Λιγότεροι από τους μισούς άνδρες και γυναίκες  ηλικίας 16-44 ετών κάνουν σεξ τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, αποκαλύπτει μεγάλη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο British Medical Journal.

Τα δεδομένα δείχνουν μία γενική μείωση στη σεξουαλική δραστηριότητα των νέων ατόμων μεταξύ του 2001 και του 2012 στη Μεγάλη Βρετανία, με τη μεγαλύτερη πτώση να παρατηρείται στους ανθρώπους άνω των 25 ετών και σε εκείνους οι οποίοι είναι παντρεμένοι ή συζούν.

Τα στοιχεία τεκμηριώνουν ότι η τακτική σεξουαλική δραστηριότητα είναι επωφελής για την υγεία, εντούτοις πρόσφατα παρατηρήθηκε μείωση των σεξουαλικά ενεργών ενηλίκων καθώς και της συχνότητας των ερωτικών επαφών σε πολλές χώρες υψηλού εισοδήματος.

Ερευνητές από τη Σχολή Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής χρησιμοποίησαν δεδομένα από περισσότερους από 34.000 άνδρες και γυναίκες ηλικίας 16-44 ετών για να μετρήσουν τις αλλαγές στην πραγματική και την προτιμώμενη συχνότητα σεξ και να εξετάσουν παράγοντες που συσχετίζονται με τη σεξουαλική δραστηριότητα.

Χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τρεις έρευνες οι οποίες ολοκληρώθηκαν το 1991, το 2001 και το 2012 και ανέφεραν τη σεξουαλική δραστηριότητα συμπεριλαμβανομένου του κολπικού, του πρωκτικού και του στοματικού σεξ με συντρόφους αντίθετου ή όμοιου φύλου.

Γενικά τα δεδομένα δείχνουν μείωση στη σεξουαλική δραστηριότητα των ανθρώπων μεταξύ των 2001 και 2012. Για παράδειγμα το ποσοστό όσων ανέφεραν αποχή από το σεξ τον προηγούμενο μήνα αυξήθηκε από το 23% στο 29,3% στις γυναίκες και από το 26% στο 29,2% στους άνδρες.

Το ποσοστό που ανέφερε ότι έκανε σεξ 10 ή περισσότερες φορές τον προηγούμενο μήνα παρουσίασε επίσης μείωση από 20,6% σε 13,2% ανάμεσα στις γυναίκες και από  20,2 σε 14,4% ανάμεσα στους άνδρες.

Ομοίως οι άνδρες και οι γυναίκες που ήταν παντρεμένοι ή συζούσαν, ανέφεραν ότι η σεξουαλική τους δραστηριότητα κατά τον περασμένο μήνα ήταν χαμηλότερη, ενώ η πιθανότητα να κάνουν σεξ 10 ή περισσότερες φορές τον προηγούμενο μήνα είχε μειωθεί περίπου κατά το ήμισυ.

Οι μειώσεις αυτού του μεγέθους δεν παρατηρήθηκαν ανάμεσα στους αδέσμευτους, γεγονός που υποδηλώνει ότι η τάση για μείωση της σεξουαλικής συχνότητας παρατηρείται κυρίως σε παντρεμένα ζευγάρια και σε όσους συζούν, δήλωσαν οι συγγραφείς.

Ωστόσο τα δεδομένα δείχνουν επίσης ότι σχεδόν οι μισές γυναίκες (50,6%) και σχεδόν τα δύο τρίτα των ανδρών δήλωσαν ότι θα προτιμούσαν να κάνουν σεξ πιο συχνά ειδικά – εκείνοι που ήταν παντρεμένοι οι συζούσαν-, κάτι που σύμφωνα με τους συγγραφείς είναι ανησυχητικό.

Οι άνθρωποι που είναι σε καλύτερη φυσική και ψυχική υγεία και εκείνοι που είχαν υψηλότερα εισοδήματα ανέφεραν ότι κάνουν σεξ πιο συχνά.

Οι ερευνητές αναφέρουν πώς η μελέτη είναι παρατηρητική επομένως δεν μπορεί να αποσαφηνιστεί η αιτία του φαινομένου. Και επειδή τα δεδομένα ήταν εθελοντικά, ενδέχεται να επηρέασαν τα αποτελέσματα.

Αλλά οι συγγραφείς δηλώνουν ότι η αλλαγή των κανόνων γύρω από το σεξ ενδέχεται να επηρέασε τόσο την αναφερθείσα όσο και την πραγματική σεξουαλική συχνότητα. Για παράδειγμα η κοινωνική πίεση να υπερ-αναφερθεί η σεξουαλική δραστηριότητα έχει πλέον χαλαρώσει ενώ η ισότητα των φύλων σημαίνει ότι οι γυναίκες μπορεί τώρα να είναι λιγότερο πρόθυμες να ανταποκριθούν στις σεξουαλικές ανάγκες των συντρόφων τους ανεξάρτητα από τις δικές τους.

Σημειώνουν επίσης ότι η μείωση της σεξουαλικής συχνότητας εμφανίζεται να συμπίπτει με την αύξηση της χρήσης των social media και της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης του 2008.

Ωστόσο η ηλικία και η οικογενειακή κατάσταση των ανθρώπων που επηρεάζονται περισσότερο φαίνεται πως σχετίζεται με το στρες και την πολυάσχολη σύγχρονη ζωή, όπου ο ελεύθερος χρόνος έχει μειωθεί σημαντικά.

«Οι ευρύτερες επιπτώσεις της μείωσης της σεξουαλικής συχνότητας μπορεί να είναι πιο ανησυχητικές», γράφουν οι συγγραφείς. «Αν η συχνότητα της σεξουαλικής επαφής αποτελέσει βαρόμετρο για τη γενικότερη ανθρώπινη σύνδεση, τότε η μείωση αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι σηματοδοτεί μια ανησυχητική τάση. Η μείωση της σεξουαλικής δραστηριότητας είναι ενδιαφέρουσα, μέχρι τώρα ανεξήγητη, και δικαιολογεί περαιτέρω διερεύνηση», καταλήγουν οι ερευνητές.