Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας  ανακοινώνει σήμερα τη χρηματοδότηση ειδικού μαζικού προγράμματος στειρώσεων, ύψους 5 εκατ. ευρώ, για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς.

Η νέα αυτή παρέμβαση εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Άργος», του ειδικού χρηματοδοτικού εργαλείου μέσω του οποίου ενισχύονται οι δήμοι όλης της χώρας, προκειμένου να υλοποιήσουν το νέο πλαίσιο για την ευζωία και την προστασία των ζώων συντροφιάς που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων [ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α’)].

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα «Άργος» που έχει προικιστεί με το συνολικό ποσό των 40 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, για να ενισχύσει τους δήμους να αποκτήσουν τις απαραίτητες υποδομές και να ανταποκριθούν στις νέες υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει ως προς τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

-5 εκατ. ευρώ για κάθε είδους δαπάνη που αφορά στη στείρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς,

-5 εκατ. ευρώ για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού (κατάλληλοι αναγνώστες σήμανσης ζώων συντροφιάς και λοιπού πάγιου εξοπλισμού),
-30 εκατ. ευρώ για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση καταφυγίων, σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές του νέου νόμου.

Η νέα πρόσκληση του Προγράμματος «Άργος» καθορίζει τις λεπτομέρειες, τα κριτήρια κατανομής, καθώς και τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, για το οποίο οι δικαιούχοι δήμοι της χώρας καλούνται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, έως τις 30 Απριλίου 2022.

Σημειώνεται, επίσης, ότι έχει δρομολογηθεί ήδη:

-Η έκδοση, από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, κοινής υπουργικής απόφασης για πρόσθετη μόνιμη στήριξη των δήμων σε ετήσια βάση –μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων– για όλες τις λειτουργικές τους δαπάνες, όπως περισυλλογή, σίτιση, σήμανση και εν γένει κτηνιατρική φροντίδα των αδέσποτων ζώων.

-Η λειτουργία –σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης– για πρώτη φορά στην Ελλάδα, της πλατφόρμας για το εθνικό μητρώο ζώων συντροφιάς, συμπεριλαμβανομένης της πανελλήνιας πλατφόρμας υιοθεσίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

-Η στελέχωση του τμήματος «Προστασίας Ζώων Συντροφιάς», το οποίο με το αρ.1 του π.δ. 40/2021 (Α’ 100), μεταφέρθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να εποπτεύει τη λειτουργία του νέου πλαισίου.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, δήλωσε:

«Παραμένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας για “Κανένα ζώο αδέσποτο – Κανένα ζώο κακοποιημένο”. Συνομιλούμε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τα φιλοζωικά σωματεία, αφουγκραζόμαστε τις πραγματικές ανάγκες των δήμων και «χτίζουμε», συνεχώς, πάνω στο νέο θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε με τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνουμε σήμερα ένα «μέγα-πρόγραμμα στειρώσεων ύψους 5 εκατ. ευρώ, για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς των δήμων, προκειμένου να ενισχύσουμε την Αυτοδιοίκηση στις νέες αυξημένες αρμοδιότητες που έχει κληθεί να αναλάβει. Με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Άργος”, διαθέτουμε συνολικά 40 εκατ. ευρώ προς τους δήμους, έναντι των μόλις 600.000 ευρώ που προέβλεπε το προηγούμενο πλαίσιο. Γιατί, για εμάς, δεν νοείται μεταφορά αρμοδιοτήτων, χωρίς τη μεταφορά και των απαραίτητων πόρων.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, διαμορφώνουμε ένα ολιστικό πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς, θεσπίζουμε κανόνες για τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς και δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης για τα αδέσποτα, με αυξημένο ρόλο και της Αυτοδιοίκησης. Ο τρόπος με τον οποίο φερόμαστε στα ζώα, αποτελεί δείκτη προόδου και πολιτισμού της κοινωνίας μας. Απαράδεκτες εικόνες κακοποίησης –όπως αυτές που είδαμε πρόσφατα– δεν τιμούν κανέναν μας και δεν μένουν ατιμώρητες. Σε συνέχεια της σημερινής μας πρωτοβουλίας, το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί και ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης στειρώσεων, ειδικά για τους ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς. Συνεπείς στις δεσμεύσεις μας, με σχέδιο και καλή συνεργασία, επιχειρούμε να ελέγξουμε το πρόβλημα στην πηγή του και να διαμορφώσουμε το πλαίσιο που όλοι μας επιθυμούμε».