Για να ξεκινήσει ένα σωστό θεραπευτικό πρόγραμμα προεγχειρητικά, δεν αρκεί να γνωρίζουμε το αποτέλεσμα της κυτταρολογικής εξέτασης, η οποία ενημερώνει μόνο αν τα κύτταρα είναι υγιή ή όχι, αλλά είναι απαραίτητο να αξιολογήσουμε προσεκτικά την ιστολογική εξέταση η οποία, όπως λέω συχνά στους ασθενείς μου, μας επιτρέπει να κατανοήσουμε με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά του καρκίνου του μαστού.

Η σύγχρονη προσέγγιση της χειρουργικής επέμβασης κατά του καρκίνου του μαστού είναι η ογκοπλαστική.

Ογκοπλαστική χειρουργική του μαστού: Σε τι χρησιμεύει;

 • Στο να επιτευχθεί ο μέγιστος δυνατός τοπικός έλεγχος της νόσου.
 • Στο να χρησιμοποιούνται οι τεχνικές της αισθητικής πλαστικής χειρουργικής.
 • Στο να παρέχει ένα εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα.

Οι τεχνικές της ογκοπλαστικής μαστού

Μιλώντας για χειρουργική επέμβαση του καρκίνου του μαστού, οι πιο σύγχρονες τεχνικές:

 • Ογκεκτομή
 • Συντηρητική μαστεκτομή, με διατήρηση της θηλής και άλω θηλαίας και άμεση αποκατάσταση, όλα σε ένα χειρουργείο (με ενθέματα ή χωρίς, με πλέγματα ή χωρίς).

Ογκεκτομή

Η ογκεκτομή είναι μια συντηρητική χειρουργική διαδικασία, που συνίσταται στην αφαίρεση του όγκου στο μαστό, κατά την οποία, εκτός από την κακοήθεια, αφαιρείται επίσης ένα μέρος υγιούς ιστού, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα ριζικής αφαίρεσης του όγκου και διατήρησης, ταυτόχρονα, μιας φυσιολογικής εμφάνισης του μαστού. Για την απόκτησή της, είναι συχνά απαραίτητη η «αναμόρφωση» του μαστού, με τεχνικές που προέρχονται από την αισθητική χειρουργική.

Συντηρητική μαστεκτομή

Σήμερα η πλειοψηφία των μαστεκτομών έχουν μια συντηρητική προσέγγιση, οπότε μιλάμε για «συντηρητική μαστεκτομή». Η συντηρητική μαστεκτομή περιλαμβάνει πάντα ριζική αφαίρεση του μαστικού αδένα. Υπάρχουν πολλές σύγχρονες τεχνικές, όπως για παράδειγμα:

 • Συντηρητική μαστεκτομή με διατήρηση της θηλής. Διατηρείται το δέρμα του μαστού και το σύμπλεγμα θηλή και η άλω θηλαία.
 • Skin Sparing μαστεκτομή. Αφαιρείται ένα μικρό ποσοστό δέρματος και μπορούμε να διατηρήσουμε τη θηλή. Συνήθως είναι τεχνική που επιλέγουμε σε μεγάλους μαστούς ή σε μαστούς με χαλάρωση και πτώση.

Αυτές οι τεχνικές μαστεκτομής επιτρέπουν την άμεση αποκατάσταση σε ένα χειρουργείο, εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα κριτήρια, με ενθέματα, η οποία πλησιάζει όλο και περισσότερο σε ένα φυσιολογικό στήθος σε σχήμα και μέγεθος.

Ποια κριτήρια είναι απαραίτητα για να αποφασίσουμε το είδος της επέμβασης;

Η χειρουργική επιλογή διαμορφώνεται μαζί με τον χειρουργό μαστού και τη γυναίκα ενημερώνοντάς την για ολόκληρη τη χειρουργική και θεραπευτική πορεία.

Κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, θα αξιολογηθούν ορισμένες παράμετροι, όπως:

 • ο κίνδυνος επανεμφάνισης της κακοήθειας, που προέρχεται από ανάλυση των βιολογικών χαρακτηριστικών του όγκου, καθώς και της ασθενούς
 • ανατομία, σχήμα και όγκος του μαστού
 •  τα ανατομικά χαρακτηριστικά του σώματος της ασθενούς
 • ποιότητα και ποσότητα λιπώδους ιστού
 • η πιθανή ανάγκη για άλλες θεραπείες όπως, για παράδειγμα ακτινοθεραπεία
 • ο κίνδυνος μετεγχειρητικών επιπλοκών
 • οι προσδοκίες της ασθενούς σε σχέση με τη νόσο

Αποκατάσταση μαστού μετέπειτα μαστεκτομής

Η σύγχρονη τάση σήμερα είναι να πραγματοποιείται η αποκατάσταση κατά τη διάρκεια της επέμβασης, την ίδια στιγμή με την αφαίρεση της κακοήθειας, έτσι ώστε η ασθενής να έχει ένα πολύ καλό ογκολογικό και αισθητικό αποτέλεσμα σε ένα μόνο χειρουργείο.

Η αποκατάσταση του μαστού μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω:

 • Ενθεμάτων
 • Διατατήρων
 • Κρημνών
 • Λιποπροσθετική
 • Υβριδική αποκατάσταση

Η αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού έχει εξελιχθεί προς μία ολιστική προσέγγιση. Οι θεραπείες ποικίλλουν από ασθενή σε ασθενή, χάρη σε ολοκληρωμένα πρωτόκολλα, που παρέχουν εξατομικευμένες θεραπείες.

Επίσης, υπάρχει συνέργεια μεταξύ διαφορετικών ειδικοτήτων, όπως:

 • ειδικός χειρουργός μαστού
 • πλαστικός χειρουργός
 • παθολόγος ογκολόγος
 • ακτινολόγος
 • ακτινοθεραπευτής
 • παθολογοανατόμος
 • ψυχολόγος
 • γενετιστής
 • φυσίατρος/ φυσικοθεραπευτής

Επιπλέον, ο ρόλος του χειρουργού μαστού έχει γίνει εξαιρετικά εξειδικευμένος και ικανός να κατακτήσει όλες τις τεχνικές αποκατάστασης, με ενημερωμένη τεχνογνωσία στον τομέα της ογκολογίας και της αποκατάστασης.

Ας μην ξεχνάμε την πρόληψη

Πρέπει να θυμόμαστε ότι η επίσκεψη σε εξειδικευμένο χειρουργό μαστού και τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου του μαστού είναι οι πιο σημαντικοί τρόποι πρόληψης διότι, δυστυχώς, οι καρκίνοι του μαστού είναι ασυμπτωματικοί στα αρχικά τους στάδια.

Ο Οκτώβριος είναι ο Μήνας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού και μια υπενθύμιση πως η πρόληψη και ο έγκαιρος έλεγχος σώζουν ζωές. Το ΥΓΕΙΑ και το ΜΗΤΕΡΑ, με την νέα τους καμπάνια, προσπαθούν να θυμίσουν σε κάθε γυναίκα πόσο σημαντικός είναι ο προσυμπτωματικός έλεγχος του μαστού στην πρόληψη της νόσου, θέτοντας το απλό ερώτημα: «Ψάχτηκες;». Ας κάνουμε λοιπόν την πρόληψη σύμμαχό μας!

Ανακαλύψτε περισσότερα εδώ.