Κάθε εξειδικευμένος χειρουργός μαστού, οφείλει να παρέχει στις ασθενείς του την καλύτερη δυνατή θεραπεία με άριστα ογκολογικά και αισθητικά αποτελέσματα. Το αδιαμφισβήτητο γεγονός η ογκολογική ασφάλεια αποτελεί πάντοτε προτεραιότητα δεν πρέπει να αποτελεί πλέον δικαιολογία για λιγότερο καλά αισθητικά αποτελέσματα, καθώς σε βάθος χρόνου το αισθητικό αποτέλεσμα είναι αυτό που θα επηρεάζει σημαντικά και σε καθημερινή βάση την ποιότητα ζωής των ασθενών που πλέον έχουν θεραπευθεί από τον καρκίνο του μαστού. Όλα τα παραπάνω είναι καλύτερα εφικτά στα πλαίσια ενός οργανωμένου κέντρου μαστού.

Έχει αποδειχθεί πως οι ασθενείς με καρκίνο που αντιμετωπίζονται σε εξειδικευμένα για τη νόσο τους κέντρα, έχουν καλύτερα ογκολογικά αποτελέσματα και κατά συνέπεια καλύτερη πρόγνωση. Το γεγονός αυτό ισχύει σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό για τους ασθενείς με καρκίνο μαστού.

Πλέον η προσέγγιση και η θεραπεία του καρκίνου του μαστού είναι πολυπαραγοντική. Συνεπώς πρέπει να είναι αποτέλεσμα συνεργασίας εξειδικευμένων ομάδων διαφορετικών, ιατρικών και μη, ειδικοτήτων (Χειρουργός Μαστού, Ακτινολόγος, Ογκολόγος, Ακτινοθεραπευτής, Παθολογοανατόμος, Ψυχολόγος, Φυσιοθεραπευτής κλπ). Δεν είναι τυχαίο ότι στα μεγάλα κέντρα του εξωτερικού κάθε ογκολογικός ασθενής αντιμετωπίζεται από αυστηρά εξειδικευμένους για τη νόσο του επαγγελματίες υγείας. H συνεχής επικοινωνία και αλληλεπίδραση όλων των παραπάνω ειδικοτήτων είναι απαραίτητη για τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου διαγνωστικού και θεραπευτικού πλάνου για τον κάθε ασθενή. Το γεγονός αυτό λειτουργεί ευεργετικά, καθώς κάθε απόφαση είναι αποτέλεσμα συνεδρίασης του ογκολογικού συμβουλίου του μαστού και όχι μεμονωμένη γνώμη ενός και μόνο θεράποντος ιατρού. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διερευνώνται εκτενώς τα σημαντικά ευρήματα και αποφεύγονται οι μη απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις, οι οποίες εκθέτουν τους ασθενείς σε επιπλέον ακτινοβολία και του προσθέτουν επιπλέον άγχος. Αυτή η πολυπαραγοντική προσέγγιση του ασθενούς οδηγεί σε σε λιγότερες διαγνωστικές χειρουργικές επεμβάσεις και στην καλύτερη δυνατή εξατομικευμένη θεραπεία.

Οι ασθενείς που αντιμετωπίζονται σε τέτοια κέντρα υψηλής εξειδίκευσης έχουν πολλαπλά οφέλη. Έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων διαγνωστικών και θεραπευτικών επιλογών, οι οποίες σε συνδυασμό με τις σύγχρονες τεχνικές ογκοπλαστικής και επανορθωτικής χειρουργικής του μαστού, επεκτείνουν τις ενδείξεις για διατήρηση του μαστού και περιορίζουν την ανάγκη για μαστεκτομές. Ακόμη όμως και στις περιπτώσεις που η μαστεκτομή είναι αναπόφευκτη, η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών έχουν την επιλογή για άμεση αποκατάσταση του μαστού, σε πρώτο χρόνο, με εξαιρετικά ογκολογικά και αισθητικά αποτελέσματα.

Ο Δρ. Στέργιος E. Δουβετζέμης, MD, PhD, FRCS, FEBS είναι Χειρουργός Μαστού – Εξειδικευθείς στην Ογκολογική & Επανορθωτική Χειρουργική του Μαστού, Διευθυντής Χειρουργός Μαστού Metropolitan General, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Consultant Ογκοπλαστικός Χειρουργός Μαστού, Nοσοκομείο Guy’s & St Thomas’ Λονδίνου και Αναπληρωτής Καθηγητής (Senior Lecturer) Ιατρικής Σχολής King’s College Λονδίνου