Η Ενδοσκοπική Χειρουργική της Σπονδυλικής Στήλης αποτελεί μέρος των ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών. Πραγματοποιείται διαδερμικά με μικρής έκτασης τομές δέρματος και τη χρήση μικροτεχνικών κάτω από μεγέθυνση. Έτσι αποφεύγεται η αιμορραγία και ελαχιστοποιείται η καταστροφή των παρακείμενων ιστών, επιτυγχάνοντας ένα άρτιο χειρουργικό αποτέλεσμα.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σπονδυλικής Στήλης (16 Οκτωβρίου), εξηγούμε γιατί κάποιος να επιλέξει την ελάχιστα επεμβατική τεχνική της ενδοσκοπικής χειρουργικής για την αντιμετώπιση των παθήσεων σπονδυλικής στήλης.

Η μετεγχειρητική αποκατάσταση είναι γρήγορη και ο πόνος μετά την επέμβαση συχνά μηδενικός. Οι ασθενείς μπορούν και εξέρχονται από το νοσοκομείο σε 24 ώρες το πολύ ή και την ίδια ημέρα, μόλις μερικές ώρες μετά την επέμβαση. Είναι άμεσα λειτουργικοί και μπορούν να επιστρέψουν στην εργασία τους σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Σημαντικότερες παθήσεις της σπονδυλικής στήλης αποτελούν:

  • Η φθορά και αφυδάτωση (εκφυλιστική νόσος) των μεσοσπονδύλιων δίσκων (Degenerative Disc Disease)
  • Η τραυματική κήλη του μεσοσπονδύλιου δίσκου
  • Οι φλεγμονές των δίσκων και των σπονδύλων, όπως η σπονδυλοδισκίτιδα
  • Οι στενώσεις του σπονδυλικού σωλήνα

Ενδοσκοπικές επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης (με τη χρήση λεπτών ενδοσκοπίων):

Σχεδόν όλες οι ενδοσκοπικές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη πραγματοποιούνται με τοπική αναισθησία και είναι αναίμακτες – δηλαδή ο ασθενής δεν αιμορραγεί κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Ενδεικτικά, αναφέρονται:

  • Ενδοσκοπική δισκεκτομή για αφαίρεση της κήλης του δίσκου και πλαστική του ινώδους δακτυλίου.
  • Ενδοσκοπική ριζοτομή με την οποία αντιμετωπίζεται ο πόνος στη μέση, απονευρώνοντας με τη βοήθεια laser ή ειδικής διαθερμίας τους νευρικούς κλάδους που ευθύνονται για τον πόνο.
  • Ενδοσκοπική αποσυμπίεση της σπονδυλικής στήλης (διάνοιξη σπονδυλικού σωλήνα) με θυριδοποίηση ή ημιπεταλεκτομή σε περιπτώσεις στένωσης.
  • Ενδοσκοπική τρηματοπλαστική (διάνοιξη του τρήματος) , δίνοντας χώρο και αποσυμπιέζοντας τα νεύρα που είναι πιεσμένα στη σπονδυλική στήλη.
  • Διαδερμική σπονδυλοδεσία με τη βοήθεια ενδοσκοπίου.

Πολλές από τις παραπάνω τεχνικές, πραγματοποιούνται με τοπική αναισθησία. Έτσι ο ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο συνήθως την ίδια ημέρα, δηλαδή μερικές ώρες μετά την επέμβαση, επιστρέφοντας το συντομότερο στις συνήθεις δραστηριότητές του.

Πλεονεκτήματα ενδοσκοπικής χειρουργικής σπονδυλικής στήλης: