Στην ψυχολογία έχει καταγραφεί μεγάλο ενδιαφέρον για την κατανόηση της αποκαλούμενης «σκοτεινής τριάδας» της προσωπικότητας, που περιλαμβάνει την ψυχοπάθεια, τον μακιαβελισμό και τον ναρκισσισμό, τρεις δηλαδή τύπους βλαπτικούς για το κοινωνικό σύνολο. Η ψυχοπάθεια σχετίζεται με αγνόηση των δικαιωμάτων των άλλων και με έλλειψη ευσυνειδησίας, ο μακιαβελισμός αναφέρεται σε μια κυνική προσπάθεια χειραγώγησης των άλλων, ενώ ο ναρκισσισμός σε έναν μεγαλοϊδεατισμό της προσωπικότητας και ενασχόλησης μόνο με ό,τι αφορά ευθέως το άτομο.

Όσον αφορά τη συμπεριφορά των τύπων αυτών στο σεξ, ερευνητικά έχει βρεθεί ότι τα χαρακτηριστικά αυτά διευκολύνουν το βραχυπρόθεσμο ζευγάρωμα, δηλαδή τις περιστασιακές σεξουαλικές σχέσεις χωρίς μακροπρόθεσμη δέσμευση και μάλιστα τόσο οι ναρκισσιστές όσο και οι μακιαβελιστές έχουν περισσότερους σεξουαλικούς συντρόφους από τον μέσο όρο. Μάλιστα, έχει υποστηριχθεί ότι τα σκοτεινά χαρακτηριστικά της τριάδας έχουν εξελιχθεί ως ένας τρόπος διευκόλυνσης του βραχυπρόθεσμου ζευγαρώματος, όπως μέσω της χειραγωγικής, επιθετικής και εκμεταλλευτικής διαπροσωπικής συμπεριφοράς, με ψέματα, δράματα, καταναγκασμούς, εκβιασμούς και ψυχολογικά παιχνίδια, για παράδειγμα.

Μία νέα έρευνα των Pilch & Smolorz «The Dark Triad and the quality of sexual life: Personality and Individual Differences») ξεκινάει από αυτές τις βάσεις, στην προσπάθεια να διακριβώσει πώς αυτά μεταφράζονται στο επίπεδο της ποιότητας της σεξουαλικής τους εμπειρίας και πώς ενδεχομένως συνδέονται με την ικανοποίηση, το άγχος, την αυτοεκτίμηση ή το φόβο στο σεξ, αλλά και αν αυτοί οι τύποι ανθρώπων είναι πιο κοντά σε one night stands και αχαλίνωτη ερωτική συμπεριφορά. Επίσης, αν κάποιος είναι άστατος ερωτικά επειδή είναι Νάρκισσος ή έχει ροπή στον έκφυλο βίο επειδή είναι μακιαβελιστής.

Ένα πρώτο εύρημα της μελέτης είναι ότι στο σεξουαλικό επίπεδο τα άτομα αυτά δεν έχουν αναστολές και εμφανίζονται εξαιρετικά τολμηρά, πάντα ανοικτά σε νέες εμπειρίες, αλλά και αρνητικά διακείμενα απέναντι σε οποιαδήποτε ηθική. Ωστόσο, υπάρχει μία λεπτή γραμμή που διαχωρίζει την τόλμη, από τον παρορμητισμό, κάτι που δεν είναι εύκολο να εξακριβωθεί επιστημονικά. Η τόλμη είναι δείκτης καλής ψυχικής υγείας, σε αντίθεση με τον παρορμητισμό και την αχαλίνωτη συμπεριφορά, που προσιδιάζει περισσότερο στη σκοτεινή τριάδα.

Ένα δεύτερο εύρημα, είναι ότι ενώ η τόλμη συνδέεται με τη σεξουαλική ικανοποίηση, οι ναρκισσιστές εμφανίζουν χαμηλότερη ικανοποίηση τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, ενώ εμφανίζουν συχνότερα σεξουαλικό άγχος, φόβο και χαμηλή αυτοεκτίμηση. Αυτό συμβαδίζει με την ιδέα ότι ο ναρκισσισμός είναι η πιο ελαφριά μορφή της σκοτεινής τριάδας, διότι αν και σχετίζεται με δυσάρεστη συμπεριφορά, συνδέεται επίσης με υψηλή εξωστρέφεια, η οποία τείνει να συνδέεται με την κοινωνική αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση.

Ίσως οι μελλοντικές μελέτες να εξετάσουν εάν οι βραχυπρόθεσμες σεξουαλικές συναντήσεις συνδέονται με διαφορετικές ιδιότητες ψυχικής υγείας που εξαρτώνται από το εάν αυτές οι συναντήσεις διευκολύνονται από την παρορμητικότητα ή την κοινωνική τόλμη. Σίγουρα, όμως, και από πολλά ακόμη…