homescreen

Αδέσποτα ζώα συντροφιάς: Οι αλλαγές που (δεν) έρχονται

Αδέσποτα ζώα συντροφιάς: Οι αλλαγές που (δεν) έρχονται


Ιουλία Τούντα

Aκτίδα ελπίδας είναι ο νέος νόμος για τα ζώα συντροφιάς, καθώς έχει ως στόχο -μεταξύ άλλων- τη μείωση του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων, την υπεύθυνη υιοθεσία τους και την εξασφάλιση, όσο γίνεται, της ευζωίας τους

Τι ορίζει, λοιπόν, μεταξύ άλλων, ο νέος νόμος, αλλά και η Κοινή Υπουργική Απόφαση 1609 ΕΞ 2022 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 203/Β/27-1-2022, όσον αφορά τα αδέσποτα ζώα;

Το «Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ)»: η διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση καταγραφής των ζώων συντροφιάς. Θα λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση pet.gov.gr.

Ο πιστοποιημένος κτηνίατρος καταχωρίζει, για κάθε αδέσποτο ζώο, όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα, με την ένδειξη «αδέσποτο», όπως και τα στοιχεία του δήμου, ή του φιλοζωικού σωματείου, ή οργάνωσης, καθώς και τα στοιχεία του καταφυγίου στο οποίο θα φιλοξενηθεί, ή του ιδιώτη που διαθέτει καταφύγιο, στο όνομα του οποίου καταχωρίζεται.

Την Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων, η οποία θα λειτουργεί στην ιστοσελίδα www.adoptastray.gov.gr.

Πρόσβαση για την καταχώριση εγγραφής στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας έχουν: α) οι αρμόδιοι υπάλληλοι των δήμων που είναι πιστοποιημένοι χρήστες του ΕΜΖΣ, β) ο ανάδοχος ζώου συντροφιάς, δηλαδή το φυσικό πρόσωπο που φιλοξενεί προσωρινά ένα ή περισσότερα αδέσποτα ζώα συντροφιάς μέχρι να υιοθετηθούν. Ο ανάδοχος μπορεί να επιλέγεται από τον δήμο ή τα φιλοζωικά σωματεία και τις φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εγγράφονται στο σχετικό υποΜητρώο, καθώς και από φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν αδειοδοτημένο καταφύγιο αδέσποτων ζώων ή καταφύγιο, γ) τα Φιλοζωικά Σωματεία και Οργανώσεις που έχουν καταχωριστεί στο Υπομητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων και δ) τα πρόσωπα που διαθέτουν καταφύγιο εγγεγραμμένο στο Υπομητρώο Καταφυγίων.

Ενήλικα άτομα που ζουν στην Ελλάδα και υιοθετούν αδέσποτα ζώα από καταφύγιο, ή από ανάδοχο, υπογράφουν σχετική σύμβαση υιοθεσίας με το πρόσωπο, του οποίου τα στοιχεία έχουν καταχωρηθεί στο ΕΜΖΣ για το συγκεκριμένο αδέσποτο ζώο. Μετά την ολοκλήρωση της υιοθεσίας τα ανωτέρω πρόσωπα μεριμνούν άμεσα για την επικαιροποίηση των στοιχείων στο ΕΜΖΣ.

Ως προς την υπεύθυνη υιοθεσία αδέσποτου ζώου στο εξωτερικό, οι δήμοι, καθώς και φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν καταχωρηθεί στο ΕΜΖΣ, μπορούν να συνεργάζονται με αντίστοιχα σωματεία και οργανώσεις με έδρα σε άλλα κράτη.

Για την υιοθεσία αδέσποτου ζώου συντροφιάς από ενδιαφερόμενο νέο ιδιοκτήτη, φυσικό πρόσωπο ή φιλοζωικό σωματείο, που δεν είναι μόνιμος κάτοικος της Ελλάδας, ή δεν έχει την έδρα του στην Ελλάδα, η υιοθεσία πραγματοποιείται στην Ελλάδα με τη σύναψη σύμβασης υιοθεσίας και την παράδοση του ζώου στον ενδιαφερόμενο νέο ιδιοκτήτη, ή σε νόμιμο εκπρόσωπό του, ή σε πληρεξούσιό του, και η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται από έγγραφο με βέβαιη χρονολογία.

Ο υπεύθυνος για την υιοθεσία ενός ζώου στο εξωτερικό μεριμνά για την ενημέρωση του ΕΜΖΣ με την ένδειξη ότι υιοθετήθηκε και τη χώρα προορισμού.

Για την υιοθεσία ζώου στο εξωτερικό, το οποίο φιλοξενείται σε καταφύγιο, η έκδοση πιστοποιητικού μέσω του συστήματος TRACES προϋποθέτει την τήρηση των οριζόμενων στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 και στον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2035.

Ως τόπος προέλευσης του ζώου αναφέρεται η έδρα του καταφυγίου.

Για την υιοθεσία ζώου στο εξωτερικό, το οποίο φιλοξενείται σε ανάδοχο, στο πιστοποιητικό που εκδίδεται μέσω του συστήματος TRACES αναγράφεται ως τόπος προέλευσης του ζώου η διεύθυνση κατοικίας του.

Απαγορεύεται η καταβολή αντιτίμου για την πραγματοποίηση υιοθεσιών, εξαιρουμένων των εξόδων μετακίνησης του ζώου και τυχόν δαπανών σίτισης και ιατρικής φροντίδας, τα οποία έχει αποδεδειγμένα πραγματοποιήσει ο υπεύθυνος για την υιοθεσία, και τα οποία αναρτώνται στην Πλατφόρμα.

● Ότι αρμόδιες αρχές για τη φροντίδα, την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς είναι οι δήμοι, εντός των διοικητικών ορίων των οποίων εντοπίζονται τα αδέσποτα ζώα.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο οι δήμοι, μεταξύ άλλων, είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείριση των αδέσποτων ζώων, να συνεργάζονται με φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, να ιδρύσουν και να θέσουν σε λειτουργία δημοτικά ή διαδημοτικά κτηνιατρεία, καταφύγια και αποτεφρωτήρια ζώων συντροφιάς.

Τα αδέσποτα ζώα περισυλλέγονται από άτομα του δήμου που είναι κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς και, στη συνέχεια, ελέγχονται για ηλεκτρονική σήμανση.

Στην περίπτωση που δεν έχουν σήμανση, θεωρούνται αυτόματα αδέσποτα και μεταφέρονται στα δημοτικά κτηνιατρεία, ή σε συνεργαζόμενα με τον δήμο κτηνιατρεία. Υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, στειρώνονται, αποπαρασιτώνονται, εμβολιάζονται, σημαίνονται με ηλεκτρονική σήμανση και καταγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ) ως αδέσποτα.

Στη συνέχεια, αν δεν βρεθεί ανάδοχος, οδηγούνται στα διαθέσιμα καταφύγια, δημοτικά, διαδημοτικά, ή σε καταφύγια φιλοζωικών σωματείων και οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή ιδιωτών φιλόζωων, με σκοπό να υιοθετηθούν.

Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις σε καταφύγια, το ζώο επιστρέφεται στο οικείο περιβάλλον του, με την προϋπόθεση ότι είναι στειρωμένο.

Ζώο που βρίσκεται για τρεις μήνες σε καταφύγιο και δεν υιοθετείται ενώ έχει αναρτηθεί στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς, δύναται να επιστρέφεται στο οικείο περιβάλλον, με την προϋπόθεση ότι είναι στειρωμένο.

Οι δήμοι οφείλουν να δημιουργήσουν σημεία παροχής τροφής και νερού για τα αδέσποτα ζώα αυτά, καθώς και τα συνεργαζόμενα με τους δήμους φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση και μεγάλη ανακούφιση υποδεχθήκαμε το νέο νόμο 4830/2021 για την ευζωία των ζώων συντροφιάς.

Έναν μεγαλόπνοο τεχνοκρατικό νόμο, που παρά τα τυχόν κενά που παρουσιάζονται, θέτει γερές βάσεις για τη πλήρη αναδιάρθρωση του φιλοζωικού συστήματος.

Ωστόσο, η μη εφαρμογή του, μέχρι αυτή τη στιγμή, έχει δημιουργήσει σωρεία ουσιαστικών προβλημάτων. Προβλήματα, που όχι μόνο δυσκολεύουν την καθημερινότητα των φιλοζωικών σωματείων και οργανισμών, αλλά, δυστυχώς, ακυρώνουν την ύπαρξη και το έργο τους», επισημαίνει η πρόεδρος του Stray.gr και γενική γραμματέας του ZeroStrayPawject, Σοφία Τζονίκη, και συμπληρώνει: «Δήμοι αρνούνται να υπογράψουν συμφωνητικά συνεργασίας με σωματεία και οργανισμούς διότι δεν είναι καταγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς, δεν δέχονται να υπογράψουν συμφωνητικά Αναδοχής, με αποτέλεσμα εκατοντάδες αδέσποτα ζώα να βρίσκονται στους δρόμους, ενώ έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται σε Αναδοχή. Δήμοι αρνούνται να παρέχουν τροφές και κτηνιατρική περίθαλψη σε ζώα που φροντίζουν φιλοζωικά σωματεία και οργανισμοί, χαρακτηρίζοντάς τα ως μη νόμιμα εξαιτίας της μη καταγραφής τους στο Μητρώο».

Η κα Τζονίκη τονίζει ότι ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα είναι η άρνηση των δημόσιων κτηνιάτρων να εκδώσουν υγειονομικά πιστοποιητικά για ζώα που έχουν υιοθετηθεί σε χώρες της Ευρώπης ή του Ηνωμένου Βασιλείου, επίσης λόγω της μη ύπαρξης του Μητρώου.

Επισημαίνει ότι υπάρχει συσσώρευση αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε χώρους και σπίτια εθελοντών – Αναδόχων, και δεν είναι εφικτό να προχωρήσουν στην οποιαδήποτε διαχείρισή τους, είτε κτηνιατρικών πράξεων, είτε υιοθεσιών, ή έκδοσης υγειονομικών πιστοποιητικών για υιοθεσίες εκτός της χώρας.

Υπογραμμίζει ότι πρέπει να τεθεί άμεσα σε πλήρη εφαρμογή ο νόμος 4830/2021 για την Ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος».

Η πρόεδρος του Stray.gr και γενική γραμματέας του ZeroStrayPawject, Σοφία Τζονίκη

Ένας νόμος ελπιδοφόρος, λοιπόν, και πολλά υποσχόμενος.

Με την πανδημία, αλλά και με τον πόλεμο στα εδάφη της Ευρώπης, όλα έχουν πάει πίσω, όμως σιγά – σιγά βρίσκουμε ξανά τους ρυθμούς μας. Και, ίσως, είναι θέμα χρόνου η εφαρμογή του νόμου για τα ζώα συντροφιάς.

Διαβάστε επίσηςΑπόρρητο Απόρρητο