριση των κρουσμάτων. Η μεταρρύθμιση που προχωρήσαμε με την ίδρυση 127 νέων Τοπικών Μονάδων Υγείας ( ΤΟΜΥ) και την διεπιστημονική ομάδα υγείας( οικογενειακός γιατρός, νοσηλευτής, επισκέπτης υγείας, κοινωνικός λειτουργός ) που παρακολουθεί και συμβουλεύει συγκεκριμένο πληθυσμό αναφοράς , ήταν καίριο βήμα που έχει αξιολογηθεί θετικά και από τους ωφελούμενους αλλά και από ειδική ομάδα εξωτερικών αξιολογητών . Έμεινε στη μέση γιατί με πολιτική επιλογή «πάγωσε» και εγκαταλείφθηκε εδώ και 2 χρόνια . Τώρα όμως είναι η ώρα να επανεκκινηθεί και να ολοκληρωθεί . Να καλυφθούν οι κενές θέσεις οικογενειακών γιατρών και λοιπών επαγγελματιών υγείας , να αναπτυχθούν νέες ΤΟΜΥ και να ενσωματωθούν οργανικά στο ΕΣΥ μαζί με το προσωπικό τους , ως αποκεντρωμένες δομές των Κέντρων Υγείας Αστικού Τύπου. Τα οποία επίσης πρέπει να αναβαθμιστούν και να στελεχωθούν με γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων , για να αποτελέσουν ένα ουσιαστικό «φίλτρο» προς τα νοσοκομεία . Στόχος πρέπει να είναι ένα αξιόπιστο δημόσιο σύστημα ολοκληρωμένης υγειονομικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας προσανατολισμένο στην κοινότητα . Είναι το μόνο που μπορεί να εγγυηθεί την Ισότητα και την Ποιότητα στην Υγεία.

• Η διεθνής τάση σήμερα , μετά την εμπειρία της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης , είναι η αύξηση των διαθέσιμων πόρων υπέρ της Δημόσιας Υγείας . Άρα δεν υπάρχει πλέον καμιά δικαιολογία για να μην δρομολογηθεί μια γενναία και μόνιμου χαρακτήρα «ένεση» ανθρώπινου δυναμικού , κτιριακών υποδομών και σύγχρονου εξοπλισμού στο ΕΣΥ , με στόχο διευρυμένου φάσματος και ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες υγείας .Αρκεί η πανδημία να μην αντιμετωπιστεί ως μια «παρένθεση» . Αυτό που δεν πρέπει να ξεχάσουμε είναι ότι η Δημόσια Υγεία αλλά και η δημόσια περίθαλψη, είναι κρίσιμος όρος υγειονομικής ασφάλειας , ισοτιμίας των πολιτών , κοινωνικής συνοχής και βιώσιμης ανάπτυξης-ευημερίας για κάθε πολιτισμένη χώρα.

Ειδήσεις σήμερα: 

Μητσοτάκης σε συνέδριο ygeiamou: «Επενδύουμε στο δημόσιο σύστημα υγείας»

Κικίλιας στο συνέδριο ygeiamou: Το ΕΣΥ στάθηκε όρθιο και στο ύψος των περιστάσεων