Η οστεοαρθρίτιδα ή εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος προκαλεί σημαντικό πόνο επηρεάζοντας ακόμη και απλές καθημερινές δραστηριότητες. Στις περιπτώσεις αυτές κάποια μορφή αρθροπλαστικής αποτελεί τον ασφαλή δρόμο επανάκτησης της ποιότητας ζωής. Η πραγματοποίηση της επέμβασης με εφαρμογή MIS και εξατομικευμένων πρακτικών αντανακλά την αλλαγή της φιλοσοφίας μας και το αυξημένο ενδιαφέρον μας στην ελαχιστοποίηση του τραύματος, του πόνου και της αιμορραγίας.

Τι είναι η μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική;
Πρόκειται για μια επέμβαση μερικής αντικατάστασης της αρθρώσεως του γόνατος, που αφορά μόνο τις φθαρμένες από την οστεοαρθρίτιδα έσω επιφάνειες. Αποτελεί τη λογική θεραπευτική επιλογή όταν η οστεοαρθρίτιδα περιορίζεται σε ένα τμήμα και όχι ολόκληρη την άρθρωση, καθώς όταν οι υπόλοιπες επιφάνειες χόνδρου διατηρούνται ανέπαφες δεν είναι αναγκαίο να αντικατασταθούν και αυτές.

Είναι κάτι νέο στην Ορθοπαιδική;
Η σκέψη να «αλλάξουμε» μόνο το φθαρμένο κομμάτι, όχι. Αντίθετα, έχει ιστορία δεκαετιών. Τι αλλάζει λοιπόν; Η εξέλιξη στην Ορθοπαιδική κάνει εφικτό το σενάριο μιας επέμβασης με γρήγορη αποκατάσταση και άριστο μακροχρόνιο λειτουργικό αποτέλεσμα: η βελτίωση του σχεδιασμού και της ποιότητας των εμφυτευμάτων, ο καθορισμός των ορθών κριτηρίων επιλογής του κατάλληλου υποψηφίου για την επέμβαση και η χρήση εξατομικευμένων τεχνικών ελάχιστης παρεμβατικότητας που μειώνουν σημαντικά το χειρουργικό τραύμα (MIS) είναι τα κρίσιμα πεδία εξέλιξης που επέτρεψαν τη θεαματική βελτίωση των αποτελεσμάτων της μονοδιαμερισματικής αρθροπλαστικής του γόνατος

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της μονοδιαμερισματικής αρθροπλαστικής του γόνατος σε σύγκριση με την ολική αρθροπλαστική;

1. Πολύ μικρότερο χειρουργικό τραύμα:

  • τομή περίπου 5 εκατοστών
  • «θυσιάζεται» το ελάχιστο απαιτούμενο οστό
  • ελάχιστες κακώσεις στα μαλακά μόρια, ιδίως στον εκτατικό μηχανισμό του γόνατος και τους πλαγίους συνδέσμους, που παραμένουν ανέπαφα.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σχεδόν ποτέ δεν παρίσταται η ανάγκη για μετάγγιση αίματος. Τα παραπάνω σημαίνουν ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο και ταχύτερη αποκατάσταση. Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική έχουν εντυπωσιακή αποκατάσταση με ταχεία επάνοδο σε πλήρη λειτουργικότητα.

2. Διατήρηση και των δύο χιαστών συνδέσμων.
Η συνολική «αίσθηση» της αρθρώσεως από τον ίδιο τον ασθενή είναι σχεδόν όμοια με αυτή του φυσιολογικού γόνατος: συγκριτικές μελέτες σε ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε ολική αθροπλαστική στο ένα γόνατο και μονοδιαμερισματική στο άλλο, έδειξαν ότι υπήρχε σαφής προτίμηση και μεγαλύτερη ικανοποίηση του ίδιου του ασθενούς από το γόνατο που είχε υποβληθεί σε μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική. Πέρα δηλαδή από τα «αντικειμενικά» κριτήρια, που έχουν να κάνουν με το εύρος κίνησης και τη σταθερότητα, όπου και εδώ υπερτερεί, ο πιο αξιόπιστος δείκτης, ο ίδιος ο ασθενής, μας λέει ότι το γόνατο με μερική αρθροπλαστική στην καθημερινότητα είναι μια εξαιρετική λύση λειτουργικά

Κάποιοι μύθοι για τη μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική

  • «Απευθύνεται σε ηλικιωμένους με περιορισμένη δραστηριότητα»
  • «Αφορά μόνο αδύνατους ασθενείς»
  • «Έχει διάρκεια ζωής μικρότερη από μια ολική αρθροπλαστική στο χρόνο»
  • «Είναι επέμβαση που απλά κερδίζει χρόνο πριν την ολική»

Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν ηλικιακά κριτήρια, κριτήρια φύλου ή σωματικού βάρους. Υπάρχει μόνο ο κατάλληλος υποψήφιος βάσει πολύ συγκεκριμένων κριτηρίων.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις αποδίδουν στη μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική επιβίωση των εμφυτευμάτων (που σημαίνει διατήρηση της ποιότητας εμφύτευσης και της άριστης λειτουργικότητας) μεγαλύτερη από 90% έως και 15 χρόνια μετά την επέμβαση σε δραστήρια άτομα νεότερα των 60 ετών. Τα αποτελέσματα αυτά είναι τουλάχιστον συγκρίσιμα με αυτά της ολικής αρθροπλαστικής του γόνατος.

Τι νέο εφαρμόζεται;
Όπως και στην ολική, έτσι και στη μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική, υπάρχει η δυνατότητα εξατομίκευσης, που συνδυάζει προεγχειρητική μελέτη του σκέλους και διεγχειρητική καθοδήγηση με σύστημα navigation, αυτό που ευρέως ονομάζεται «ρομποτική χειρουργική»

Συμπερασματικά
Η μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική της αρθρώσεως του γόνατος είναι σήμερα μια αξιόπιστη λύση για τον πόνο του γόνατος σε έδαφος αρθρίτιδας που περιορίζεται σε ένα από τα διαμερίσματα της αρθρώσεως. Με κατάλληλη επιλογή ασθενούς και εφαρμογή MIS τεχνικών προσφέρει άριστο λειτουργικό αποτέλεσμα για πολλά χρόνια μετά την επέμβαση.