Όταν οι βαλβίδες στις φλέβες έχουν χαλαρώσει και παρουσιάζουν δυσλειτουργία, δεν είναι πλέον δυνατή η επισκευή τους. Η μόνη λύση είναι το κλείσιμο ή η αφαίρεση της παθολογικής φλέβας, με την ανακατεύθυνση της ροής του αίματος σε υγιείς φλέβες.

Η τεχνική της ενδοφλεβικής απόφραξης με ειδική ιατρική κόλλα (cyanoacrylate) είναι ελάχιστα επεμβατική σε σύγκριση με τη συμβατική χειρουργική επέμβαση.

Η διαδικασία είναι κατά κάποιο τρόπο παρόμοια με την ενδοφλεβική θεραπεία που χρησιμοποιεί laser ή ραδιοσυχνότητα αλλά έχει και μερικές διαφορές.

Μετά από τοπική αναισθησία, ένας ειδικός καθετήρας εισάγεται διαδερμικά στη σαφηνή φλέβα και προωθείται υπό καθοδήγηση με υπέρηχο στη βουβωνική ή την ιγνυακή χώρα (ανάλογα αν πρόκειται να κλείσει η μείζονα ή ελάσσονα σαφηνής φλέβα). Στη συνέχεια, μέσω αυτού του καθετήρα, γίνεται σταδιακά έγχυση κυανοακρυλικής κόλλας στο εσωτερικό της φλέβας, ώστε να σφραγιστεί και να μην υπάρχει πλέον αιματική ροή. Τα θεωρητικά πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου σε σχέση με τις άλλες ενδοφλεβικές θεραπείες είναι:

  • Δεν υπάρχει πιθανότητα εγκαύματος ή νευρικής βλάβης επειδή δεν χρησιμοποιείται θερμική ενέργεια για να κλείσει η φλέβα. Να τονιστεί όμως ότι η επιπλοκή αυτή είναι εξαιρετικά σπάνια όταν πραγματοποιείται από έμπειρο αγγειοχειρουργό.
  • Χρειάζεται λιγότερη ποσότητα τοπικής αναισθησίας.
  • Δεν είναι απαραίτητη μετεγχειρητικά η τοποθέτηση ελαστικής κάλτσας διαβαθμισμένης συμπίεσης. Αυτό όμως ισχύει στις λίγες περιπτώσεις που δεν γίνει συγχρόνως στην επέμβαση και αφαίρεση παράπλευρων κιρσών.

Οι ασθενείς μετά την επέμβαση μπορούν να επιστρέψουν στις κανονικές τους δραστηριότητες καθώς δεν υπάρχει περίοδος ανάρρωσης.

Η θεραπεία των κιρσών με τη χρήση ιατρικής κόλλας είναι μία πολύ καλή τεχνική που προστίθεται στο οπλοστάσιο των μοντέρνων -ελάχιστα επεμβατικών- θεραπειών για την καταπολέμηση της φλεβικής ανεπάρκειας.