Ερώτηση: 

Ποια είναι η θεραπεία για το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και πόσο διάστημα χρειάζεται για να θεραπευθεί; 

Παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε σε γιατρό για περαιτέρω κλινική εξέταση.