Η μεσογειακή αναιμία εξακολουθεί να είναι παρούσα στη χώρα μας, όσο και στα υπόλοιπα κράτη της Μεσογείου, αλλά και σε ορισμένες χώρες της Ασίας. Πρόκειται για μια διαταραχή, η οποία επηρεάζει τη σύνθεση της αιμοσφαιρίνης, με αποτέλεσμα να παράγεται μικρός αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων στο αίμα.

Σήμερα, η Ελλάδα μετρά 2.500 ασθενείς με μεσογειακή αναιμία, αριθμός σημαντικά μικρότερος συγκριτικά με προηγούμενες δεκαετίες, χάρη στις εξελίξεις που έχουν επιτευχθεί στον τομέα του προγεννητικού ελέγχου.

Αυτό, σε συνδυασμό με καινοτόμες θεραπείες, στις οποίες έχουν σήμερα πρόσβαση οι ασθενείς, όπως η γονιδιακή θεραπεία και τα φάρμακα αποσιδήρωσης, έχουν αυξήσει το προσδόκιμο ζωής των ασθενών, δίνοντας τους τη δυνατότητα να ζήσουν μια πλήρως λειτουργική ζωή, να εργάζονται και να δημιουργούν οικογένεια.

Παρ’ όλα αυτά, τα προβλήματα παραμένουν, κυρίως σε ό,τι αφορά στις μεταγγίσεις αίματος, που αποτελούν και τη βασική θεραπεία των ασθενών. Οι ελλείψεις σε αίμα παραμένουν μεγάλες, ενώ οι νοσοκομειακές μονάδες που αναλαμβάνουν τις μεταγγίσεις είναι λίγες και αναποτελεσματικά μοιρασμένες γεωγραφικά, με αποτέλεσμα ασθενείς από διάφορες περιοχές της χώρας να αναγκάζονται να κάνουν τακτικά μεγάλα ταξίδια, ώστε να λάβουν τις απαραίτητες ποσότητες αίματος.

Ποια είναι η πραγματικότητα των ασθενών με μεσογειακή αναιμία το 2023;

Ακούστε τη συζήτηση στο podcast που ακολουθεί: