Η ελεγχόμενη διέγερση του ακουστικού πόρου μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα της νόσου του Πάρκινσον. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε έρευνα του Πανεπιστημίου του Kent στη Βρετανία.

Η τυχαιοποιημένη μελέτη έδειξε ότι η διέγερση του ακουστικού πόρου, δύο φορές ημερησίως επί δύο μήνες συσχετίστηκε με σημαντική μείωση τόσο των κινητικών όσο και των μη κινητικών συμπτωμάτων της νόσου Πάρκινσον καθώς οι συμμετέχοντες ανέφεραν μεγαλύτερη κινητική ικανότητα, καθώς επίσης και βελτίωση στη λήψη αποφάσεων, την προσοχή, τη μνήμη, τη διάθεση και τον ύπνο. Οι συμμετέχοντες δήλωσαν επίσης πως στο τέλος της μελέτης μπορούσαν να πραγματοποιήσουν ευκολότερα δραστηριότητες μόνοι τους.

Τα οφέλη που αποκόμισαν οι ασθενείς ήταν μεγαλύτερα πέντε εβδομάδες μετά το τέλος της θεραπείας αποκαλύπτοντας ότι η αγωγή ενδέχεται να έχει μακροχρόνια επίδραση.

Η θεραπεία μέσω της διέγερσης του ακουστικού πραγματοποιήθηκε κατ’ οίκον με τη χρήση φορητών ακουστικών που είχαν  κατασκευαστεί αποκλειστικά για κλινικές έρευνες. Οι συμμετέχοντες συνέχισαν να λαμβάνουν και την συνήθη φαρμακευτική αγωγή για το διάστημα που χρησιμοποιούσαν τη συσκευή.

Στη μελέτη συμμετείχαν 46 πάσχοντες από νόσο Πάρκινσον και επικεφαλής ήταν ο καθηγητής David Wilkinson.

«Αυτή η μελέτη αυξάνει την πιθανότητα ορισμένα συμπτώματα της νόσου Πάρκινσον να είναι καλύτερα διαχειρίσιμα αν οι παραδοσιακές φαρμακευτικές θεραπείες συνδυαστούν με την μη επεμβατική διέγερση των οργάνων ισορροπίας» εξήγησε ο Δρ. Wilkinson.

Από την πλευρά της η Δρ. Beckie Port δήλωσε πως «τα αποτελέσματα αυτής της μικρής κλίμακας μελέτης είναι εντυπωσιακά. Αν και χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να γίνει κατανοητό πώς λειτουργεί η εκτέλεση αυτής της μη επεμβατικής διέγερσης στα νεύρα του αυτιού, η μελέτη είναι υποσχόμενη όσον αφορά τη μείωση της έντασης ορισμένων συμπτωμάτων που αντιμετωπίζουν αρκετοί ασθενείς με νόσο Πάρκινσον».