Τεχνολογική επανάσταση στα προθετικά υλικά έχει επέλθει μέσω της βιοϊατρικής μηχανικής, έτσι ώστε να προγραμματίζεται ρομποτικά το γόνατο που εμφυτεύεται για να μπορεί να μιμείται την αντοχή και την κίνηση του φυσιολογικού μας.

Το βιονικό γόνατο είναι σχεδιασμένο για να συνεργάζεται με τον ψηφιακό κόσμο. Η «τεχνητή νοημοσύνη» ενσωματώνεται στο γόνατο του ασθενούς αυξάνοντας την κινητικότητα αλλά και λειτουργικότητα της άρθρωσης του γόνατος που έχει φθαρεί, πέρα από τα προβλεπόμενα και νωρίτερα από ό,τι πιστεύαμε μέχρι σήμερα.

Χαρακτηριστικά βιονικού γόνατος

  • Εξατομικευμένο προεγχειρητικό πλάνο που ακολουθεί την ανατομία του κάθε ασθενούς και διορθώνει τις συνοδές παραμορφώσεις του μηχανικού άξονα φόρτισης
  • Προθετικά υλικά που αντέχουν στο χρόνο, με βιοδιασπώμενες βιταμίνες που υπάρχουν στον ανθρώπινο οργανισμό
  • Ρομποτική υποβοήθηση, για να αυξήσουμε την αντίληψη του χειρουργού στο χειρουργικό πεδίο και να εκτελεστούν με απόλυτη ακρίβεια οι οστεοτομίες έτσι ώστε να είναι άριστη η τοποθέτηση των προθετικών υλικών
  • Ελαχιστοποίηση χειρουργικής παρέμβασης (M.I.S), για να μη «σοκάρεται» ο ανθρώπινος οργανισμός

Το «βιονικό γόνατο» είναι η μετεξέλιξη κάθε είδους γόνατος, αφομοιώνεται τόσο καλά από τον οργανισμό του κάθε ασθενούς που μιμείται την πραγματική μας άρθρωση. Ανοίγει, κλείνει, τεντώνει χωρίς κόπο, είναι σταθερό, μας δίνει την ασφάλεια να στηριζόμαστε επάνω του, δεν πονάει και αντέχει στο χρόνο.

Όλες οι τελευταίες μελέτες δείχνουν μακρόχρονη επιβίωση των προθετικών υλικών (πέραν των 30 ετών) σε ποσοστό άνω του 90% και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα χρήσης του και σε ασθενείς σχετικά μικρής ηλικίας.

Η επέμβαση εκτελείται βάσει του εξατομικευμένου προεγχειρητικού πλάνου σχεδιασμού, που εγκρίνεται ή τροποποιείται από τον θεράποντα ιατρό. Με αυτό τον τρόπο ταιριάζουμε τα προθετικά υλικά πάνω στην ανατομορφολογία του ασθενούς και όχι το αντίθετο. Ρομποτικοί αισθητήρες θα μας επιβεβαιώσουν τον αρχικό σχεδιασμό κατά τη διάρκεια της επέμβασης ή τελευταίας τεχνολογίας ρομποτικοί βραχίονες θα εκτελέσουν τις οστεοτομίες με ακρίβεια χιλιοστού.

Πλεονεκτήματα