Οι πολύποδες είναι μικροί, καλοήθεις στη συντριπτική τους πλειοψηφία, όγκοι που εμφανίζονται είτε στo ενδομήτριο, την εσωτερική «φόδρα» της μήτρας, είτε στον τράχηλο της μήτρας. Συνήθως οι ενδομητρικοί πολύποδες σχετίζονται με την υπογονιμότητα και η αφαίρεσή τους συχνά επιτρέπει στη γυναίκα να μείνει φυσιολογικά έγκυος.

Ποια είναι τα συμπτώματα των πολύποδων;

Αν και συχνά οι πολύποδες δεν προκαλούν συμπτώματα, μία γυναίκα μπορεί να έχει τις εξής ενδείξεις:

  • Κολπική αιμορραγία εκτός περιόδου (ανάμεσα στις έμμηνες ρήσεις)
  • Μεγάλη απώλεια αίματος στην έμμηνο ρήση (μηνορραγία)
  • Έντονο πόνο στην περίοδο (δυσμηνόρροια)
  • Αιμορραγία μετά τη σεξουαλική πράξη
  • Υπογονιμότητα

Πολύποδες στη μήτρα (ενδομητρικοί πολύποδες)

Οι ενδομητρικοί πολύποδες ποικίλουν σε μέγεθος και σχήμα. Μία γυναίκα μπορεί να έχει έναν ή περισσότερους και σε ορισμένες περιπτώσεις οι πολύποδες είναι η αιτία διαφόρων προβλημάτων όπως η ανώμαλη αιμορραγία και η υπογονιμότητα. Οι πολύποδες στη μήτρα μπορεί να είναι μικροσκοπικοί, αλλά είναι δυνατόν να έχουν και μέγεθος αρκετών εκατοστών.

Υπάρχουν πολύποδες που έχουν μεγάλη βάση και άλλοι που έχουν έναν μίσχο. Σε παραμελημένες περιπτώσεις, είναι τόσο μεγάλος σε μήκος που προβάλλει στον κόλπο μέσα από το τραχηλικό στόμιο.

Διάγνωση και θεραπεία για τους πολύποδες

Η διάγνωση για τους πολύποδες του ενδομητρίου γίνεται με κολπικό υπερηχογράφημα ή υστεροσαλπιγγογραφία. Σε μερικές περιπτώσεις, η παρουσία του πολύποδα δεν είναι εμφανής στο διακολπικό υπερηχογράφημα και η ύπαρξή του βρίσκεται κατά την διαγνωστική υστεροσκόπηση.

Η υστεροσκόπηση μπορεί τότε να γίνει επεμβατική και με ένα μικρό ψαλιδάκι να αφαιρέσουμε τον πολύποδα. Η απόξεση του ενδομητρίου δεν αποτελεί τη μέθοδο εκλογής για την αφαίρεση του πολύποδα, καθώς μπορεί ο πολύποδας να διαφύγει και τελικά να μην αφαιρεθεί. Δεν υπάρχει φαρμακευτική θεραπεία για τους πολύποδες. Η υστεροσκόπηση είναι μία απλή και ασφαλής επέβαση, που δεν απαιτεί νοσηλεία.

Αυξάνονται τα ποσοστά γονιμότητας μετά την αφαίρεση του πολύποδα;

Συχνά εντοπίζονται πολύποδες στη μήτρα υπογόνιμων γυναικών. Ο μηχανισμός με τον οποίο οι πολύποδες συμβάλλουν στην υπογονιμότητα και τις αποβολές δεν είναι απόλυτα κατανοητός.

Μπορεί να αποτελούν εμπόδιο στο «ταξίδι» των σπερματοζωαρίων μέχρι ένα από αυτά να γονιμοποιήσει το ωάριο, να εμποδίζουν την εμφύτευση του εμβρύου στο ενδομήτριο ως «ξένο σώμα» ή να έχουν επιπτώσεις στη γονιμότητα εξαιτίας είτε ενδομήτριας φλεγμονής είτε αλλοιώνοντας παράγοντες που κάνουν δεκτικό το ενδομήτριο. Η σχέση που έχουν οι πολύποδες με την υπογονιμότητα καθορίζεται από την ακριβή θέση του πολύποδα.

Οι πολύποδες του ενδομητρίου έχουν συνδεθεί με αυξημένα ποσοστά αποτυχίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Η κλινική πρακτική έχει δείξει ότι η αφαίρεση του πολύποδα/των πολύποδων αυξάνει σημαντικά τα ποσοστά γονιμότητας. Με απλά λόγια, εάν απομακρυνθεί το εμπόδιο που εμποδίζει μία γυναίκα να μείνει έγκυος, αποκαθίσταται η γονιμότητά της.