Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο συχνότερος καρκίνος στον άνδρα και δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο. Ευθύνεται για το 36% όλων των καρκίνων στον άνδρα και για το 13% των θανάτων από καρκίνο. Τα τελευταία χρόνια η αύξηση της νόσου είναι μεγάλη και τείνει να λάβει τη μορφή επιδημίας. Ακολουθούν τα απαραίτητα βήματα για τον προληπτικό έλεγχο.