Παγκοσμίως χιλιάδες γυναίκες κάθε χρόνο έρχονται αντιμέτωπες με τον καρκίνο του μαστού. Ένα από τα θέματα που καλείται να αντιμετωπίσει η γυναίκα με καρκίνο μαστού, είναι η αποκατάσταση και το αισθητικό αποτέλεσμα που θα έχει μετά από μια χειρουργική επέμβαση. Λύση σε αυτό το θέμα έρχεται να δώσει μια πρωτοποριακή επέμβαση μαστεκτομής που διατηρεί τη θηλαία άλω και τη θηλή, προσφέροντας στην ασθενή ένα άριστο κοσμητικό αποτέλεσμα.

Η πρωτοποριακή τεχνική εφαρμόζεται στο ΜΗΤΕΡΑ. Η τεχνική αυτή έχει επανειλημμένα εφαρμοστεί από την υπογράφουσα σε συνεργασία με τη χειρουργική της ομάδα, σε ασθενείς στο πιστοποιημένο Κέντρο Μαστού του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Ογκολογικού Κέντρου (Clinical Trial Center) Regina Elena I.F.O, στη Ρώμη.

Πως γίνεται η επέμβαση;
Πρόκειται για μαστεκτομή με διατήρηση άλω θηλαίας και θηλής, βιοψία λεμφαδένα φρουρού με διπλή τεχνική, και αποκατάσταση με μόνιμο ένθεμα και αυτόλογο ιστό χωρίς χρησιμοποίηση πλέγματος (MESH/ADM) και με δυο επιλογές:

  • αποκατάσταση την ίδια στιγμή στον ετερόπλευρο μαστό, στην περίπτωση που ο ετερόπλευρος μαστός δεν πάσχει, για λόγους συμμετρίας με πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα.
  • μπορεί να γίνει διπλή μαστεκτομή ακολουθώντας τη συγκεκριμένη τεχνική εφόσον υπάρχει ένδειξη.

Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου χρησιμοποιείται ειδικό υλικό διπολικό για να μην χάσει η ασθενής αίμα και να είναι αναίμακτο το χειρουργείο. Αυτό επιβεβαιώνεται την επόμενη ημέρα του χειρουργείου με την καλή γενική αιματολογική εξέταση που έχει η ασθενής.

Σε ποιους ασθενείς μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η πρωτοποριακή τεχνική;

  • Σε γυναίκες που έχουν πολυκεντρικό καρκίνο δηλαδή έχουν καρκίνο σε περισσότερα από ένα σημεία του μαστού σε διαφορετικά τεταρτημόρια και δεν γίνεται να πραγματοποιηθεί ογκεκτομή, δηλαδή τοπική εκτομή του καρκίνου.
  • Σε γυναίκες που έχουν μεγάλο όγκο καρκίνου σε ένα σημείο του μαστού και δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε προεγχειρητική ογκολογική θεραπεία και για ογκολογική ασφάλεια προτείνεται η συγκεκριμένη τεχνική.
  • Σε περιπτώσεις που έχει γίνει η χημειοθεραπεία πριν το χειρουργείο (προεγχειρητική ή εισαγωγική χημειοθεραπεία). Η χημειοθεραπεία μπορεί να γίνει και μετά το συγκεκριμένο χειρουργείο.
  • Σε γυναίκες με κληρονoμικότητα για καρκίνο του μαστού και γονιδιακή μετάλλαξη (για παράδειγμα BRCA1,BRCA2, ΑΤΜ,PALB2 κτλ.) μετέπειτα γονιδιακού ελέγχου.
  • Σε γυναίκες με μεσαίο, μεγάλο μαστό ή μαστό με πτώση.
  • Σε γυναίκες που θέλουν άριστο ογκολογικό αποτέλεσμα με πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα σε ένα μόνο χειρουργείο.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα για την ασθενή;
Η επέμβαση διενεργείται από έμπειρη Αναισθησιολογική Ιατρική ομάδα με ειδικό επιστημονικό ενδιαφέρον στις επεμβάσεις του μαστού. Στο ΜΗΤΕΡΑ, η κάθε ασθενής λαμβάνει ολοκληρωμένη φροντίδα, από το κορυφαίο επιστημονικό δυναμικό, που κάνει χρήση την υπερσύγχρονη υποδομή και το χειρουργικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας της κλινικής.

Συγκεκριμένα: