homescreen

Ο εμβολιασμός των ενηλίκων ισχυροποιεί την ανοσολογική άμυνα της κοινωνίας

Ο εμβολιασμός των ενηλίκων ισχυροποιεί την ανοσολογική άμυνα της κοινωνίας


ygeiamou.gr team

Η εφαρμογή στην Ελλάδα της υπεύθυνης Εμβολιαστικής Πολιτική Πρόληψης είναι ευθύνη όλων των αρμοδίων, και αφορά στην διαδραστική συμμετοχή του κοινού , των οικογενειών και όλων των ηλικιών και ομάδων στην εφαρμογή του προγράμματος εμβολιασμού, ώστε να ισχυροποιήσουμε την ανοσολογική άμυνα της κοινωνίας

«Αυτή την χρονιά η Παγκόσμια Εβδομάδα Εμβολιασμού δίνει την ευκαιρία να θυμίσουμε σε όλους ότι τα εμβόλια αποτελούν κοινή μας ευθύνη και κοινή μας προστασία. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η Παγκόσμια εβδομάδα μας καλεί, εκ μέρους του μεγαλύτερου Ιατρικού Συλλόγου της χώρας, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), να επαναλάβουμε προς τις αρμόδιες αρχές και τους λειτουργούς υγείας την ανάγκη να περιφρουρούν την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού και την ανοσία της κοινότητας, ξεκινώντας από την ατομική ευθύνη», σημειώνει ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης.

«Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του συστήματος υγείας, με πρώτους τους γιατρούς και τους εργαζόμενους στα νοσηλευτήρια και τις μονάδες υγείας, οφείλουμε με το προσωπικό μας παράδειγμα και τον ατομικό εμβολιασμό να προασπίζουμε τους ασθενείς και τις ευπαθείς ομάδες από τα μεταδιδόμενα νοσήματα ώστε να αποτρέπονται εντός και εκτός νοσοκομείων οι επιδημικές εκρήξεις που κοστίζουν πολύτιμες ζωές και επιβαρύνουν δραματικότερα το εξασθενημένο υγειονομικό μας σύστημα», προσθέτει με αφορμή την Εβδομάδα Εμβολιασμού (24-30 Απριλίου).

Η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα εμβολιαστικά προγράμματα τόσο για τον παιδικό όσο και για τον ενήλικα πληθυσμό και η ολοκληρωμένη ενημέρωση του κοινού για τα οφέλη του εμβολιασμού και τις θανατηφόρες συνέπειες από την απόρριψή του, αποτελεί χρέος των Δημοσίων και των Αυτοδιοικητικών Αρχών, των Ιατρικών Συλλόγων, όπως και της Βιομηχανίας και των Μέσων Ενημέρωσης. Η αμφισβήτηση που εκφράστηκε φέτος από επίσημα Μέσα -ακόμη και από την κρατική τηλεόραση, για την αξιοπιστία και την αξία των εμβολιασμών, πραγματικά σείει τα θεμέλια της υγειονομικής ασφάλειας της χώρας μας για μια σειρά ασθενειών, για τις οποίες η ανθρωπότητα έχει καταθέσει πολλούς αγώνες για τον περιορισμό και την εξάλειψη τους.

Η καταγραφή της ασφάλειας των ίδιων των εμβολίων είναι υποχρέωση του υγειονομικού συστήματος και της οργανωμένης Πολιτείας, με αξιόπιστο σύστημα αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών όπως ισχύει στα σύγχρονα συστήματα υγείας του Δυτικού κόσμου. Η εμπιστοσύνη και συμμόρφωση του κοινού στην τήρηση του προγράμματος εμβολιασμού έχει αποδειχθεί ότι απορρέει από αυτό, όπως και από την μέριμνα του ιατρού για την εμβολιαστική κάλυψη.

Υπενθυμίζουμε ότι, κατά τον ΙΣΑ, παραμένει αποκλειστική ευθύνη του ιατρού η ιατρική πράξη του εμβολιασμού, βάσει το ιστορικού του ασθενούς και της ιατρικής αξιολόγησης τυχόν αντενδείξεων, καθώς η αντιμετώπιση και επέμβαση στα όποια περιστατικά παρενεργειών εμφανισθούν σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Ο ΙΣΑ έχει χαρακτηρίσει αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος τον εμβολιασμό στα φαρμακεία από μη γιατρούς, όπως επετράπη πρόσφατα με ειδική τροπολογία.

«Εκ μέρους του μεγαλύτερου Ιατρικού Συλλόγου της χώρας είναι υποχρέωση μου να επισημάνω ότι τέτοιου είδους πρακτικές έχουν οδηγήσει στην τρώση της εμπιστοσύνης του γενικού πληθυσμού προς την ασφάλεια των εμβολίων και στην αποσπασματική, μη ολοκληρωμένη εμβολιαστική κάλυψη των ευπαθών ομάδων, όπως και στην κατάχρηση αντιβιοτικών αντί εμβολίου, που με τη σειρά τους οδηγούν στα υψηλά επίπεδα ανθεκτικών μικροβίων σκοτώνοντας περαιτέρω εκατοντάδες ασθενείς», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΙΣΑ.

Η εφαρμογή στην Ελλάδα της υπεύθυνης Εμβολιαστικής Πολιτική Πρόληψης είναι ευθύνη όλων των αρμοδίων, και αφορά στην διαδραστική συμμετοχή του κοινού , των οικογενειών και όλων των ηλικιών και ομάδων στην εφαρμογή του προγράμματος εμβολιασμού, ώστε να ισχυροποιήσουμε την ανοσολογική άμυνα της κοινωνίας.Απόρρητο Απόρρητο