Ερώτηση: 

Μετά από τραυματισμό και λόγω πιθανόν παρατεταμένης ορθοστασίας, στο αριστερό μου πόδι έχει παρουσιαστεί διόγκωση μίας φλέβας στο μπροστινό μέρος του ποδιού, περίπου 15 εκατοστά κάτω από το γόνατο και σε δεύτερο σημείο στα 25 εκατοστά από το γόνατο. 

Ο κύριος Κωνσταντίνος Ξηρομερίτης, Αγγειοχειρουργός, Διευθυντής Δ´ Αγγειοχειρουργικής Κλινικής-Eνδοαυλικό Laser Φλεβικών Παθήσεων στο Metropolitan General (μέλος του Hellenic Healthcare Group) απαντά:

Η συγκεκριμένη διόγκωση της φλέβας που περιγράφετε κατά πάσα πιθανότητα είναι κιρσός. Οφείλεται σε μια πάθηση που ονομάζεται φλεβική ανεπάρκεια και σε βάθος χρόνου δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα! Στις μέρες μας θεραπεύεται πολύ εύκολα για τον ασθενή με τις σύγχρονες ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, κυρίαρχη θέση στις οποίες έχει το Ενδοαυλικό Laser.