Η όσφρηση όπως και κάθε αίσθηση αποτελεί μία από τις βασικές λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού. Η καλή όσφρηση καθορίζει την γεύση και συμβάλλει σημαντικά στην ποιότητα ζωής. Επίσης, η όσφρηση βοηθάει στην αντίληψη του κινδύνου. Διαταραχές όσφρησης έχουν το 1% των ατόμων ηλικίας κάτω των 65 ετών και το 50% των μεγαλύτερων ατόμων. Οι διαταραχές όσφρησης, είναι ένα από τα κύρια συμπτώματα ήρθαν στο προσκήνιο εξαίτιας της πανδημίας COVID-19. Η 27η Φεβρουαρίου αποτελεί την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την ανοσμία.

Οι διαταραχές όσφρησης

1) ανοσμία ( απουσία αίσθησης οσμής)

2) υποσμία ( μειωμένη οσφρητική ικανότητα)

3) δυσοσμία ( παραμορφωμένη αίσθηση όσφρησης)

4) φαντοσμία (ψευδαίσθηση όσφρησης)

5) αγνωσία ( αδυναμία ταξινόμησης ή προσδιορισμού των αισθήσεων οσμής προφορικά, αν και η ικανότητα διάκρισης μεταξύ των οσμών μπορεί να είναι φυσιολογική)

Οι διαταραχές της όσφρησης είναι αποτέλεσμα πολλών τοπικών και συστηματικών νοσημάτων.  Από απόφραξη και παρεμπόδιση της επαφής του οσφρητικού παράγοντα με τον υποδοχέα. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται οι διάφορες ρινίτιδες, η αλλεργία, οι φλεγμονές, στενώσεις ή συμφύσεις καθώς και πολύποδες και όγκοι της ρινός και των παραρρινίων κόλπων. Νευροαισθητηριακές βλάβες, είναι χαρακτηριστικό ότι μελέτες έδειξαν ότι 30% των νοσούντων με COVID είχαν ως πρώτο σύμπτωμα την ανοσμία. Βλάβες Κεντρικού Νευρικού συστήματος.

Η διαγνωστική προσέγγιση περιλαμβάνει την κλινική εξέταση και την ενδοσκόπηση της ρινικής κοιλότητας για την πιθανή ανεύρεση όγκων, ρινίτιδας ή ρινοκολπίτιδας με ή χωρίς ρινικούς πολύποδες. Ο απεικονιστικός έλεγχος με αξονική (CT) ή μαγνητική (MRI) τομογραφία. Και για την ποιοτική εκτίμηση της όσφρησης και του είδους της διαταραχής τα Test όσφρησης

Η θεραπεία των διαταραχών όσφρησης εξαρτάται από το αίτιο που τις προκάλεσε και διαφέρει σε κάθε ασθενή. Ο γιατρός θα δώσει την ενδεδειγμένη, για κάθε περίπτωση, θεραπεία. Αυτή μπορεί να περιλαμβάνει συστηματικά και τοπικά στεροειδή , ρινοπλύσεις, Αισθητηριακή διέγερση του οσφρητικού νεύρου με συγκεκριμένα οσφρητικά ερεθίσματα.

Αξίζει να αναφερθούμε ιδιαίτερα στη χρόνια ρινοκολπίτιδα (γνωστή ως ιγμορίτιδα) είναι μια πολύ συχνή νόσος που ταλαιπωρεί αρκετούς ασθενείς. Ένα από τα πιο συχνά και ενοχλητικά για τον ασθενή συμπτώματα είναι οι διαταραχές όσφρησης μαζί με τη ρινική συμφόρηση και τη ρινική καταρροή. Η χρόνια ρινοκολπίτιδα έχει διάφορες εκφάνσεις και μια από τις πιο συχνές είναι η ύπαρξη ρινικών πολυπόδων. Η ρινοκολπίτιδα με πολύποδες συνοδεύεται στα περισσότερα περιστατικά με σοβαρή υποσμία ή ανοσμία. Για τη χρόνια ρινοκολπίτιδα με ρινικούς πολύποδες οι μέχρι τώρα θεραπείες ήταν τα ενδορινικά στεροειδή οι ρινικές πλύσεις με κορτικοστεροειδή σε καθημερινή βάση , σε υποτροπή και σε μεγάλου βαθμού πολυποδίαση τα από του στόματος κορτικοστεροειδή το πολύ μία φορά το χρόνο και τέλος η χειρουργική επέμβαση. Οι ασθενείς υποβάλλονταν σε πολλές επεμβάσεις με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις την ανοσμία. Τα τελευταία χρόνια, έχουν δημιουργηθεί βιολογικοί παράγοντες που έχουν εγκριθεί με σημαντική αποτελεσματικότητα στη θεραπεία της χρόνιας ρινοκολπίτιδας με ρινικούς πολύποδες μειώνοντάς τα συμπτώματα και βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών αλλά και την ανοσμία.

Η διαταραχή της όσφρησης οδηγεί σε σημαντική επιβάρυνση της ποιότητας ζωής . Οι ασθενείς δεν μπορούν να απολαύσουν ούτε το φαγητό τους. Θέτει θέματα ασφάλειας όπως η ανίχνευση φωτιάς ή επικίνδυνης οσμής. Στα αίτια της περιλαμβάνονται επικίνδυνες για τη ζωή καταστάσεις, αλλά και παθήσεις όπως η Χρόνια Ρινοκολπίτιδα με Ρινικούς Πολύποδες τις οποίες ο ειδικός ΩΡΛ μπορεί να διαγνώσει αλλά και να θεραπεύσει προσφέροντας στον ασθενή μια καλύτερη ποιότητα ζωής με ασφάλεια και χωρίς περιορισμούς.