Ερώτηση:

Έχω υπερτροφία προστάτη και είμαι 65 ετών. Πρέπει να κάνω Rezum;

Ο κύριος Νικόλαος Μερτζιώτης, Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος, Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής, Επανορθωτικής και Χειρουργικής Ανδρολογίας στο Metropolitan General (μέλος του Hellenic Healthcare Group) απαντά:

Aγαπητέ κύριε

Η μέθοδος Rezum είναι μία καινούργια μέθοδος και θεωρείται ακόμα πειραματική τεχνική. Η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία αναφέρει σαφώς ότι ακόμα είναι υπο διερεύνηση και δεν υπάρχουν ακόμη επιστημονικής αξίας μελέτες για την μέθοδο αυτή, ούτε γνωρίζουμε επακριβώς τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, παρα το γεγονός ότι απο αυτά τα πρώτα περιστατικά ,τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά.

Θα πρότεινα την επικρατούσα μέθοδο που έχει εξαιρετικά αποτελέσματα δηλαδή την πλασμαεξάχνωση του προστάτη με νοσηλεία μικρότερη των 24 ωρών και σχεδόν μηδαμινές επιπλοκές όταν εκτελείται απο έμπειρα χέρια.