Κιρσοί χωρίς θεραπεία χειροτερεύουν σταδιακά σε αριθμό και μέγεθος και ευθύνονται για επιπλοκές μεταβλητής σοβαρότητας όπως η επιπολής φλεβική θρόμβωση εξαιτίας της φλεβικής στάσης, δηλαδή του αίματος που λιμνάζει μέσα στις παθολογικές φλέβες. Πρόκειται για μια επιπλοκή που συνήθως δεν είναι σοβαρή αλλά υπάρχουν περιπτώσεις προέκτασης στο εν τω βάθει δίκτυο (κίνδυνος εν τω βάθει θρόμβωσης και πνευμονικής εμβολής). Παραδείγματος χάριν στη Γαλλία προ-Covid ο κίνδυνος φλεβικής θρόμβωσης και πνευμονικής εμβολής ήταν 1 έως 2 περιπτώσεις ανά 1.000 κατοίκους ετησίως στο γενικό πληθυσμό.

Με την επιδημία του COVID κατά την διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας υπήρξε μεγάλη αύξηση της θρομβοεμβολικής νόσου λόγω του μεγάλου ποσοστού νοσηλευόμενων ασθενών με COVID-19 που έκαναν θρομβώσεις χωρίς απαραίτητα να έχουν προϋπάρχουσα φλεβική νόσο. Για την αποφυγή αυτής της επιπλοκής, όλοι οι ασθενείς που κάνουν εισαγωγή σε νοσοκομείο λόγω κορωνοϊού, λαμβάνουν πλέον αντιπηκτική αγωγή.

Με την εκκίνηση των εμβολιασμών, στα εκατομμύρια των δόσεων που δόθηκαν για εμβόλιο έναντι του ιού SARS-COV-2, δεν υπήρξε στατιστικά αύξηση του αριθμού των ασθενών που εμφάνισαν επιφανειακή φλεβική θρόμβωση. Επίσης αναφέρθηκαν πολύ λίγες περιπτώσεις εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης και πνευμονικής εμβολής μετά από εμβολιασμό, που μπορεί όμως να είναι και τυχαία συμβάντα, με συχνότητα 1-2 άτομα στα 250.000, μικρότερη από την αναφερομένη προ-Covid.

Περιπτώσεις θρόμβωσης, αν και εξαιρετικά σπάνιες, εμφανίστηκαν μετά τον εμβολιασμό με το AstraZeneca, αλλά οι θρομβώσεις αυτές δεν έχουν την ίδια φύση και δεν ανταποκρίνονται στον ίδιο μηχανισμό. Οι περιπτώσεις που εντοπίστηκαν μέχρι σήμερα αφορούν κυρίως νέες γυναίκες και οφείλονται σε μια ανοσοαλλεργική αντίδραση σε ένα συστατικό του εμβολίου που οδηγεί σε πτώση και ανώμαλη ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων, προκαλώντας τον σχηματισμό φλεβικών ή αρτηριακών θρόμβων κυρίως στον εγκέφαλο.

Ως συμπέρασμα μπορούμε να πούμε ότι ο εμβολιασμός δεν αυξάνει τον ήδη υπάρχοντα κίνδυνο θρόμβωσης, αντιθέτως μειώνει την πιθανότητα φλεβικής θρόμβωσης (επιπολής και εν τω βάθει) καθώς ο εμβολιασμός μειώνει σημαντικά την πιθανότητα λοίμωξης COVID-19.

O μεγαλύτερος κίνδυνος θρόμβωσης εάν έχετε κιρσούς είναι να τους αφήσετε χωρίς θεραπεία.