Οι πολλές ώρες εργασίας μπορεί να αυξήσουν τις τιμές της αρτηριακής πίεσης σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο Hypertension.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ανάμεσα σε περισσότερους από 3.500 καναδούς εργαζόμενους εκείνοι που εργάζονταν 49 ώρες την εβδομάδα ήταν πιο πιθανό να παρουσιάσουν υπέρταση συγκριτικά με τους εργαζόμενους που δεν ξεπερνούσαν τις 35 ώρες εργασίας την εβδομάδα.

Οι τιμές της αρτηριακής πίεσης των συμμετεχόντων μετρήθηκαν στην αρχή και στο τέλος της πενταετούς μελέτης καθώς και μια φορά στο μέσο της μελέτης. Οι μετρήσεις λαμβάνονταν από ένα εκπαιδευμένο τεχνικό καθώς και από τη χρήση φορητής συσκευής μέτρησης. Ακόμη και μετά την προσαρμογή για άλλους παράγοντες οι εργαζόμενοι για 49 ώρες και παραπάνω στη διάρκεια της εβδομάδας ήταν κατά 70% πιο πιθανό να έχουν έναν τύπο υπέρτασης που αποκαλείται κρυφή υπέρταση (φυσιολογικές τιμές πίεσης κατά την επίσκεψη στον γιατρό αλλά υψηλές εκτός αυτού του πλαισίου) και 66% πιο πιθανό να έχουν συνεχώς υψηλές τιμές πίεσης τόσο εντός όσο και εκτός του ιατρείου.

Βάσει της έρευνα και οι εργαζόμενοι για 41-48 ώρες την εβδομάδα είχαν επίσης υψηλότερες τιμές πίεσης συγκριτικά με εκείνους που εργάζονταν λιγότερο από 35 ώρες την εβδομάδα.